Arkivtjenesten i oppland fylkeskommune presentasjon for nye ledere 15 oktober 2012
Download
1 / 8

Arkivtjenesten i Oppland fylkeskommune Presentasjon for nye ledere 15. oktober 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Arkivtjenesten i Oppland fylkeskommune Presentasjon for nye ledere 15. oktober 2012. Fagenhet arkiv 7 ansatte - 6,2 stilling 5 arkivarer – 4,2 stilling 1 administrator/superbruker/brukerstøtte Leder for fagenhet arkiv – fagansvarlig arkivtjenesten – systemansvarlig P360.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arkivtjenesten i Oppland fylkeskommune Presentasjon for nye ledere 15. oktober 2012' - aileen-palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arkivtjenesten i oppland fylkeskommune presentasjon for nye ledere 15 oktober 2012

Arkivtjenesten i Oppland fylkeskommune

Presentasjon for nye ledere

15. oktober 2012


Arkivtjenesten i oppland fylkeskommune presentasjon for nye ledere 15 oktober 2012

Fagenhet arkiv 7 ansatte - 6,2 stilling5 arkivarer – 4,2 stilling

1 administrator/superbruker/brukerstøtte

Leder for fagenhet arkiv – fagansvarlig arkivtjenesten – systemansvarlig P360


Arkivtjenesten i oppland fylkeskommune presentasjon for nye ledere 15 oktober 2012

 • Hva kan vi tilby

  • faglig bistand og veiledning i arkivfaglige spørsmål

  • veiledning i henhold til gjeldende lover og regler

  • opplæring for ledere, saksbehandlere og arkivarer i P360

   • kurs – tilbud sentralt og på skolene

   • individuell opplæring

   • Brukerstøtte

 • Savnes noe – hvilke forventninger ønsker/behov har dere?

 • Rutiner og informasjon om arkivtjenesten og P360 finner du på

  http://www.oppland.no/Aktuelt/Ansattportalen/God-og-effektiv-drift/Dokumenthandtering--Arkiv/

  http://www.oppland.no/Aktuelt/Ansattportalen/God-og-effektiv-drift/Systemer/Rutiner-Public-360/


Viktige elementer
Viktige elementer

Dokumentasjonspliktref arkivloven § 1

 • «trygge arkiv som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon”.

 • Eksempel elevdokumentasjon

  • Hva er viktig for eleven i ettertid?

  • Eventuell rettsak på grunn av manglende opplæring

  • Automatisk overføring av dokumenter fra skoleadministrative systemer – Rett i mappa


Arkivtjenesten i oppland fylkeskommune presentasjon for nye ledere 15 oktober 2012

Journalføringspliktref arkivforskriften §2-6

 • Et offentlig organ skal ha en eller flere journaler for registrering av dokumenter. I journalen skal en registrere alle inngående og utgående dokument som etter offentleglovas§4 må regnes som saksdokument dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.


Arkivtjenesten i oppland fylkeskommune presentasjon for nye ledere 15 oktober 2012

Journalføring av e-post

ref arkivforskriften § 2-6

Dokument som blir avsendt eller mottatt via e-post, og som etter form eller innhold må regnes som saksdokument for organet, skal arkivmessig behandles som andre saksdokument etter denne forskrift, jfr særlig §§ 2-6, 3-1 og 3-8 i arkivlovens forskrift.


Forventninger til ledere
Forventninger til ledere

 • Ansvar for at saksbehandling skjer i henhold til gjeldende lover og regler

 • Sørge for at sak- arkivsystemet P360 benyttes i all saksbehandling

 • Sørge for gode rutiner i behandling av alle typer dokumenter

  • Fordele dokumenter

  • Godkjenne dokumenter

  • Følge opp restanser

 • Medansvar for at saksbehandlere får nødvendig opplæring

 • Utføre offentlighetsvurdering av dokumenter før publisering på offentlig journal/postliste


Lover og forskrifter
Lover og forskrifter

Offentleglova

Forvaltningsloven

Personopplysningsloven

Arkivlova

Ulike særlover

Ajourførte lover finnes på www.lovdata.no

Riksarkivarens bestemmelser

Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner

www.riksarkivaren.no

Lokale bestemmelser