pedagogisk dokumentasjon som verkt y og tenkem te l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogisk dokumentasjon som verktøy og tenkemåte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogisk dokumentasjon som verktøy og tenkemåte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Pedagogisk dokumentasjon som verktøy og tenkemåte - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

Pedagogisk dokumentasjon som verktøy og tenkemåte. Bærum kommune 2.Jan 2012 Tonje kolle Høgskolelektor i pedagogikk HIØ. DISKURSER DEKONSTRUKSJON KOOPERATIV LÆRING. Vær ikke redd for motstand. Husk at det er i motvind dragen flyr. Kinesisk visdomsord.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pedagogisk dokumentasjon som verktøy og tenkemåte' - aimee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pedagogisk dokumentasjon som verkt y og tenkem te

Pedagogisk dokumentasjon som verktøy og tenkemåte

Bærum kommune

2.Jan 2012

Tonje kolle

Høgskolelektor i pedagogikk HIØ

tonje kolle hiø

slide3

DISKURSER

DEKONSTRUKSJON

KOOPERATIV LÆRING

slide5

Utgangspunkt for boken om pedagogisk dokumentasjon var videreutdanning for styrere og førskolelærere

Vi har brukt førskolelærernes arbeid med pedagogisk dokumentasjon sammen med det øvrige personalet for å utvikle innholdet i boken

«Inspirasjoner til bevegelige praksiser»

tonje kolle hiø

slide7

RP har 3 forståelser av dokumentasjon:

 • Dokumentasjoner om barns lek og læring i barnehagen som brukes for å informere foreldrene
 • Dokumentasjoner knyttet til observasjoner av enkeltbarn
 • Dokumentasjoner som grunnlag for refleksjon og læring

Pedagogisk dokumentasjon kan knyttes til det siste punktet

tonje kolle hiø

slide8

Dokumentasjoner som utgangspunkt for kritiske og reflekterende praksiser

=

pedagogisk dokumentasjon

tonje kolle hiø

hvorfor pedagogisk dokumentasjon
Hvorfor pedagogisk dokumentasjon?
 • « Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.
 • Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer.
 • Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse»
 • Lov om barnehager 2011

tonje kolle hiø

slide10

Forskjellen som gjør en forskjell:

«Dokumentasjoner førte til at mer tid ble satt av til lek»

(Temahefte om medvirkning 2006)

tonje kolle hiø

slide14

Hvilke deler av praksisen er mest dokumentert?

Hva er det vi ikke dokumenterer?

Hvordan kan vi utvide dokumentasjon av hverdagslivet i barnehagen?

tonje kolle hiø

slide15

Hverdagen som kunnskaps-kilde

Alle dokumentasjoner kan bli pedagogiske dokumentasjoner om de reflekteres kritisk over i personalgruppa.

tonje kolle hiø

slide17

Pr 15.des 2010:

277 000 barn i barnehage

89% av alle barn 1-5 år

87 400 ansatte

Praksisfortelling

Vi er i garderoben. Thomas på 4 år vil fortelle meg noe. Han sier : Du hvorfor må vi tisse når vi ikke må tisse

Institusjonalisering

tonje kolle hiø

barnehagens verdigrunnlag
Barnehagens verdigrunnlag
 • Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.
 • Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn fro barnehagens virksomhet
 • (RP s 13)
praksisfortelling
praksisfortelling
 • ”vi har ikke lekt nok, vi vil ikke inn” sa to gutter på 4 år en dag, det var lunsjtid. ” Vi dere spise ute da” spurte jeg. Ja det ville de . 2 gutter til ville også spise ute. Jeg sa ja. Da jeg skulle hente mat til barna, var det ei jente på 5 år som hørte at noen fikk lov til å spise ute og det ville hun også ”Jeg kan kle på meg helt alene sa hun ”vær så snill, vær så snill”. Jeg svarte ikke ja med en gang.
 • Ped.leder

tonje kolle HIØ

slide20

Å gjøre på nytt på nye måter

Å legge merke til og bli interessert

Å skape nye ideer, perspektiver og interesser

Å stoppe opp og dokumentere glimt

Å bringe inn til kritiske refleksjoner , Dveling og deling

tonje kolle hiø

slide22

Kooperativ læring

Dokumentasjoner

Skal dveles ved og deles med de andre og reflekteres over

 • ” vi har ikke lenger avdelingsmøter vi har refleksjonsmøter”

tonje kolle hiø

slide23

Er det slik at teori og praksis er to helt forskjellige ting???

Todeling av teori og praksis førte til en svekkelse av tiltroen til den kunnskapen som representerte praksisfeltet , og teoriundervisningen i førskolelærerutdanningen ble sett på som overordnet praksisundervisningen

tonje kolle hiø

slide24

Arnold Gesell i sitt laboratorium på 1930-tallet

Barnepsykologi blir et helt nytt fag

Barnets utviklingstrinn skulle kartlegges

slide25

Paradigmeskifte

Barns medvirkning

om kritisk tenkning
Om kritisk tenkning
 • ”Det betyr ikke at de store fortellingene om barns behov, utvikling, sosialisering, emosjoner og relasjoner er uten betydning. Det er det at man ikke har vært kritiske til dem, som er det kritiske”
 • Kolle, Larsen og Ulla 2010

tonje kolle hiø

michel foucault 1926 1984
Michel Foucault (1926-1984)

Bakgrunnen for hvordan vi tenker om barn og barndommer er diskursive forståelser

Kunnskap om barn og barnehage er sammensatte diskurser

 • Diskurser etablerer seg som forståelser av virkeligheter og danner grunnlag for forventninger og forestillinger om hva som lar seg gjøre, tenke og si

tonje kolle hiø

foucault
Foucault :
 • Institusjonen barnehage er sammensatt av diskurser.
 • Synet på barn er sammensatt av diskurser

Diskursene er skjult i de mange praksisene vi finner i barnehagene

tonje kolle hiø

diskursene styrer personalets tenkem ter og gj rem ter
…diskursene styrer personalets tenkemåter og gjøremåter
 • Dokumentasjonene blir grunnlagsmaterialet som skal arbeides videre med i personalgruppen
 • Dokumentasjon gir ikke bare svar på spørsmål om hvordan barn, tenker, lærer…
 • Men også hvilke diskurser som styrer personalet tenkemåter og gjøremåter …

tonje kolle hiø

slide31

Det er kun når vi finner diskursene som dominerer vår tenkemåte og gjøremåte

at vi har makt til å gjøre noe med dem

I pedagogisk dokumentasjon er vi på jakt etter dominerende diskurser i dokumentasjoner

tonje kolle hiø

slide32

Jacques Derrida (1930-2004)

Derrida vender seg mot språket og hevder at språket konstruerer virkeligheter

Derfor må vi vende oss til språket om vi vil utvikle noe

dekonstruksjon

transformasjoner av tradisjoner
Transformasjoner av tradisjoner
 • Logg fra samtale med barna om hvordan de kan tenke seg juleforberedelsene – og det er ikke akkurat slik de voksne tenkte at barna tenkte ….
 • Personalets spørsmål: hvordan lytter vi til barna og hva gjør vi med det de forteller oss ?

tonje kolle hiø

hvilke barnehagefaglige stemmer kan h res i dag
Hvilke barnehagefaglige stemmer kan høres i dag?

”Meningsskaping og delaktighet”

Dahlberg

Ӂ se barn

som subjekt”

Bae

”pedagogisk dokumentasjon”

Kolle,Larsen,Ulla

”Lyttende pedagogikk”

Åberg og Taguchi

”Små barn og

medvirkning”

Johannesen og

Sandvik

”Kjeft”

Sigsgaard

”Vennskaps

-relasjoner”

Greve

”Barnehagen

som læringsarena”

Pape

”Risikobarn”

Kvello

tonje kolle hiø

slide36

Barnehageeier: « barn under to år ikke har noen verdens ting å gjøre i en barnehage».

«barnehagen har valgt å ansette godt voksne til å ta seg av de minste barna, fordi de krever en helt annen oppfølging enn hva unge ansatte kan gi.– Så små barn trenger mye nærhet, og det kan de godt voksne gi på en helt annet måte». (klipp fra lokalavisen).

slide37

Små barn både kan og vil !!

Forestillinger i bevegelse…

Torgeir Alvestad har undersökt hur små barn genom lek inser vilka strategier för förhandling som är lämpliga, och vilka som inte är det. 

slide38

..er jeg en liten pakke eller …?

 • Grunnleggende spørsmål å reflektere over:
 • Hva er mitt syn på barn?
 • Hva er mitt syn på tilrettelagt pedagogisk virksomhet?
 • Hva er mitt syn på min egen rolle i barnehagen?
slide42

Om å ta agentskapet

i endrings- og utviklingsarbeidet i barnehagen

Om å utnytte handlingsrommet i barnehageloven

slide43

Raskere, høyere sterkere

Langsommere, mildere, dypere

tonje kolle hiø

slide44

Morgendagens barnehage

tonje kolle hiø