Konspekt Ajaloo kontrolltööks kordamine Valgustatud absolutism - PowerPoint PPT Presentation

aiko-mathews
konspekt ajaloo kontrollt ks kordamine valgustatud absolutism n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konspekt Ajaloo kontrolltööks kordamine Valgustatud absolutism PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konspekt Ajaloo kontrolltööks kordamine Valgustatud absolutism

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Konspekt Ajaloo kontrolltööks kordamine Valgustatud absolutism
290 Views
Download Presentation

Konspekt Ajaloo kontrolltööks kordamine Valgustatud absolutism

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KonspektAjaloo kontrolltööks kordamineValgustatud absolutism Johanna Lamp 8.b Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 2012

  2. Valgustatud absolutism • Valgustatud absolutism kujunes 18. sajandi esimesel poolel. • Valgustatud absolutismi teooria kujunes tänu 18. sajandi ühiskondlikele oludele (haridustaseme kiire tõus ja harituse laiem levik, teadusliku maailmavaate sügavam kinnistumine, uued leiutised ja avastused ning "lihtrahva" tähtsuse tõus valitseva kihi silmis) ning eelnevalt välja kujunenud valitsemiskorraldusele (absoluutsele monarhiale). • Riigile ja rahvale parimaks valitsejaks haritud ja reformimeelset piiramatu võimuga inimest nimetatakse monarhiks. Üks teooria peamiseid kujundajaid oli prantsuse filosoof Voltaire.

  3. Olulisemad mõisted: • Valgustatud absolutism – Monarhi ainuvalitsuslik võim • Paleepöörete aeg – Ajajärk peale Peeter I surma kuni Katariina II • Potjomkini küla – Dekoratsioonid, mis olid kiiresti ehitatud Katariina II läbisõidu puhuks • Asehalduskord – Aeg, millal balti erikord ei kehtinud • Bojaaride duuma – Tsaari nõukoja • Valgustus – Vaimne liikumine Euroopas 18. sajandil • Balti erikord – Eesti ja Liivimaa eriõigused Põhjasõja järgse Vene riigi koosseisus (Erikord: mõisnike maade tagastamine, saksa keel, luteri usk, tollipiir Venemaaga, tegelik võim kuulus rüütelkondadele) • Deism – Õpetus: Kõiki sündmusi maal juhivad vääramatud loodusseadused

  4. Olulisemad mõisted: • Hernhuutlased – Vennastekoguduste liikumine • Võimude lahusus – Seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim ei tohi kuuluda ühele inimesele või asutusele • Habsburgid - Valitsejate dünastia Euroopas

  5. Tähtsamad isikud: • Friedrich II – Preisimaa kuulsaim valitseja (Reformid: Keelas kohtutes piinamised, kuulutas välja usuvabaduse, esimesel päeval jagas vaestele soodsalt vilja riigi laost) • Katariina II – Peeter III naine, Venemaa keisrinna • Maria Theresia – Joseph II ema. Austria valitseja 40 aastat • Voltaire – Kõige kuulsam prantsuse valgustaja • Montesquieu – Prantsuse valgustaja

  6. Tähtsamad isikud: • Friedrich Wilhelm – Friedrich II isa. Karm prantsuse valitseja (Reformid: Välismaise kanga sisseost keelatud, kehtestas sõjaväekohustuse) • Joseph II – Habsburgide soost Austria valitseja, Maria Theresia poeg (Reformid: Mitmed kloostrid suleti ja varandus jagati vaeste vahel, kaotati provintside senine omavalitsus, ametlikuks keeleks sai kõikjal saksa keel) • G. Merkel – Eesti valgustaja • J. Pugatšov – Talurahvasõja juht. (Vale Peeter III, et saavutada sellega rahva poolehoidu) • A.T. Helle – Kirikuõpetaja, 1739 aastal tõlkis Piibli eesti keelde

  7. Tähtsamad isikud: • Rousseau – Prantsuse valgustaja • Friedrich Wilhelm – Friedrich II isa. Karm prantsuse valitseja (Reformid: Välismaise kanga sisseost keelatud, kehtestas sõjaväekohustuse) • Peeter I – 17. Venemaa tsaar (Reformid: sõjaväereform-alaline armee, maksureform-pearahamaks, valitsusreform-ministeeriumind, elulaadireform-uus pealinn, kalender, rõivastus) • A.W.Hupel – Eesti valgustaja

  8. Peeter I reformid valgustusajastul: • Sõjaväereform-alaline armee • Maksureform-pearahamaks • Valitsusreform-ministeeriumind • Elulaadireform-uus pealinn, kalender, rõivastus

  9. Valgustuse iseloomulikud jooned ja 1739 Eestis • Vähemalt kolm valgustuse iseloomulikku joont: • Usk mõistuse võimalustesse • Traditsioonide ja autoriteetide hülgamine • Miks oli Eesti ajaloos tähtis aasta 1739? • Pärisorjuse lõplik kehtestamine. • Ilmus Piibel eesti keeles (tõlkis A.T.Helle) • Milles seisnes Poola nõrkus? • Poola nõrkus seisnes vabariiklikus monarhias. • Kuidas kasutasid välisriigid Poola nõrkust ära? • Lubades kaitsta Poola neutraliteeti, omandati järk järgult kogu Poola.