d chodov reforma v r n vrhy modely anal zy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy. Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005 úvodní prezentace V prezentaci jsou využity materiály na www.reformaduchodu.cz. Obsah.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy' - aimee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d chodov reforma v r n vrhy modely anal zy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Jakub Fischer

místopředseda Politického klubu TF

Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Česká spořitelna, a. s. Chair

32. sezení PK TF, 28. května 2005

úvodní prezentace

V prezentaci jsou využity materiály na www.reformaduchodu.cz

obsah
Obsah
 • Schéma prací na důchodové reformě v ČR
 • Výchozí předpoklady propočtů
 • Kritéria hodnocení dopadů návrhů stran
 • Nutnost reformy
 • Jednotlivé modely a dopady
v choz p edpoklady propo t
Výchozí předpoklady propočtů
 • demografická projekce PřF UK
 • demografická projekce ČSÚ
  • obě jsou si poměrně blízké, pracují ve třech variantách; propočty dle projekce PřF UK
 • makroekonomický scénář
  • komplexní model s 9 proměnnými
  • provedena citlivostní analýza
  • podrobněji viz www
  • složité, na zvláštní přednášku
krit ria hodnocen n vrh
Kritéria hodnocení návrhů
 • makrofinanční
  • příjmy důchodového systému (% HDP)
  • výdaje důchodového systému (% HDP)
  • saldo důchodového systému (% HDP)
  • kumulované saldo DS (% HDP)
  • celkový náhradový poměr (průměrný starobní důchod/průměrná mzda)
  • příspěvková sazba (% vyměřovacího základu)
krit ria hodnocen n vrh 2
Kritéria hodnocení návrhů (2)
 • mikrofinanční
  • (individuální) náhradový poměr (nově přiznaný důchod/poslední mzda před důchodem)
  • vnitřní míra výnosu důchodového systému
  • implicitní daň z práce
   • motivace daného PTJ k tomu, aby odešel do důchodu (kladná hodnota daně) nebo aby setrval na trhu práce (záporná hodnota daně)
 • příjmově typizovaný jedinec (PTJ)
  • statický
  • dynamický
nutnost reformy z kladn varianta
Nutnost reformy (základní varianta)
 • východisko: vše zůstane na úrovni roku 2004
 • valorizace důchodů dle CPI + 1/3 růstu reálných mezd
 • valorizace základní výměry a redukčních hranic dle průměrných mezd
varianta ssd fiktivn ty
Varianta ČSSD (fiktivní účty)
 • do roku 2009 lze odejít dle PAYG
 • 2010 – 2040 podíl NDC 3,3 % za každý rok, od roku 2040 odchod plně dle NDC
 • věk odchodu postupně na 65 let
 • do roku 2040 garantován min. důchod 1,2ŽM, později 1,1ŽM
 • sazba pro NDC 21 %, z toho 18 % na účty, 3 % solidární, celkem 28 %
 • od roku 2010 převod 1,6 % ze SPZ, tj. celkem 22,6 % resp. 29,6 %
 • valorizace důchodu inflace + ½ průměrné RM, obdobně minimální garantovaný důchod
 • starobní důchod z NDC jako doživotní anuita zohledňující valorizaci a unisex (!) dobu dožití dané generace (ročníku narození)
 • u ostatních parametrů PAYG se předpokládá stejný vývoj jako v základní variantě
 • druhý pilíř: není, třetí pilíř: dobrovolné připojištění s daňovou podporou
 • nestarobní důchody: 7 p.b. z pojistného
 • Švédsko, Itálie, Polsko
varianta ssd shrnut
Varianta ČSSD (shrnutí)
 • eliminace nárůstu výdajů důchodového systému (pozor, klesá ŽM, klesají invalidní důchody)
 • pokles náhradového poměru (až na polovinu); nižší NP u žen (nepracují v době péče o děti), částečně kompenzován unisex tabulkami
 • trvale přebytkový systém
 • získají osoby s nadprůměrnými příjmy
 • ekvivalentní systém
 • pokles vnitřní míry výnosu
 • ženy jsou motivovány k setrvávání na trhu práce
varianta kdu sl opt out
Varianta KDU-ČSL (opt-out)
 • start 2007
 • mladší 50 let, kteří již jsou na trhu práce, mají možnost opt-outu, sazba 28 % hrubé mzdy (starobní 20 %, nestarobní 8 %)
 • nově příchozí na trh práce mohou 8 bodů vyvázat a platit do druhého pilíře
 • ti, co již na trhu práce jsou, též mohou vyvázat, musí ale 2 body přidat „ze svého“
 • postupný náběh odvodů do druhého pilíře (2007-2010)
 • snížení sazby pro důchodce (na polovinu)
 • zvýhodnění za děti (1, 2, 3 body)
 • vyvázání nelze vzít zpět
 • úprava PAYG: důchodový věk 65, valorizace dle CPI, snížení zápočtu v první redukční hranici na 90 %
 • jiná valorizace druhé redukční hranice (cíl: 90/10)
varianta kdu sl shrnut
Varianta KDU-ČSL (shrnutí)
 • deficit státního pilíře dlouhodobě 1 % HDP
 • dlouhodobě se vyváže 50 % mužů a 10 % žen
 • výdaje nepřekročí dlouhodobě 8 % HDP
 • dluh nepřekročí 60 % HDP, penzijní fondy akumulují 40 % HDP
 • redukce náhradového poměru ke 30 %
 • státní pilíř – plná solidarita, kapitálový snižuje míru redistribuce
 • reforma slibuje vysokou míru výnosnosti jedincům s nízkými příjmy, vysokopříjmoví se naopak budou chtít vyvázat
 • podněty k setrvání na trhu práce pro osoby v důchodovém věku
varianta ks m parametrick optimalizace
Varianta KSČM (parametrická optimalizace)
 • od roku 2012 převod příspěvku na SPZ
 • od roku 2015 OSVČ minimálně z průměrné mzdy (!!)
 • od roku 2007 posílení o platbu ve výši zrušeného příspěvku na PP
 • zvyšování odchodu do důchodu na 65 let počínaje rokem 2042
 • jinak stejně jako v základní variantě
varianta ks m shrnut
Varianta KSČM (shrnutí)
 • výdaje dlouhodobě značně rostou
 • posílení příjmové strany
 • dlouhodobé deficitní tendence po počátečním přebytku (+ další nezapracovaná rizika: riziková prémie apod.)
 • výrazná redistribuce, a to i směrem od mužů k ženám (vyšší náhradový poměr, vyšší míra výnosu)
varianta ods rovn d chod
Varianta ODS (rovný důchod)
 • start 2007
 • dvě varianty
  • povinný přechod: 1960 a st. dle PAYG, 1961-1974 lineární kombinace, 1975 a ml. mzdově valorizovaný RD (1975-1986 ztráta, odvod současné sazby), pokles sazby na SD z 20 % na 10 %
  • dobrovolný přechod: 1966 a starší možnost volby RD (snížení sazby na 20,5 %, z toho 12,5 % na starobní důchody), 1967 a mladší povinně RD
  • nárůst věkové hranice až na 71 let (na 65 let rychleji), sjednocení pro všechny na stejnou úroveň
  • znemožnění předčasného důchodu, rozhoduje jen věk
  • rovný důchod 20 % průměrné hrubé mzdy
  • nestarobní důchody stejně jako v základní variantě
  • dopady ukazuji jen pro povinný přechod
varianta ods shrnut
Varianta ODS (shrnutí)
 • příjmy i výdaje důchodového systému klesají
 • rizika v modelech (růst zájmu o ID)
 • pokles náhradového poměru na 20 %
 • deficity se ustálí na nule
 • kumulované saldo 34 % HDP
 • pokles vnitřní míry výnosu (vyšší VMV je pro nízkopříjmové)
 • implicitní daň – motivace k odchodu na věkové hranici (zřejmé)
 • pro muže a ženy se příliš neliší (vliv současného stavu)
varianta us deu kombi
Varianta US-DEU (kombi)
 • start 2007
 • parametrické úpravy PAYG:
  • zvýšení odchodu do důchodu na 65 let (M 2019, Ž 2031) resp. 67 let (2043)
  • rozhodné období pro stanovení VZ na 40 let
  • změna redukčních hranic (posílení ekvivalence) na 50 % a 150 % průměrné mzdy, zápočet 80-50-30
  • nulová valorizace základní výměry
  • zhoršení předčasného důchodu
  • snížení náhradového poměru u nových důchodů (cíl 2030: 30 %), snížení zápočtu náhradních dob
  • mzdová valorizace důchodů
  • snížení nestarobních důchodů
 • možnost částečného opt-outu
  • 3 % VZ s tím, že dodá dalších 6 % VZ, důchod ze státního pilíře snížen za každý rok na 85 % (17/20)
  • lze učinit kdykoli před dosažením statutární hranice
  • celkem se platí 28 %, z toho 20 p.b. na starobní důchody, opt-outi 34 %
  • z fondového pilíře doživotní anuita s různými tabulkami a mzdovou valorizací, možnost předčasného důchodu
varianta us deu shrnut
Varianta US-DEU (shrnutí)
 • pokles výdajů v důsledku parametrických změn
 • v krátkém a středním období deficit v PAYG
 • poptávka po opt-out modelována, předpoklad racionální volby; v čase slábne, protože s posunem důchodové hranice roste výnosnost PAYG
 • transformační deficit max. 0,4 % HDP ročně
 • snížení individuálního náhradového poměru v důsledku parametrických změn
 • pokles vnitřní míry výnosu; PAYG výhodnější pro ženy (započtení náhradních dob)
 • motivace k odkladu doby odchodu do důchodu v důsledku sankcí u předčasných důchodů
 • nízkopříjmoví pojištěnci budou chtít jít do důchodu ještě před reformou, vysokopříjmoví si počkají na zvýšení zásluhovosti
z v re n shrnut
Závěrečné shrnutí
 • ČSSD – zvýšení míry ekvivalence, přebytkový
 • KDU-ČSL, US-DEU – opt-out do druhého pilíře, u US-DEU v menším rozsahu a s větší spoluúčastí (což se projeví na menším schodku rozpočtů)
 • KSČM – pouze parametrické změny, schodková až riskantní varianta, solidární
 • ODS – rovný důchod (extrémní pokles náhradového poměru), pokles odvodů
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Ing. Jakub Fischer

fischerj@vse.cz