t rk ye de u u a elver l l k ali malari ve ner ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

T URKISH AEROSPACE INDUSTRIES, INC. TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER. Takdim Planı. Uçuş Emniyeti ve Sertifikasyon Uçuş Emniyeti Tasarım ve Üretim Faaliyetleri için Onaylar Sorumlular Türk Havacılık Sanayii ve Sertifikasyon Faaliyetleri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER' - aileen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
takdim plan
Takdim Planı
 • Uçuş Emniyeti ve Sertifikasyon
  • Uçuş Emniyeti
  • Tasarım ve Üretim Faaliyetleri için Onaylar
  • Sorumlular
 • Türk Havacılık Sanayii ve Sertifikasyon Faaliyetleri
  • Havacılık Sanayii Tarihçe
  • Havacılık Sanayii Durum Tespiti
  • Türkiye’ de Sertifikasyon Uygulamaları
  • Otorite Sertifikasyon Altyapısı Durum Tespiti
  • Türk Havacılık Sanayii Altyapısı Durum Tespiti
   • Değerlendirmeler
  • Kazanımlar
  • Öneriler
  • Değerlendirme
slide3

TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER

Uçuş Emniyeti ve Sertifikasyon

u u emniyeti
Uçuş Emniyeti
 • Havacılıkta sürdürülebilir bir büyüme için uçuş emniyetinin sağlanması zorunludur.
slide5

Uçuş Emniyeti

Uçuş Emniyeti

Teknik Uçuş

Emniyet Faaliyetleri

Operasyonel Uçuş

Emniyet Faaliyetleri

Operasyonel

Uçuşa Elverişlilik

UE

SERTİFİKASYONU

 • Tasarım
 • Üretim
 • Bakım
 • Havayolu İşletme Faaliyetleri
 • Havaalanı işletme Faaliyetleri
 • Hava Trafik Yönetimi
 • Eğitim Faaliyetleri
 • ……

Uçuş Emniyeti İnceleme

Uçuşa Elverişlilik İnceleme

 • Emniyet İzleme
 • Kaza/Kırım İnceleme
 • Uçuş Emniyeti Programları
 • Kaza/ Kırım İnceleme
tasar m ve retim faaliyetleri i in onaylar
Tasarım ve Üretim Faaliyetleri için Onaylar
 • DOA: Tasarım Organizasyon Onayı
 • POA: Üretim Organizasyon Onayı
 • A_DOA: Alternatif Tasarım Organizasyon Onayı
d zenlemeler ve sorumlular
Düzenlemeler ve Sorumluları

ULIUSLARARASI DÜZENLEMELER

SORUMLULAR

DÜZENLEMELER

ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLAR

KANUNLAR VE İKİLİ ANLAŞMALAR

DEVLET

ALT DÜZENLEMELER

OTORİTE

İŞLETME

……….

slide8

TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER

Türk Havacılık Sanayi ve

Sertifikasyon Faaliyetleri

slide9

Havacılık Sanayii Tarihçesi

ÖZGÜN TASARIM

ORTAKÜRETİM

HAZIR ALIM

2000

2010

1950

1990

1980

1930

1923

slide12

Otorite Sertifikasyon Altyapısı Durum Tespiti

Kanun /Alt düzenleme

Otorite

Yetkinlik

Askeri Havacılık

Sivil Havacılık

* Çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir.

t rk havac l k sanayii alt yap durum tespiti
Türk Havacılık Sanayii Alt Yapı Durum Tespiti
 • Havacılık sanayii şirketlerimiz değişik projelerde tasarım ve üretim kapsamında; ana yükleniciler, askeri ve sivil otoriteler tarafından değerlendirilmiş tasarım ve üretim organizasyonu olarak yeterlilikleri onaylanmıştır.
 • Havacılık sanayiimizin sertifikasyon ile ilgili kalifiye personel ve tecrübe eksiklikleri mevcut proje uygulamaları ile giderilmektedir.
t rk havac l k sanayii alt yap durum tespiti1
Türk Havacılık Sanayii Alt Yapı Durum Tespiti
 • TOYO: Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı
 • DOA: Tasarım Organizasyon Onayı
 • POA: Üretim Organizasyon Onayı
 • A_DOA: Alternatif Tasarım Organizasyon Onayı
slide15

TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER

Değerlendirme ve Öneriler

kazan mlar
Kazanımlar
 • Acil ihtiyaçları gidermek üzere hazırlanmış UE Sertifikasyon mevzuat alt yapısı
 • Sertifikasyon alan uzmanlıkları ve uzman havuzu
 • Uyum gösterimi ve uyum kabulü için daha etkin planlama ve proje takibi
kazan mlar1
Kazanımlar
 • Projelerde iyi tanımlanmış sorumluluk paylaşımı ve yetkilendirme
 • Projeye yayılmış uzmanlık bazlı kabul ve izlenebilirlik
 • Nihai Kabullerin kısalması ve geri dönüşlerin azalması (beklenti)
kazan mlar2
Kazanımlar
 • Havacılık Sanayi Kuruluşlarının tasarım ve üretim alt yapısında gelişme ve tasarım ve üretim organizasyon yapılarının onaylanması
 • TAHO (Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi) için denenmiş süreçler
neriler
Öneriler
 • Kalıcı askeri havacılık otoritesinin kurulması ve ilgili düzenlemeler ve uygulamalara yönelik olarak tüm paydaşların bilgilendirilmesi.
 • Askeri Sertifikasyon için sivil sertifikasyon kural ve uygulamaları ve geçiş dönemi sertifikasyon uygulamalarının örnek alınması
 • Askeri havacılık otoritemevzuatının yalnızca Türk tesciline girecek hava araçlarını değil, yurdumuzda üretilecek ve yabancı devlet envanterine girecek devlet hava araçlarını da kapsaması.
neriler1
Öneriler
 • Askeri otoritenin oluşturulması sonrası,devam etmekte olan projelerin mevcut geçiş dönemi sürecine göre tamamlanması ve bu sürece göre yayımlanmış belgelerin ilave bir uyum kabulü yapılmadan geçerli olması.
 • Sivil ve Askeri düzenlemelerin uçuşa elverişlilik sertifikasyon destek faaliyetlerini (tescil, lisans, vb) de içermesi.
neriler2
Öneriler
 • Askeri ve sivil otoritelerin tecrübe paylaşımı.
 • Askeri ve sivil otoritelerimizin yetkinliğinin uluslararası alanlarda tanınması.
 • Kalifiye personel ihtiyacı gidermek ve sürekliliğini sağlamak için personel ve eğitim politikalarının oluşturulması.
neriler3
Öneriler
 • Sözleşme kurgu ve takvimlerinin tasarım ve sertifikasyon süreçlerine uyumlu hale getirilmesi
 • Kalite Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Sistem Mühendisliği ve sertifikasyon faaliyetlerinin mükerrerliği önleyecek şekilde planlanması ve sözleşme maddelerinin buna göre hazırlanması.
 • Uyum kabulleri esnasında tartışmaları azaltmak için, sözleşmelerde ekipman model ve sayıları ile tasarım çözümlerinin belirtilmesi yerine ihtiyaç duyulan performans gereksinimlerinin belirtilmesi.
neriler4
Öneriler
 • Müşteri malı ekipmanların kullanılması durumunda, uyum kabulü esnasında tartışmaları azaltmak için, yüklenici ve müşteri sertifikasyon yükümlülüklerinin sözleşmede açık bir şekilde tanımlanması.
 • Hava araçlarına takılacak ekipmanlar için yürütülen geliştirme projelerinde ileride karşılanması zorunlu sertifikasyon gereksinimlerine uyum göz önünde bulundurularak planlama yapılması

önerilerinin dikkate alınmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

de erlendirme
Değerlendirme

Ülkemizdeki havacılık kurum ve kuruluşlarında sertifikasyon bilincinin yerleşmesi ve ilgili süreçlerin hızla uygulamaya alınması Türk Havacılığı açısından büyük önem arz etmektedir.

TUSAŞ bu konudaki bilgi birikimini havacılık sektörü ile paylaşmaya hazırdır ve öncü kuruluşlar arasında yer almaya olan kararlılığı ile ülkemize 21. yüzyılda yeni ufuklar açmayı hedeflemektedir.