Download
deformacije stopala pri revmatskih bolnikih n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Deformacije stopala pri revmatskih bolnikih PowerPoint Presentation
Download Presentation
Deformacije stopala pri revmatskih bolnikih

Deformacije stopala pri revmatskih bolnikih

326 Views Download Presentation
Download Presentation

Deformacije stopala pri revmatskih bolnikih

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Deformacije stopala pri revmatskih bolnikih Katja Černe

 2. Revmatska obolenja • Revmatoidni artritis • Juvenilni revmatoidni artritis • Seronegativni spondiloartritisi: • Ankilozirajoči spondilitsi • Psoriatični artritis • Reiterjev sindrom • Reaktivni artritis • Enteropatični artritis • Bolezni veziva: • SLE • Sistemska skleroza • Sjogrenov sindrom • Vaskulitisi(1) (1) Ballinger A, Patchett S.Saunder”s pocket essentials of clinical medicine. 3rd ed. Saunedrs 2003.

 3. Patološki procesi • Sinovitis • Burzitis • Tenosinovitis(1) (1) Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 4. Van der Leden M et all. Forefoot joint damage, pain and disability in reumathoid arthrits patients with foot complaints: therole of plantar pressure and gait characteristics. Rheumatology 2006; 45: 465-469.

 5. Revmatoidni artritis • Kronična, • vnetna, • sistemska, • revmatična bolezen, • avtoimune narave.(1) (1) Kocjančič A. Interna medicina, DZS, Ljubljana 1998.

 6. Deformacije sprednjega dela stopala • MTP sklepi: • Halux valgus (1) • Deviacija ostalih prstov (tibialna, fibularna)(2) • Plantarna (sub)luksacija metatarzal v MTP sklepih • Deformacije prstov (kladivasti)(1) • Van der Leden M et all. Forefoot joint damage, pain and disability in reumathoid arthrits patients with foot complaints: therole of plantar pressure and gait characteristics. Rheumatology 2006; 45: 465-469. • Magalhaes EP et all. The effect of foot orthoses in rheumatoid arthritis. Rheumatology 2006; 45, 449-453.

 7. Deformacije sprednjega dela stopala

 8. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 9. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 10. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 11. Deformacije sprednjega dela stopala • Spremembe mehkih tkiv: • Pomik maščobnih blazinic v področju glavic metatatarzal navzpred • Nastanek burz v predelu glavic metatarzal(1) (1) Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 12. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 13. Deformacije srednjega dela stopala • Sploščitev prečnega stopalnega loka • Razširitev stopala(1) (1) Vidigal E et al. The foot in chronic rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis1975; 34: 292-297.

 14. Spremembe v gležnju • Spremembe v subtalarnem in talonavikularnem sklepu (38%) (2) • 46-64% pes planovalgus (1) • Sploščitev medialnega longitudinalnega stopalnega loka • Prizadetost kitnih ovojnic (tenosinovitis in ruptura m. Tibialis posterior) (1) • Turner DE, Helliwell PS, Emery P, Woodburn J. The impact of rheumatoid arthritis on foot function in the earrly stages of disease: a clinical case series.

 15. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 16. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 17. Bolečine v stopalu • 90% vsaj enkrat tekom bolezni(1) • 84% v sprednjem delu • 22% v srednjem delu • 38% v gležnju(2) (1) Van der Leden M et all. Forefoot join damage, pain and disability in reumathoid arthrits patients with foot complaints: the role of plantar pressure and gait characteristics. Rheumatology 2006; 45: 465-469. (2) Minaker K, Little H. Painfull feet in rheumatoid arthritis. CMA journal. 1973; 109: 724-730.

 18. Bolečina v stopalu • 1/3 pacientov že v zgodnji fazi(1) • 34% MTP • 4% srednji del stopala • 20% gleženj • Vpliv na DA, predvsem hoja in druge aktivnost, ki zahtevajo obremenitev • Sorazmerna s stopnjo erozije(2) (1) Turner DE, Helliwell PS, Emery P, Woodburn J. The impact of rheumatoid arthritis on foot function in the earrly stages of disease: a clinical case series. (2) Van der Leden M et all. Forefoot join damage, pain and disability in reumathoid arthrits patients with foot complaints: the role of plantar pressure and gait characteristics. Rheumatology 2006; 45: 465-469.

 19. Hoja • Počasnejša s krajšimi koraki • Podaljšana dvojna opora, skrajšana enojna opora • Podaljšana opora na peti, zapoznel prenos teže na sprednji del stopala, povečana everzija pete med oporo(1,3) • Vzorec, ki zmanjša obremenitev sprednjega dela stopala, kar vodi v zmanjšano propulzijo(2) • Turner DE, Helliwell PS, Emery P, Woodburn J. The impact of rheumatoid arthritis on foot function in the early stages of disease: a clinical case series. • Gerber LH, hunt GC. Evaluation and management of the rheumatoid foot. Bull N Y Acad Med. Vol 61, No. 4, May 1985. • (3) Woodburn J, Helliwell PS, Barker S. Three-dimensional kinematics at the ancle joint complex in rheumatoid arthritis patients with painful valgus deformity of the rearfoot. Rheumatology 2002; 41: 1406-1412.

 20. Hoja – faza opore • Spremenjena razporeditev pritiskov • Višji pritisk pod sprednjim delom stopala • Povečan pritisk pod MTP sklepi • Zmanjšana površina obrementve pod prsti • Širša površina obremenitve v srednjem delu stopala(1) • Van der Leden M et all. Forefoot join damage, pain and disability in reumathoid arthrits patients with foot complaints: therole of plantar pressure and gait characteristics. Rheumatology 2006; 45: 465-469.

 21. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 22. Spremembe na koži • Spremembe na dorzalni strani prstov • Hiperketratoze na podplatih (II. in III. metatarzala) • Razjede • Revmatični vozliči(1) • Gerber LH, hunt GC. Evaluation and management of the rheumatoid foot. Bull N Y Acad Med. Vol 61, No. 4, May 1985.

 23. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 24. Juvenilni revmatoidni artritis • Mlajši • Motnje v rasti – razlike v dolžini udov (1) (1) Rana NA. Juvenile rheumatoid arthritis of the foot. Foot Ankle 1982; 3: 2-11.

 25. Ankilozirajoči spondilitis • Okvare stopal pri 10% pacientov • V poznejši fazi • Bolečina v peti (entezitis Ahilove tetive, plantarni fascitis) • IP in MTP sklepi(1) (1) Gerster JC et al. The painful heel. Annals of the rheumatic diseases 1977; 36: 343-348.

 26. Psoriatični artritis • Bolečina v peti • Klobasasti prsti • Pogosteje okvare DIP sklepov (1) • Osteoperiostitis palca(2) • Kožne spremembe (1) Weil C et all. Ultrasonography, magnetic resonance imagingradiography and clinical assesmentof inflammatory and destructive changes in fingers and toes of patients with psoriatic arthritis. (2) Ramonda M et all. L alluce psoriasico ovvero l onico-pachidermo-periostite psoriatica dell alluce. Reumatismo 2004;56 (4): 282-285.

 27. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 28. Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 29. Sistemski lupus eritematozus • Deformacije stopal so redkejše kot deformacije rok • Subluksacije v MTP sklepih (1, 2) • Halux valgus • Širši sprednji del stopala (2) (1) Morley KD, Leung A, Rynes RI. Lupus foot. Br Med Jour 1981; 284: 557-558. (2) Scutellari PN, orzincoclo C, Franceschi F et all. Radiological picture of the hand and foot in systemic lupus erythematosus. Radiol med 1987 Dec;74(6):498-503.

 30. Sistemska skleroza • Ulceracije (10%, 34%), brazgotine • Gangrena, amputacije(1) • Spremembe nohtov (62%) • Tvorba kalusov (80%) • Kalcinoze (18%) (1) Sari-Kouzel H et all. Foot problems in patients with systemic sclerosis. Rheumatology 2001; 40: 410-14. Slika: Wessinhage D. Pocket atlas of rheumatology. Thieme, New York 1985.

 31. Hvala za pozornost !