slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОПРР малко преди финала – успехи и проблеми по пътя на изпълнениРPowerPoint Presentation
Download Presentation
ОПРР малко преди финала – успехи и проблеми по пътя на изпълнениÐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ОПРР малко преди финала – успехи и проблеми по пътя на изпълнениР- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

ОПРР малко преди финала – успехи и проблеми по пътя на изпълнението Даниел Панов, Кмет на община Велико Търново и представител на НСОРБ в Комитета за наблюдение на ОПРР. VIII Годишна среща на българските местни власти, 1 5 Октомври 201 2 г., гр. Пловдив. ПРЕДИ ВСИЧКО: ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ОПРР малко преди финала – успехи и проблеми по пътя на изпълнениÐ' - aimon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ОПРР малко преди финала –

успехи и проблеми по пътя на изпълнението

Даниел Панов, Кмет на община Велико Търновои представител на НСОРБ в Комитета за наблюдение на ОПРР

VIII Годишна среща на българските местни власти, 15 Октомври 2012г., гр. Пловдив

slide2
ПРЕДИ ВСИЧКО:

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ТЪРПЕНИЕ, СИЛА И ВСЕОТДАЙНА РАБОТА В ПОЛЗА НА НАШИТЕ ГРАЖДАНИ!

slide3

УСПЕХИТЕ:

 • Нов облик на много градове в страната чрез огромните за нашите мащаби инвестиции в общинска инфраструктура:
 • Мерки за енергийна ефективност в 20 % от общинските училища и детски градини;
 • Ремонт и реконструкция на 5 % от общинската културна инфраструктура (читалища, музеи, театри)
 • Инвестиции в 10 % от общинските социални институции (с превес на мерките за деинституционализация – изграждане на малки жилища от семеен тип за извеждане на децата от домовете)
 • Нова апаратура за 5 % от общинските болници
 • Нова градска среда в 41 града;
 • Инвестиции в туристически атракции, градски транспорт в седемте големи града и др.
 • Създаване на нов по своя характер административен капацитет в нашите администрации;
 • Изградени работещи партньорски отношения с Управляващия орган
slide4

НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ

 • Трудности при комплектоване екипите на проектите:
 • Силно ограничителни изисквания за квалификация в ПМС 194;
 • Необходимост от предоговаряне на възнагражденитя след приемането на ПМС 330.
slide5

НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ

 • Провеждането на обществените поръчки:
 • Наши грешки: разделяне на процедурите; некачествени тръжни документации с дискриминационни условия; неправилно провеждане на процедурите; използване на най-ниската цена като критерий за избор и др.
 • Преди промените в ЗОП от 26 февруари – голямо забавяне в предварителния контрол от страна на УО;
 • Новопоявилият се бизнес “ожалвач” – обжалване на всяка цена и изнудване на коректните участници;
 • Изключително бавно произнасяне на КЗК и съдебните инстанции в процедурите по обжалване.
slide6

НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ

 • Все още тежките бюрократични процедури по отчитане на сключените договори:
 • - изискването оригиналните фактури да се представят в съответния Регионален отдел за полагане на печат;
 • изискването за представяне на две копия документи плюс сканирани на електронен носител при отчитането;
 • представянето на оригинални документи към отчетните документи;
 • липса на стиковане между Регионалния отдел и фирмите за мониторинг - единия ден на проверка в общината идва отдела, другия ден - фирмата;
 • прилагането на копия на цялата тръжна документация
slide7

НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

 • ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ:
 • Все още с еднопосочен характер – отчитат грешките само на бенефициентите;
 • Финансовият им размер често е многократно по-голям от финансовия размер на грешката;
 • Налагат се с писмо на УО, а не с индивидуален административен акт – нямаме никаква възможнос да се защититим по съдебен ред;
 • Все още липсващ механизъм за споделено компенсиране на финансовите корекции.
slide8

ОТКРИТИ ВЪПРОСИ ПО ТЕКУЩИТЕ СХЕМИ:

 • Деинституционализацията;
 • Градската среда;
 • Интергрираните планове за градско възстановяване и развитие;
 • В подготовка за следващия програмен период
slide9

НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ:

 • до края на 2013 – бързо да стартираме процедурите за избор на изпълнители, за да наваксаме изоставането и да използваме следващия строителен сезон ;
 • за следващия програмен период – внимателно и балансирано програмиране; регулиране на правилата с малка по обем, но ясна нормативна база; увеличаване капацитета на общините, деконцентрираните структури на държавата, както и на Регионалните отдели на УО (ако все още ги има) и т.н.