cangkriman n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cangkriman PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cangkriman

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
ailis

Cangkriman - PowerPoint PPT Presentation

571 Views
Download Presentation
Cangkriman
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cangkriman Oleh : AnnisaAyuPramesti (06) BayuSetiyani (09) IkaOktavia (19) IstiMulatsih (20)

  2. Cangkriman • Yaikuunen-unenkang kudu dibatanglananawangsulane

  3. Werna-wernacangkriman • CangkrimanWancahan Yaiku, cangkrimankangdirangkep Tuladha : • Langdikumditasbir = lulangdikum, dientasnjebibir • Jipatsurlatkenthol = kajimlumpat, susuremencelat, tekenengganthol;

  4. CangkrimanPepindhan(Emper-emperan) Yaikucangkriman sing ngemusurasapepindhan Tuladha : Yen mlakusikileloro, yen mandhegsikilesepuluh = wongmikultumbuutawawadhahliyane sing sikilepapat. Abang-abangmundur = obatnyamuk

  5. CangkrimaningTembang Yaikucangkriman sing wujudetembang Tuladha : Bapakpocung,duduwatududugunung Dawakayaula Ancik-ancikwesi miring Lungatekasipocungngumbarsuara =kereta

  6. CangkrimanPlesetan Yaikucangkrimankangdinggoplesetan Tuladha : Birubisanewungudikapakke? =digebug, biru : babituru, wungu : tangi Enakendi, dagingkucingkarodagingpitik? =yen jawabedagingpitik, tegesesampeyanwisnatemangandagingkucing