p ij mac zen na lf up pro akademick rok 200 7 200 8 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 200 7 /200 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 200 7 /200 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 200 7 /200 8. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Magisterské studijní programy. Obor : Všeobecné lékařství - PS Obor : Zubní lékařství - PS. Navazující magisterské studijní programy. Obor : Management zdravotnictví - KS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 200 7 /200 8' - aileen-pierce


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magistersk studijn programy
Magisterské studijní programy
 • Obor: Všeobecné lékařství- PS
 • Obor: Zubní lékařství - PS
navazuj c magistersk studijn programy
Navazující magisterské studijní programy
 • Obor: Management zdravotnictví - KS
 • Obor:Klinická kineziologie a kinezioterapie – PS (Fyzioterapie)
 • Obor: Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých - PS
bakal sk studijn programy
Bakalářské studijní programy
 • Obor: Všeobecná sestra – PS
 • Obor: Ošetřovatelství –KS
 • Obor: Porodní asistentka– PS
 • Obor:Fyzioterapie – PS
 • Obor:Radiologický asistent– PS
p ij mac zen se konalo v term nu 18 2 2 ervna 2007
Přijímací řízení se konalo v termínu 18. – 22. června 2007.
 • Přijímací komise fakulty zasedala:
  • bakalářské studijní programy
   • 26. 6. 2007
  • magisterské studijní programy
   • 26. 6. 2007
  • doktorské studijní programy
   • v průběhu měsíce června 2007 po jednotlivých studijních programech
n hl e d uchaze do materi l
Náhled uchazečů do materiálů:
 • Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
 • Tohoto práva měli uchazeči možnost využít dne18. července2007, od 8.00 do 15.00 hodin na DLF.
 • Uchazeč o této možnosti byl informován v pozvánce, kterou každý řádně zaregistrovaný uchazeč obdržel počátkem měsíce května 2007, dále pak upozorněním na Úřední desce LF UP a při poučení při vlastním přijímacím řízení.
slide7

Informace o výsledcích přijímacího řízení byly k dispozici od 27. června 2007- pořadí, splnění přijímacích testů a přijetí či nepřijetí na LF UP

 • Webové stránky LF UP

(http://www.lf.upol.cz - Úřední deska LF – Přijímací řízení)

 • Úřední deska na děkanátě LF UP a na Teoretických ústavech LF UP
slide8
Informace o výsledcích přijímacího řízení -pořadí, splnění přijímacích testů, výsledky jednotlivých testů, přijetí či nepřijetí na LF UP
 • Webové stránky UP

http://www.upol.cz a dále Uchazeči o studium – Výsledky přijímacího řízení – Hledání v databázi výsledků:

http://www.upol.cz/skupiny/uchazeci/vysledky-prijimaciho-rizeni/

 • Po zadání jednoho z přístupových kódů se objevily výsledky konkrétního uchazeče.
slide11
Přezkumné řízení na LF probíhalo:
  • I. kolo: dne 31. 7. 2007
  • II. kolo: dne 29. 8. 2007
 • Přezkumné řízení na LF bylo uzavřeno rektorem UP:
  • dne 29. 8. 2007
 • Přijímací řízení na UP bylo uzavřeno:
  • dne 14. 9. 2007
 • Na webových stránkách LF UP byla již zveřejněna Zpráva o průběhu přijímacího řízení.
po et p ijat ch zapsan ch
Počet přijatých/zapsaných

Všeobecné lékařství: na 221 studentů přijato 461

Zubní lékařství: na 71 studentů přijato 118

anglick program
Anglický program
 • Počet zájemců, kteří vyplnili předběžnou přihlášku (zasílána elektronicky): 363/328/400/300
 • Počet zájemců, kteří byli odmítnuti na základě údajů v předběžné přihlášce: 61/39/25/16
 • Počet zájemců, kteří projevili vážnější zájem a byli pozváni k pohovoru nebo k písemné zkoušce a pohovoru (anebo v některých případech, u vzdálených zemí, byli přijati bez pohovoru): 91/98/105/73
 • Počet studentů přijatých do 1. ročníku (tj. těch, kteří obdrželi dekrety o přijetí): 72/57/72/57
 • Počet studentů kteří nastoupili do 1. ročníku : 46/43/44/25
anglick program s lo en 1 ro n ku
Anglický program - složení 1. ročníku 

Malajsie: 19

Tchaj-wan: 9

Velká Británie: 6

Portugalsko: 5

USA: 2

Indie: 2

Kanada: 1

Nigerie: 1

Irsko: 1

podm nky p ij mac ho zen pro akademick rok 2008 2009
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009
 • Beze změn
 • Byly schváleny akademickým senátem

LF UP dne 12.6.2007

 • Hlavní změny:
  • elektronická forma přihlášky,
  • upřesnění podmínek pro přijetí bez přijímacího řízení (resp. vysvětlení),
  • snížení počtu studentů přijímaných do programu Zubní lékařství na 65
pozn mky z odvolac ho zen
POZNÁMKY Z ODVOLACÍHO ŘÍZENÍ

Na základě pečlivého pročtení odvolání neúspěšných uchazečů o přijetí do magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ na LF UP v Olomouci v akademickém roce 2007/2008 lze hodnotit vlastní průběh přijímacího řízení jako bezproblémový.

objevilo se jen n kolik p ipom nek z nich nejd le it j jsou
Objevilo se jen několikpřipomínek, z nichž nejdůležitější jsou:
 • Otázky v přijímacích testech přesahují rámec středoškolského studia.
 • Fakulta nesplnila povinnost zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole.
 • Není bonifikace za různé praxe v nemocnicích, jazykové kursy, výpomoc v ordinacích rodičů - lékařů atd.
ot zky v p ij mac ch testech p esahuj r mec st edo kolsk ho studia
Otázky v přijímacích testech přesahují rámec středoškolského studia.
 • Nezakládá se na pravdě, spíše to svědčí o nedostatečných znalostech nebo při dobrých známkách na střední škole o nižší úrovni výuky. To dokladuje i skutečnost, že většinou na tento fakt poukazují uchazeči s velmi špatnými výsledky přijímacího řízení.
slide22

Někteří uchazeči napadají údajnou skutečnost, že fakulta nesplnila povinnost zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole.

 • Nezakládá se na pravdě, byly organizovány semináře z předmětů, které jsou součástí přijímacího řízení a které byly zajišťovány jednotlivými garanty. Není možné, aby tyto semináře byly organizovány na různých místech republiky (neúspěšní uchazeči poukazují na skutečnost, že z důvodu vzdálenosti se nemohli seminářů zúčastnit, což není relevantní argument, zase to mají blíže na jinou lékařskou fakultu v ČR).
nen bonifikace za r zn praxe v nemocnic ch jazykov kursy v pomoc v ordinac ch rodi l ka atd
Není bonifikace za různé praxe v nemocnicích, jazykové kursy, výpomoc v ordinacích rodičů - lékařů atd.
 • Velmi obtížná realizace, nelze standardizovat různé praxe či potvrzení o „pomáhání“ dokonce v soukromých ordinacích, velmi často rodičů. Dále není možné objektivizovat další aktivity, jako např. práce v Červeném kříži, pomoc v domovech dětí, důchodců, výsledky z různých SOČ. Téměř každý druhý uchazeč uvádí podobné aktivity.
slide24

Plné znění závěrečné zprávy o přijímacím řízení na LF UP pro akad. rok 2007/2008 je zveřejněno na internetovské adrese www.lf.upol.cz (Úřední deska LF/Přijímací řízení)… děkuji za pozornost