slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Системни решения за акустика PowerPoint Presentation
Download Presentation
Системни решения за акустика

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Системни решения за акустика - PowerPoint PPT Presentation

ailani
140 Views
Download Presentation

Системни решения за акустика

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Системни решения за акустика За по-добър живот Инж. Д. Пенев, Сен-Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

 2. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Saint-Gobain • Една от Топ 100 водещи индустриални групи в света • Създадена през 1665 г. • Представена в 64 страни • 190 000 служители • ~ €40 Млрд. годишен оборот • Фокус към „Хабитат“ и строителство • Осигурява иновативни решения • Посреща предизвикателствата на нашето съвремие

 3. Естествена природна среда Изследване влиянието на звука върху хората Развиване и оптимизиране към близки до природата звуци: Вятър, вода, песни на птици Днес повече от 90% от нашето време е в затворени помещения Твърди повърхности, неестествени звукови отражения Оборудване, техника и дейности Въздейства върху работоспособността и възможносттаа за концентрация Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Productinand logistics Our way to the market Ening Предизвикателството да преобразим вътрешните условия да приличат на природна среда

 4. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Мисията на Ecophon

 5. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Мисията на Ecophon • Да допринасяме за оптимална работна среда: за очите, за слуха и за съзнанието

 6. Пътят към естествена акустична среда Подходът на Ecophon към акустичен комфорт Събиране, анализиране и комуникация на данни Преценка на хората, помещенията и дейностите Използване на съответни акустични параметри Съвместна работа с архитекти и специалисти по акустика Осигуряване на системни решения Резултатът – инвестиция в бъдещето A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending

 7. Ползите от оптимална звукова среда За хората които учат, работят, лекуват и се чувстват по-добре… A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending По-бързо оздравяване на пациентите По-добро ниво на обучение По-добри условия за работа По-висока производителност за компаниите …където и да работят или общуват хората

 8. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Обучение • Новите методи на обучение създават много акустични предизвикателства • Цел - Да се осигурят на всяко дете най-добрите условия за обучение и персонално развитие • Увеличаване на знанията и благосъстоянието Изследванията показват, че резултатите на ученици и студенти за четене и изучаване се влияят пряко от нивото на фоновия шум в помещенията

 9. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Референтни обекти Преди и сега Първа английска гимназия, София, 2011 Инвестиция: ~2000 лв

 10. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Референтни обекти Общи помещения, фоайета Американски университет Благоевград: Спортна зала (2012)

 11. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Референтни обекти Обща част Класна стая в СОК „Камчия“ (2012)

 12. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Референтни обекти СОК „Камчия“ – Физкултурен салон СОК „Камчия“ - Коридори

 13. A sound effect on people Our mission and vision The Ecophon Story Company facts Part of Saint-Gobain Care for environment Market segments Production and logistics Our way to the market Products and systems References Ending Благодаря за вниманието!