slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto 29.9.2011. EAKR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011). ESR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tilannekatsaus ja uuden ohjelmakauden valmistelu Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja Alueosasto' - aiko-cruz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tilannekatsaus ja

uuden ohjelmakauden valmistelu

Jussi Yli-Lahti

Aluekehitysjohtaja

Alueosasto

29.9.2011

slide2

EAKR-maksatusten vertailu jäsenmaittain (maksupyynnöt/kehys 2007-13; tilanne 1.9.2011)

rakennerahastopolitiikka 2014 2020 komission ehdotuksia
Rakennerahastopolitiikka 2014-2020 - Komission ehdotuksia

Komission ehdotus EU:n rahoituskehyksiksi (29.6.2011)

 • EU-budjetin kokonaistaso säilyy suunnilleen nykyisellään(n. 1 025 mrd. euroa, 1,05 % BKT:sta,)
 • Rakennerahastojen osuus edelleen n. 1/3 budjetista (335,8 mrd. euroa)
 • Uusi infrastruktuurirahasto ”Connecting Europe” (40 mrd. euroa)
 • Rajat ylittävä yhteistyö lisääntyy(ennen 9 mrd., nyt 11,7 mrd.).
 • Temaattisuuden vahvistaminen Eurooppa 2020-strategian pohjalta
rakennerahastopolitiikka 2014 2020 arvio komission ehdotuksista
Rakennerahastopolitiikka 2014-2020 - Arvio komission ehdotuksista
 • Komission ehdotuksen mukaan rakennerahastovaroja voidaan myös jatkossa käyttää koko maassa (+)
 • Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityiskohtelun tarve tunnustettu (+)
 • Rajat ylittävää yhteistyötä EU:n sisällä ja EU:n naapurimaiden kanssa (mm. Venäjä) vahvistetaan (+)
 • Suomen kokonaisrahoitus vähenee hieman nykyisestä?? (-)
 • Mikäli suunniteltu infrastruktuurirahasto toteutuu, on huolehdittava siitä, että siitä on hyötyä myös Suomelle.
koheesiopoliittiset asetukset
Koheesiopoliittiset asetukset
 • Kaikki koheesiopoliittiset asetukset komission sisäisessä käsittelyssä – päätös 5.10.
 • Maaseutuasetus - päätös 12.10.
 • Kaikkien rahastojen panostukset kasvuun ja työllisyyteen
 • EAKR:n panostukset alueelliseen yhteistyöhön

Kolme rahoituskriteeriä

 • Vähiten kehittyneet alueet ja siirtymäalueet, joihin Suomen alueet eivät mahdu (tiedot vuosilta 2007-2009)
 • Kehittyneemmät alueet, joilla BKT yli 90 % EU:n keskiarvosta
slide9
Kriteerit maiden väliselle rahanjaolle kehittyneillä alueilla:
    • väestömäärä, alueellinen hyvinvointi, työttömyysaste, työllisyysaste, koulutustaso, väestötiheys
 • 52 % rahoituksesta Euroopan sosiaalirahastosta kehittyneillä alueilla
 • 5 % kasvuun ja työllisyyteen osoitetuista varoista muodostaa suoritusvarauksen, josta osoitetaan varoja jokaisen jäsenmaan tavoitteet toteuttaneille ohjelmille. Jakamaton osa jaetaan yhteisötasolla parhaiten menestyneille ohjelmille.
 • Tavoiteohjelmiin on sisällyttävä yksityiskohtaiset toimet ennakkoehdollisuuksien täyttämiseksi. Elleivät ehdot täyty, voidaan maksatukset keskeyttää.
yleisi tavoitteita
Yleisiä tavoitteita
 • varojen keskittäminen suppeampaan määrään prioriteetteja, jotka linkitetään EU2020-strategiaan;
 • tulossuuntautuneisuus ja yhteiset indikaattorit;
 • ehdollisuuksien lisääminen;
 • toimeenpanon yksinkertaistaminen (mm. yksinkertaistetut kustannusmallit)
eakr tuettava toiminta
EAKR – tuettava toiminta

EAKR siirtymäalueilla ja kilpailukyky-alueilla:

Koheesiovarat fokusoitaisiin kokonaisuudessaan ensisijaisesti:

   • energiatehokkuus ja uusiutuva energia; ≥ 20 %
   • pk-yritysten kilpailukyky; ≥ 30 %
   • innovaatiot. ≥ 30 %
 • 5 % korvamerkittäisiin kestävään kaupunkialueiden kehittämiseen
 • kehittyneillä alueilla ei voida tukea investointeja perusinfrastruktuuriin ympäristön, liikenteen, energian tai terveyden aloilla
esr tuettava toiminta
ESR – tuettava toiminta

Rahoitus kohdistetaan kolmeen teemaan:

 • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
 • Koulutus, osaaminen ja elinikäinen oppiminen
 • Syrjäytyminen ja köyhyys ≥ 20%
 • Lisäksi sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden valtavirtaistaminen
 • Sosiaaliset innovaatiot ja kansainvälinen yhteistyö
aikataulutusta
AIKATAULUTUSTA

Syksy 2011; valmistellaan

 • Ohjelma-alueet
 • Ohjelmarakenne (alueohjelmat/valtakunnalliset ohjelmat)
 • Rahastojen alustavat osuudet ja keskinäinen suhde
 • Alueohjelmien laadintavastuu
 • Mahdollisten valtakunnallisten ohjelmien laadintavastuu
 • Tietojärjestelmien yhteensovittaminen

Kevät 2012

 • Valmistelun pohjana komission strateginen viitekehys –esitys (CSF); lisäksi pohjana asetusehdotukset
 • Ohjelmien laadintavastuussa olevat käynnistävät ohjelmien sisällöllisen pohdinnan;
 • Erityisesti tarkastellaan, mitä lippulaivahankkeiden asioita voitaisiin käynnistää jo nykyisen kauden ohjelmissa ja jatkaa niitä tulevalla kaudella
aikataulutusta1
…AIKATAULUTUSTA

Syksy 2012

 • Viedään sisällöllistä pohdintaa pidemmällä; konkreettiset aihealueet
 • Ideaalitilassa tulevan kauden hankekokonaisuuksia käynnistetään jo nykyisissä ohjelmissa
 • Konkreettiset esitykset kumppanuussopimuksen sisällöksi (tulostavoitteet ym.) ja niiden testaus käytännössä
 • Rahasto-osuuksien täsmentyminen ohjelmissa
 • Ensimmäiset ohjelmaluonnokset vuoden lopulla