m o ovla tenja i interesi o ekivanja intresnih grupa iga i strategija preduze a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M o ć/ovlaštenja i interesi / očekivanja intresnih grupa (IGa) i strategija preduzeća PowerPoint Presentation
Download Presentation
M o ć/ovlaštenja i interesi / očekivanja intresnih grupa (IGa) i strategija preduzeća

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

M o ć/ovlaštenja i interesi / očekivanja intresnih grupa (IGa) i strategija preduzeća - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

M o ć/ovlaštenja i interesi / očekivanja intresnih grupa (IGa) i strategija preduzeća. L 6 , 25/11/09. Ciljevi i očekivani efekti predavanja. Razumijevanje strukture moći/uticaja i interesa/očekivnja intresnih grupa u kontekstu strateškog planiranja org.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M o ć/ovlaštenja i interesi / očekivanja intresnih grupa (IGa) i strategija preduzeća' - aileen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m o ovla tenja i interesi o ekivanja intresnih grupa iga i strategija preduze a

Moć/ovlaštenja i interesi/ očekivanja intresnih grupa (IGa) i strategija preduzeća

L6, 25/11/09

Prof. Jovo Ateljevic

ciljevi i o ekivani efekti predavanja
Ciljevi i očekivani efekti predavanja
 • Razumijevanje strukture moći/uticaja i interesa/očekivnja intresnih grupa u kontekstu strateškog planiranja org.
 • Soposbnost analiziranja moći/uticaja pojedinih interesnih grupa i njihovog uticaja na strateške pravce org.

Prof. Jovo Ateljevic

svrha strategije klju ni koncepti
Svrha strategije: ključni koncepti
 • Vrijednosti
 • Misija
 • Vizija
 • Ciljevi

Prof. Jovo Ateljevic

ta su osnovne vrijednosti
Šta su osnovne vrijednosti?

Osnovni principi na kojima je bazirana strategija organizacije

Prof. Jovo Ateljevic

misija i vizija
Misija i Vizija?

Misija daje zaposlenima i drugim IG jasne opšte ciljeve organizacije. To je osnovna funkcija org.

Vizija artikuliše ono što organizacija želi da bude.

Prof. Jovo Ateljevic

ciljevi
Ciljevi?

Ciljevi su krajnje tačke prema kojima su usmjerene aktivnosti organizacije.

Prof. Jovo Ateljevic

interesnih grupa i njihova o ekivanja
Interesnih grupa i njihova očekivanja
 • Okvir korporativnog upravljanja definiše formalne zahtjeve i granice u okviru kojih se donosi/razvija strategija i odnosi na međusobne odnose i odgovornpsti u lancu upravljnja
 • pored toga je potrebno razumjeti i očekivanja i drugih grupa koje nisu u tome lancu (dobavljače, klijente, lokalna zajednica itd.)
 • za sve IG unutra i izvan org. potrebno je razumjeti očekivanja i napravoiti procjenu mogućih razlika medju njima kao i njihvog mogućeg uticaja na ciljeve strategije

Prof. Jovo Ateljevic

tri tipa vrste vanjskih ig
Tri tipa (vrste) vanjskih IG
 • IG dio poslovnog okruženja (nabavlajči, kunkurencija, investitori, distributeri)
 • IG dio društveno-političkog okruženja- predstavnici javnog sektora, vladine agencije (politika razvoja) koji mogu uticati na društveni legitimitet strategije
 • IG dio tehnološkog ogruženja – agencije za standardizaciju ICT, vlasnici ICT itd. Koji mogu uticati na prihvatanje i difuziju nove tehnologije
  • Uticaj IG se razlikuje od situacije do situacije, konteksta (javni i privatni sektor)
  • Brojni konflikti i očekivanja

Prof. Jovo Ateljevic

koncepti za analizu uticaja i intresa intresnig grupa
KonceptI za analizu uticaja i intresa intresnig grupa

Matrica ili mapiranje:

Konceptualini ‘alati’ za identifikovanje i razumijevanje prioriteta i političkog uticaja pojedinih intresnih grupa

Prof. Jovo Ateljevic

matrica klasifikacija ig prema njihovoj mo i interesima
Matrica - klasifikacija IG prema njihovoj moći / Interesima
 • Segment D, ključni igrači- za njih je prihvatljivost strategije od velike važnosti
 • Segmnet C (najčešće institucije), obično pasvne IG ali u nekim situacijam mogu da imaju veliki uticaj (važnost komunikacijei redovnog infrmisanja)
 • Segment B, (lokalna zajednica, nabavljači itd.) mogu biti od velike važanosti i zato ih je važno adresirati njihova očekivanja u procesu strateškog odlučivanja

Prof. Jovo Ateljevic

pitanja koja je potrebno adresirati prije analize
Pitanja koja je potrebno adresirati prije analize
 • Koja su ključna očekvanja IGa u procesu određivanja starteških ciljeva?
 • Dali stvarni intresi i moć, i u kojoj mjeri su refleksija okvira korporativnog upravljanja?
  • Direktori koji nisu izvršni, predstavnici lokalne zajednice
 • Ko su ključni fasilitatori (pobornici) i oni koji mogu blokirati ili usporiti strategiju?
  • Nivo obrazovanja, iskustvai sposobnost ubjeđ.)
 • Dali je nekeda poželjno izključiti neke IG ili njihove predstavnike?
  • Kada ima više ključnih igrača u startškom odlučivanju (javni sektor)
 • Dali je moguće održati nivo moći/interesa ključkih IGa?
  • Važnost monitoringa nivoa moći/interesa IG – ispunoti zahjeve onih iz segmenta C i informisati one iz segmenta B
 • IGe nisu homogene (npr. klijent X, klijent Y, klijent Z)

Prof. Jovo Ateljevic

ta je mo ili politi ka snaga
Šta je moć ili politička snaga?

1.Sposobnost pojedinaca ili grupa da ubijede, podstaknu i prinude druge da slijede određeni pravce djelovanja.

2. Mehanizam pomoću koga se, u skladu sa očekivanjima može uticati na pravce/razvoj strategije.

Iznalaženej kompromisa itd.

Prof. Jovo Ateljevic

primjer tallman gmbh matrica mo i interesa iga
Primjer: Tallman GmbH –matrica moći/interesa IGa
 • Bivša njemačka banka - maloprodaja i investicije – Njemačka, Benelux i Francuska
 • Problemi- gubitak korporativnog tržišta koje je bilo servisirano iz dva centra – Frankfurt i Toulouse
 • Predlog zatvaranja ispostave u Franc.
 • Posledice gubitak velikog broja radnih mjesta u Francuskoj (povećanje u Frankfurtu kao i poboljšanje IT sistema)
 • U cilju ocjene moguće reakcije IGa predstavnici kompanije su za analzu koristili dvije matrice (mape): A predstavlja moguću i B željenu situaciju

Prof. Jovo Ateljevic