eg szs ges letm d andr si szabolcsn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egészséges életmód Andrási Szabolcsné PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egészséges életmód Andrási Szabolcsné

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Egészséges életmód Andrási Szabolcsné - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Egészséges életmód Andrási Szabolcsné. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –Innovatív intézményekben ” TÁMOP3.1.4-08/02-2009/0065 Moduláris oktatás Az egészséged a Te kezedben van!. 1. Ajánlás

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egészséges életmód Andrási Szabolcsné' - aileen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eg szs ges letm d andr si szabolcsn
Egészséges életmódAndrási Szabolcsné

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

hozzáférés –Innovatív intézményekben”

TÁMOP3.1.4-08/02-2009/0065

Moduláris oktatás

Az egészséged a Te kezedben van!

slide2

1. Ajánlás

A család, a nevelés, a közvetlen környezet társadalmi normái alakították ki jó és rossz szokásainkat. Ezek közül talán a helytelen táplálkozási hagyományainkat a legnehezebb megváltoztatni.. Nagy akaraterő, önbizalom, önismeret, határozott dönteni tudás és az egészséges táplálkozás ismeretei szükségesek, hogy a nagy elhatározást megtegyük, megkezdjük a kezdeti lépéseket, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy új életet kezdjünk az étkezés terén is. Az ismeretanyag feldolgozásakor fontos szerepe van a feladatok megoldása során a helyes értelmezésnek, ezáltal a lényeges dolgok kiemelésének. A kooperatív tanulási módszerek alkalmazása jótékonyan hat az osztály légkörére, a diákok önbecsülésére, önkontrolljára, szerepvállalási képességére, esélyegyenlőségre.

 • A javasolt 9 tanítási óra határait átléphetjük, hiszen a délutáni foglalkozások tanórai kereteken kívül történnek. Az elméleti ismeretek elsajátításáról adnak számot a tanulók akkor amikor az évfolyamok számára vetélkedőt szervezünk, az elkészített munkákból kiállítást készítünk.
 • Amennyiben sikerül megvalósítani, akkor egy nagyobb kóstoló parti szervezésekor dietetikus segíthet a problémás kérdések megválaszolásában, az új ízek bevezetésében, a receptek elkészítésében.
 • A modul egységei szabadon felhasználhatók, felcserélhetők, önálló egységei beépíthetők az egyes tantárgyak – technika, egészségtan, etika, osztályfőnöki, biológia - tananyagába a követelményeknek megfelelően.
 • A modulok egy-egy rövid témát dolgoznak fel, természetesen számos gondolatmenet, variáció létezik, az ötletek a gyakorlati megvalósítás során születnek.
 • Tanév közben a megfelelő ismeretek elsajátítása mellett sor kerülhet aktuális pályázatokon való részvételre, lehet ösztönözni a tanulóinkat, esetleg a legszebb rajzokat be lehet nevezni.
slide3

A modulok egységei:

1. A táplálkozás, mint életszükséglet 2. Akkor mit együnk?

3. Az egészségtudatos táplálkozás 4. Élelmiszerfogyasztásunk 5. Étkezési szokások

6. Reklám és vásárlás

7. Add tovább!

8. Vital- egészséges táplálkozás 9. Szakértő lettem!

slide4

2. A modul célja

·Tudatosuljon a gyerekekben, hogy a táplálkozás az életmódunk egyik legfontosabb elem, melyet az életkoruknak megfelelően kell alakítani. A gyerekek áttekinthetik saját, családjuk és mások étkezési szokásaikat. Ismerjenek alternatív étrendeket, merjenek az étkezési szokásaikon változtatni. Ismerkedjenek meg az egészséges és kevésbé egészségtelen ételek fogalmával, a tápanyagtartalommal, azok élettani hatásaival. Fontos beszélni arról, hogy a divat és a reklám mennyire befolyásolja az étkezéssel kapcsolatos döntéseinket. Legyenek tisztában azzal, hogy az egészség vagy a jóllét az egyén személyes életében hozzásegít a környezethez való alkalmazkodáshoz, a teljesítőképesség növekedéséhez.

 • Tudatosságra törekedjenek a táplálék megválasztásában, hiszen ők a felelősek a jövőbeni egészségükért.
slide5

3. Modulkapcsolódási pontok

 • Életvitel és gyakorlati ismeretek
 • 5osztály: Életvitel, háztartástan
 • A család egészsége, táplálkozás
 • Az egészséges életmód, megalapozása (napi testmozgás, korszerű táplálkozás)
 • A tisztaság az egészséges élet alapfeltétele
 • Következetes és rendszeres testápolás. A környezet tisztán tartása. Az egészséges táplálkozás fontossága. Rendszeres étkezés. Egyszerű ételkészítési eljárások.
 • Értse meg az egészséges életvitelnek meghatározó szerepét. (szociális és állampolgári kompetencia).
slide6

6.osztály – Konyhatechnológia

 • A kornak megfelelő, energiát és tápanyagot tartalmazó táplálékok.
 • A tápanyagszükséglet, az energiaszükséglet és az életmód összefüggései. Egészséges tápanyagarányok és étrend.
slide7

7. osztály: Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások

 • Az egészséges táplálkozás szabályai, a korosztálynak, az évszakoknak, a megterhelésnek és a személyi adottságoknak megfelelően. Tápanyagaink közelebbről. Az ételkészítés alapelemei. Konyhatechnikai eljárások: előkészítő, elkészítő és kiegészítő műveletek. Ételsor tervezése. Az ételkészítés helyre és eszközei.
 • Élelmiszervásárolási szempontok: ár és minőség összevetése.
slide8

8. osztály: Konyhatechnikai eljárások

 • Élelmiszerek tartósítása. A tartósítás célja. Nagyüzemi és házi körülmények között alkalmazható élelmiszertatosító eljárások: szárítás, hőkezelés, soványítás, hűtés, fagyasztás, mélyhűtés, pácolás, füstölés. Étrend, heti étrend tervezése. Az ételkészítés és az évszak összehangolása. Átgondolt vásárlási szempontok.
 • Az élelmiszerek tárolása.
slide9

Osztályfőnöki óra

 • 5. osztály: Életmód és táplálkozás
 • 6. osztály: Amiről én döntök: Mit eszem?
 • 7. osztály: Változások kora: Hogy nézek ki? Hogy érzem magam?
 • 8. osztály: Alternatív étrendek

Változtassunk: Táplálkozás

slide10

Biológia

 • 8. osztály:A táplálkozás
 • A táplálkozás szerveinek elhelyezkedése.
 • A táplálkozás funkciója a szervezet fenntartásában. A bélcsatorna szerkezete és működése.
 • A legfontosabb tápanyagok.
 • A vitaminok. A táplálkozás higiénéje és az egészséges táplálkozás.
slide11

Etika

 • 7. osztály: Életszínvonal, életmód és életminőség
 • Jólét és jól-lét.
 • Munkaidő, szabadidő, szórakozás.
 • Otthonteremtés..
 • Ünnep és ünneplés.
 • Az élet értelme az értelmes élet.
slide12

Egészségtan 6. osztály

 • Az étrend fontossága, szerepe az egészség megőrzésében. Javaslatok az étrend megváltoztatására.
slide13

4. A megvalósítás szervezeti kereti, időtartama

 • Tanórák: egészségtan, biológia, etika, technika, osztályfőnöki óra
 • Tanórán kívüli foglalkozások: rajzszakkör, sportfoglalkozások
 • Szabadidős foglalkozások: hagyományőrző délután, vetélkedő lebonyolítása, Kóstoló – bemutató
 • A tanév bármely szakaszában megvalósíthatók a délutáni programok, de érdemes a tanév utolsó szakaszára tervezni, mert az elméleti anyag feldolgozása a tanév folyamán folyamatosan történik.
slide14

5.A megvalósításban részt vevők:

 • Tanulók:A téma feldolgozása minden felső tagozatos osztályt érint. Egyrészt tanórai keretek között az egyes tantárgyak tantervi anyagába építve, másrészt pedig tanórán kívül foglalkozás keretében valósítható meg az évfolyamonkénti vetélkedő, a kiállítás elkészítése. Szabadidős foglalkozások keretében nyílik lehetőség a sporttevékenységek megvalósítására, esetleg kézműves foglalkozásokon a hűtőmágnes, és az egészséges táplálkozással kapcsolatos rajzok befejezésére.
 • Pedagógusok és segítők: Mivel nem kíván semmilyen speciális szaktárgyi tudást az egyes témakörök feldolgozása, ezért az egyes tantárgyakat tanító pedagógusok számára is könnyen megvalósíthatók ezek a tanórák. A pedagógus munkáját segíti az iskolavédőnő, az iskolaorvos, a rajztanár/kiállítás megtervezése/, a DÖK vezető/vetélkedő megszervezése/, azok az ügyes kezű pedagógusok, akik a technikai produktumok elkészítésében részt vesznek, a testnevelő tanárok, akik a sporttevékenység lebonyolításában segíthetnek.
slide15

6.Tárgyi feltételek

 • Tanulói eszközök: olló, reklámújságok, ragasztó, élelmiszercsomagolások, előre elkészített sablonok, a csoportmunkákhoz szükséges munkalapok, szövegek, értékelő eszközök
 • Taneszköz:táplálkozás szervrendszere modell
 • IKT eszközök:prezentáció, DVD film, számítógép, projektor, interaktív tábla
slide16

8.Várható eredmény

 • Pedagógusok:
 • Képes lesz kompetenciafejlesztésben gondolkodni
 • Szakmai kultúrája fejlődik, minőségi változást eredményez a tanítási órán.
 • Eszköztár bővítésére alkalmassá válik.
 • Tudatosan használja az új tanulási módszereket.
 • Ismerni fogja a fejlesztési területeket egyéni és csoportszinten.
 • Tanulók:
 • Képesek lesznek az információk újszerű feldolgozására.
 • Együttműködési képességük, érvelési technikájuk fejlődik.
 • Képesek lesznek több szempontból vizsgálni az eredményeket.
 • Tisztában lesznek a helytelen táplálkozási mód következményeivel.
 • Mérlegelni fogják a szokásokat, képesek lesznek a tudatos döntésre.
 • Szerepvállalásuk, önbizalmuk erősödik.
 • Az ismereteket beépítik a mindennapi életükbe, azokat továbbadják.
 • Csoport:
 • Csoportkohézió erősödik.
 • Egymás segítségét elfogadják.
 • Tiszteletben tartják a másik véleményét.
 • A csoportban történteket nem beszélik ki.
slide17

9.Tapasztalatok

 • Az egyes modulok külön-külön jól felhasználhatók az egyes tanórai foglalkozásokon. Változatos és sokszínű módszer segítségével dolgozható fel a témakör.
 • A gyerekek szívesen vesznek részt a játékos feladatokban, legkedveltebbek az interaktív játékok voltak.
 • A tanórán kívüli és a szabadidős foglalkozásokon is jeleskedtek a diákok, hiszen itt volt alkalmuk a gyakorlatban is alkalmazni az elméleti ismereteket, a fantáziájuk, kézügyességük, kreativitásuk is kibontakozott. A kiállításon megtekinthették saját és mások munkáját.