Gimnazjum w zespole szkolno przedszkolnym w jasion wce
Download
1 / 15

„20 lat wspólnie” „SamoRządność w Gminie Jasionówka ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce. „20 lat wspólnie” „SamoRządność w Gminie Jasionówka ”. Wszystkie drogi prowadzą do. GMINA JASIONÓWKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„20 lat wspólnie” „SamoRządność w Gminie Jasionówka ”' - aiden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gimnazjum w zespole szkolno przedszkolnym w jasion wce

Gimnazjum

w

Zespole Szkolno – Przedszkolnym

w Jasionówce

„20 lat wspólnie”„SamoRządność w Gminie Jasionówka”

Wszystkie drogi prowadzą do...


Gmina jasion wka
GMINA JASIONÓWKA

Na początku była...Początki Jasionówki sięgają osadnictwa Jaćwingów ,którzy przybyli tu w XIII wieku. Korzystne ,położenie miejscowości przy Królewskim Szlaku zaowocowało  otrzymaniem praw miejskich w XVII wieku .W tym  też okresie właściciele jasionowskiego majątku - Wołłowicze  utrzymywali słynną  stadninę koni. Do rozwijającej się miejscowości przybyło wielu  osadników tatarskich i żydowskich. Jasionówka funkcjonowała jako prywatne miasteczko .II wojna światowa  wyludniła i zniszczyła Jasionówkę.

"Cudze chwalicie... swego nie znacie"

W Gminie Jasionówka spotkać możemy wiele ciekawych zabytków historycznych oraz osobliwości przyrodniczych.Wszystkim, którzy będą mieli okazję do nas zawitać polecamy zwiedzanie:*Kościoła Parafialnego pw.Św.Trójcy*kaplicy cmentarnej z 1 poł. XIXw.*nagrobków na cmentarzu żydowskim

*dworku - dawnej rezydencji Wołłowiczów *Izby Pamięci w Domu Harcerza*Izby Pamięci w Budynku Urzędu Gminy

Jasionówka -  wieś gminna; jedna z najstarszych osad w regionie podlaskim.

Gmina Jasionówka  mieści się na terenie powiatu monieckiego, w województwie podlaskim przy dawnym trakcie Warszawa - Wilno. Na uwagę zasługuje położenie gminy na urokliwym przyrodniczo terenie

i w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Nasza gmina jest gminą rolniczą, zamieszkaną przez 3O76 osób. Obejmuje swym zasięgiem 18 miejscowości.


Cmentarz żydowski

Kościół pw.Świętej Trójcy w Jasionówce


Poszukując odpowiedzi na pytanie jak rodziła się i jak funkcjonuje samorządność w naszej gminie postanowiliśmy odwiedzić kilku mieszkańców naszej gminy – osoby od wielu lat zamieszkującena jej terenie i aktywnie zaangażowane w jej życie.W gronie naszych rozmówców znaleźli się :

1.Jan Hryniewicki - Radny II kadencji,

Wójt Gminy Jasionówka w latach 1990-1994

2. Bogdan Jarmołowski - Radny III kadencji,

Przewodniczący Rady Gminy Jasionówka

3. Wiesław Jarmołowski - Sołtys wsi Kamionka

w latach 2007-2008

4. Wiesława Kitlas - Radna III i IV kadencji,

Wójt Gminy Jasionówka od roku 2006

5. Maria Marta Kłubowicz - Radna I i II kadencji


Pocz tki samorz dno ci
POCZĄTKI SAMORZĄDNOŚCI funkcjonuje samorządność w naszej gminie postanowiliśmy odwiedzić kilku mieszkańców naszej gminy – osoby od wielu lat zamieszkują

Prawdziwa samorządność rozpoczęła się 27 maja 1990r. w dniu pierwszych wyborów do rady gminy. To wówczas obywatele po raz pierwszy poczuli, że mają realny wpływ na to, co dzieje się wokół nich, na terenie własnej gminy. Tak wspominają te chwile i towarzyszącą im atmosferę nasi rozmówcy :

„[…]Miałam wrażenie, że dzieje się coś bardzo ważnego, a ja jestem w centrum (...) wtedy wydawało mi się, że do rady gminy kandydują ludzie, którzy chcieliby coś zmienić w gminie, pracować i współdziałać ponad podziałami partyjnymi.[…]”

Maria Marta Kłubowicz


„[ funkcjonuje samorządność w naszej gminie postanowiliśmy odwiedzić kilku mieszkańców naszej gminy – osoby od wielu lat zamieszkują…]Pamiętam, że wyborom samorządowym w 1990 roku towarzyszyła zarówno atmosfera zadowolenia, nadziei, jak i obaw, niepokoju. Ludzie nie do końca wierzyli, że to się uda. Pamiętam, że sam osobiście patrzyłemna to wszystkoz dystansem.[…] ”Bogdan Jarmołowski

„[…]Mieliśmy nadzieję na zmianę systemu, na lepsze jutro. Była też obawa przed fałszerstwem.[…]”

Wiesław Jarmołowski

„[…]Pierwszy raz można było wybierać w sposób wolny i nieprzymuszony, nie było list FJN. Mieszkańcy sami wywieszali plakaty, ulotki promujące kandydatów do samorządu.[…]”

Jan Hryniewicki

„[…]Wybory te wszystkich ekscytowały. To była wielka zmiana, chcieliśmy wszyscy uczestniczyć w tych wyborach.[…]”

Wiesława Kitlas


Protokół Nr 1/90 funkcjonuje samorządność w naszej gminie postanowiliśmy odwiedzić kilku mieszkańców naszej gminy – osoby od wielu lat zamieszkują

z lsesji Rady Gminy   w   J a s i o n ó w c e

odbytej w dniu 5 czerwca 1990 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jasionówce

W sesji udział wzięło 15 radnych.

 • Kloza Marek                                        8. Zabielski Andrzej

 • Wojciechowski Adam                     9. Polak Jan

  3. Rutkowski Antoni                                10. Kamińska Marianna

  4.Stankiewicz Dionizy Marian             11. Kłubowicz Maria Marta

  5. Kochański Adam                                 12. Łukaszewicz Kazimierz

  6.Wojtach Edmund                                  13. Stankiewicz Jan

  7. Mosiej Krzysztof                                  14. Grabowski Grzegorz

  15. Snarski Tadeusz

  Ponadto w sesji udział wzięli:

  1. Cieciorko Czesław - wójt gminy

  2. Lasota Cecylia - sekretarz urzędu gminy

  3. Zubowicz Henryk - inspektor szkolny

  4. Hryniewicki Jan - przewodniczący klubu obywatelskiego

  5. Sawicka Teresa -dyrektor 0/BS w Jasionówce

  6. Łotowski Czesław - dyrektor BS w Knyszynie

  7. Bukrym Witold - sołtys wsi-Krasne Małe

  8. Lider Zenon - sołtys wsi Łękobudy


9.Hryń Wacław - sołtys wsi Słomianka funkcjonuje samorządność w naszej gminie postanowiliśmy odwiedzić kilku mieszkańców naszej gminy – osoby od wielu lat zamieszkują

10. Młodzianowski Józef - dyrektor O/GS w Jasionówce

11. Wigda Stanisław - sołtys wsi Krasne Folwarczne

12. Aćman Wiesław – komendant posterunku policji    

13. Dzienis Stanisław - sołtys wsi Kąty

14. Rostek Ireneusz - przedstawiciel zakładu inwalidzkiego

15. Bartnik Cyprian - sołtys wsi Jasionówka

16. Maksim Tadeusz - sołtys wsi Milewskie

17. Kraszewska Elżbieta - kierownik GOZ w Jasionówce

18. Kolosa Jerzy - sołtys wsi Koziniec

19. Guziejko Józef - sołtys wsi Czarnystok

I Sesja Rady Gminy rozpoczęła się modlitwą i odegraniem hymnu państwowego.

Otwarcia obrad I sesji Rady Gminy dokonał radny senior

Pan Stankiewicz Dionizy.

Przewodniczący obrad powitał przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości.

Przewodniczącyobrad zapoznał zebranych z pismem Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Białymstoku, który składa gratulacje nowowybranym radnym i życzy owocnych wyników w pracy Rady.

Do_pkt.___2

Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania a nowowybrani radni złożyli kolejno ślubowanie.[…]


Rota Ślubowania Radnego funkcjonuje samorządność w naszej gminie postanowiliśmy odwiedzić kilku mieszkańców naszej gminy – osoby od wielu lat zamieszkują

Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra

i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców, godnie

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy.


Zmiany na lepsze
ZMIANY NA LEPSZE funkcjonuje samorządność w naszej gminie postanowiliśmy odwiedzić kilku mieszkańców naszej gminy – osoby od wielu lat zamieszkują

Nowy sposób wyłaniania władz samorządowych przyczynił się

do aktywizacji społeczeństwa. Potwierdzają to wypowiedzi naszych rozmówców :

„[…] Zaczęło się tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Ludzie zaczęli wierzyć, że mogą coś zmienić

w gminie i to, w jaki sposób ta władza będzie sprawowana.[…] ”

Wiesława Kitlas

„[...] Zaczynać było trzeba od początku bez mała, pisaliśmy nowe statuty, regulaminy działania komisji. Nowy sposób wyłaniania władz i nowy styl rządzenia przyniósł w naszej gminie wiele widocznych

i znaczących zmian. Po 1990 roku zaczęła się wielka budowa w gminach. W naszej również.

W zależności od stanu wyjściowego oraz od możliwości i chęci działania samorządowych władz gminnych realizowane były priorytetowe działania. Wodociąg, naprawa dróg, asfaltowanie, budowa szkoły

w Jasionówce, budowa szkoły w Krasnym, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Jasionówce,

w tak małej jak nasza gmina wymagały od władz niezwykłej determinacji. Ponadto każdy radny reprezentował interesy swoich wyborców z różnych sołectw. A potrzeby w każdej wsi są ogromne.[…]”

Maria Marta Kłubowicz

„[…] Poprawił się stan dróg, doprowadzona została woda, telefony, powstał nowy budynek szkoły.[…]”

Wiesława Kitlas


Wybory Rady Gminy funkcjonuje samorządność w naszej gminie postanowiliśmy odwiedzić kilku mieszkańców naszej gminy – osoby od wielu lat zamieszkują


„[…]Najbardziej zauważalna zmianą jest poprawa stanu dróg w większości gminnych miejscowości.[…] ”

Wiesław Jarmołowski

„[...] Do korzystnych zmian zaliczyłbym powstanie szkoły gminnej, dróg, których stan w naszej gminie nie jest najgorszy, doprowadzenie wody do różnych wsi, a nawet zakątków gminy.[…]”

Bogdan Jarmołowski

„[...] Spośród zrealizowanych w gminie inwestycji należy wskazać doprowadzenie wody do wszystkich wsi, położenie asfaltowych nawierzchni na niektórych drogach. Zmodernizowano 21 dróg żwirowych. Układano krawężniki, płytki chodnikowe. Telekomunikacja Polska i nowi operatorzy telefonizowali całą gminę. Były bowiem jeszcze wioski, które nie posiadały żadnego aparatu telefonicznego. Wybudowano wylewisko gminne nieczystości płynnych. Otrzymaliśmy nowy autokar do przewozu dzieci. Zbudowaliśmy kilkanaście przystanków PKS oraz dwie wiaty na sprzedaż obwoźną. Dla pracowników administracji zainstalowaliśmy w urzędzie pierwsze komputery.[…]”

Jan Hryniewicki


BUDYNEK URZĘDU GMINY W JASIONÓWCE dróg w większości gminnych miejscowości.[…] ”

NOWA DROGA GMINNA DO MIEJSCOWOŚCI KĄTY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "SOSNÓWKA"

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASIONÓWCE

OSP W JASIONÓWCE


PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDNOŚCI dróg w większości gminnych miejscowości.[…] ”

20 lat funkcjonowania samorządów potwierdziło słuszność obranej

w 1990  roku drogi. Niemniej jednak  rozwój demokracji, także na szczeblu terytorialnym, to proces, który będzie trwał nadal. Zadaliśmy więc pytanie dotyczące perspektyw i wyzwań stojących

przed obecnymi i przyszłymi władzami oraz mieszkańcami.

„[…]Zarówno obecne, jak i przyszłe władze gminne podejmują wyzwania takie,

na jakie je stać. Jestem przekonany, że to nie kwestia marzeń,

tu chodzi o możliwości, a wszyscy wiemy, że są one ograniczone. […]” Bogdan Jarmołowski„[…]Wielkim wyzwaniem jest dalsza poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska, a także zwiększenie ilości miejsc pracy na obszarzewiejskim.[…]”Wiesław Jarmołowski„[…]Osoby sprawujące władzę powinny organizować spotkania z mieszkańcami wsi, aby poznać ich potrzeby. Swoje obowiązki powinni zaś wykonywać sumiennie. […]”Jan Hryniewicki„[…]Wyzwaniem na przyszłość jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie infrastruktury i przedsiębiorczości mieszkańców. […]”Wiesława Kitlas


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!! dróg w większości gminnych miejscowości.[…] ”

Wykonawcy projektu:

UCZNIOWIE KLASY II B GIMNAZJUM w JASIONÓWCE

Dawid Jarmołowski

Kamila Rutkowska

Bartek Jarmołowski

Karolina Grabowska

Paweł Olszewski

Dominika Bartulewicz

OPIEKUN GRUPY

Ewa Grabowiecka


ad