mno inov symbolika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Množinová symbolika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Množinová symbolika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Množinová symbolika - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Množinová symbolika. Množinou rozumíme soubor navzájem rozlišených objektů, který je vymezen tak, že o každém objektu lze rozhodnout, zda do něj patří či ne. Množina je tvořena prvky množiny. Množinu označujeme velkými písmeny latinské abecedy- A , B , R , ……

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Množinová symbolika' - aiko-blevins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Množinou rozumíme soubor navzájem rozlišených objektů, který je vymezen tak, že o každém objektu lze rozhodnout, zda do něj patří či ne.
 • Množina je tvořena prvky množiny.
 • Množinu označujeme velkými písmeny latinské abecedy- A, B, R, ……
 • Prvky značíme malými písmeny – a, b, …
 • Množinu můžeme zapsat výčtem prvků.
slide3

A

 • Jednou z možností grafického znázornění množin je pomocí Vennových diagramů.

b

v

a

r

c

Zapisujeme:

A = {a,b,c,r} Mn. je tvořena prvky a, b,c,r

a A a je prvkem mn. A (a náleží mn. A)

v A v není prvkem mn. A ( nenáleží)

p klad z praxe
Příklad z praxe

Množina všech stromů v lesní školce

Prvky mn. - stromy

slide7
Prázdná množina: množina, která nemá prvky.

Zapisujeme:

A = f nebo A = { }

 • Množiny čísel:

Mn. všech přirozených čísel N = {1,2,3,….}

Mn. všech celých čísel Z = {..-2,-1,0,1,2,…}

Mn. všech racionálních čísel Q

Mn. všech reálných čísel R

Mn. všech komplexních čísel C

slide8

A

Mn. A je podmnožinou mn. B.

B

Protože každý prvek mn. A je prvkem mn. B

AB

Z

Sjednocení mn. K a L

Průnik mn. M a N

N

K

M

L

Z

Z

MN

KL

Sjednocení je taková mn. všech prvků z mn. Z, které patří do mn. K nebo L.

Průnik je taková mn. všech prvků z mn. Z, které patří do mn. M a zároveň do mn.L.

slide9

Množinová symbolikav geometrii

 • Bod A
 • Přímka k, AB
 • Úsečka EF
 • Polopřímka DE

A

A

k

k

AB

A

B

EF

F

E

D

DE

E

slide10

K

 • Opačná polopřímka k polopřímce KL

L

KL

 • Rovina OPQ

OPQ

Q

O

P

slide11

pC

C

 • Polorovina pC

p

ABC

 • Polorovina ABC

B

A

C

slide12

L

 • Opačná polorovina k polorovině kL

kL

k

 • Opačná polorovina k polorovině JKL

J

L

JKL

K

slide13

AVB

B

 • Konvexní úhel

V

A

 • Nekonvexní úhel

B

AVB

V

A

vz jemn poloha dvou p mek
Vzájemná poloha dvou přímek
 • Různoběžky – mají jeden bod společný

p

o

C

o p = {C}

slide15

k

j

k

 • Zvláštní případ různoběžek - kolmice

j

 • Rovnoběžky

m

n

m

n

slide16

o

o p = { }

 • Rovnoběžky – nemají žádný společný bod

p

 • Přímka procházející bodem

A

d

A d

slide17

AB = 5 cm

B

A

 • Velikost úsečky

5 cm

 • Vzdálenost bodu od přímky

C

C,p = 4 cm

4 cm

p

slide18

m

m,n = 1,5 cm

 • Vzdálenost dvou rovnoběžek

1,5 cm

n

 • Velikost úhlu

M

KLM = 38°

L

K

slide19

B

 • Velikost konvexního a nekonvexního úhlu

B

V

A

V

A

AVB < 180°

AVB > 180°

slide20

Průsečík kružnic

k l = {T,X}

l

X

k

T

pou it internetov odkazy
Použité internetové odkazy

http://www.dendria.cz

http://www.brno.cz