Dvouprvkové sloučeniny - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dvouprvkové sloučeniny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dvouprvkové sloučeniny

play fullscreen
1 / 10
Dvouprvkové sloučeniny
170 Views
Download Presentation
aiko
Download Presentation

Dvouprvkové sloučeniny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 Chemie Dvouprvkové sloučeniny Autor: Ing. Šárka Psíková

  2. Podtrhněte vzorce sloučenin, ve kterých je chybně uvedeno pořadí prvků: O2Si O5N2 Cl2Zn SO3 Li2O CO AlBr3 F6S Doplňte do prázdných políček oxidační čísla atomů jednotlivých prvků v molekulách:

  3. Do volných políček vepište vzorce oxidů:

  4. Doplňte názvy oxidů: Cl2O7 Fe2O3 N2O NiO SnO2 CrO3

  5. Praktické využití má mnoho oxidů.Uveďte chemický název a vzorec. ……………………… (křemenný písek) výroba skla ……………………… (pálené vápno) ve stavebnictví ……………………… (suchý led) chlazení, sycení nápojů ……………………… (titanová běloba) barvivo ……………………… výroba porcelánu a hliníku ……………………… složka paliv vyráběných z uhlí ……………………… výroba kyseliny dusičné

  6. Spojte úsečkou název a vzorec sulfidu: sulfid uhličitý Bi2S3 sulfid rtuťnatý Na2S sulfid arsenitý ZnS sulfid sodný CS2 sulfid antimoničný Sb2S5 sulfid zinečnatý HgS sulfid měďný As2S3 sulfid bismutitý Cu2S

  7. Ve zkumavkách jsou roztoky následujících iontů:Cu2+, Sb3+, Cd2+, Zn2+, Cr3+, Mn2+.Do každé zkumavky přidejte 2 kapky roztoku sulfanu H2S.Zapište do obrázku zbarvení vzniklé sraženiny. Určete na základě informací z literatury nebo na internetu, ve které zkumavce je obsažen roztok jednotlivých iontů.

  8. Uveďte názvy halogenidů: PbI2 SnBr4 MnCl2 AlF3 SCl6 AgBr

  9. Sestavte vzorce halogenidů: jodid měďnatý chlorid fosforečný fluorid draselný bromid hořečnatý fluorid křemičitý chlorid železitý

  10. Použité zdroje • Beneš P., Pumpr V., Banýr J.: Základy chemie 1, nakladatelství Fortuna, 1993, ISBN 80-7168-043-5 • Mach J., Plucková I., Šibor J.: Chemie - Úvod do obecné a anorganické chemie, nakladatelství Nová škola, 2010, ISBN 978-80-7289-133-7 • Čtrnáctová H., Vaňková V.: Co víme o chemických prvcích a anorganických sloučeninách, nakladatelství Prospektrum, 1994, ISBN 80-85431-94-7 Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.