eesti pikaajalise energiapoliitika valikud n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eesti pikaajalise energiapoliitika valikud

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Eesti pikaajalise energiapoliitika valikud - PowerPoint PPT Presentation


  • 258 Views
  • Uploaded on

Eesti pikaajalise energiapoliitika valikud. Einari Kisel Energeetikaosakonna juhataja. Jututeemad. Statistikat ja fakte Strateegilised eesmärgid Valikud tulevikuks Isiklik visioon. Olulist statistikat Eesti kohta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eesti pikaajalise energiapoliitika valikud' - aida


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eesti pikaajalise energiapoliitika valikud

Eesti pikaajalise energiapoliitika valikud

Einari Kisel

Energeetikaosakonna juhataja

jututeemad
Jututeemad
  • Statistikat ja fakte
  • Strateegilised eesmärgid
  • Valikud tulevikuks
  • Isiklik visioon
strateegilised eesm rgid 1 3
tagada nõuetekohase kvaliteediga ning optimaalsete hindadega kütuse- ja energiavarustatus;

kindlustada sisemaise elektrilise tarbimiskoormuse katmiseks vajalik kohaliku genereeriva võimsuse olemasolu ning seaduselevastav vedelkütuse varu;

saavutada aastaks 2010 taastuvelektri osakaaluks 5,1% brutotarbimisest;

saavutada aastaks 2020 elektri-ja soojuse koostootmisjaamades toodetud elektri osakaaluks 20% brutotarbimisest;

Strateegilised eesmärgid 1/3
strateegilised eesm rgid 2 3
tagada elektrivõrgu täielik uuendamine ligikaudu 30 aastastes perioodides;

tagada avatud turu tingimustes põlevkivienergia tootmise siseturu konkurentsivõime säilimine ning efektiivsuse tõus rakendades kahjulikke keskkonnamõjusid vähendavaid kaasaegseid tehnoloogiaid;

kindlustada riiklikult kehtestatud keskkonnanõuete täitmine;

tõhustada energiakasutust soojus-, elektri- ja kütusemajanduses;

hoida aastani 2010 primaarenergia tarbimise maht alla aasta 2003 taseme;

Strateegilised eesmärgid 2/3
strateegilised eesm rgid 3 3
töötada välja meetmed võimaldamaks taastuvate vedelkütuste, eeskätt biodiisli, kasutamist transpordisektoris;

tagada pidev kaasaegse oskusteabe ning spetsialistide olemasolu kütuse- ja energiamajanduse kõigis valdkondades, et soodustada siseriikliku tehnoloogiaarendust ning võimaldada kaasaegse energiatehnoloogia siiret;

luua eeldused ühenduste rajamiseks Põhjamaade ning Kesk-Euroopa energiasüsteemidega.

Strateegilised eesmärgid 3/3
eesti energeetika valikud tulevikus 1
Energiasääst – potentsiaal hinnanguliselt 20-30%

Võtmesõnadeks investeeringud ja suhtumise muutus: hooned (elamud ja avalik sektor), soojatarbijad ja –võrgud, tarbijate käitumine.

Elektri eksport ?

Võtmesõnaks naabrite turukorraldus: oma elektrinõudluse katmise nõue ka naaberriikidesse.

Tuuleenergia potentsiaali parem rakendamine

Võtmesõnaks energia hoiustamisetehnoloogiate areng: elektri akumulatsioon, vesinikutehnoloogiad, “pumped storage”.

Eesti energeetika valikud tulevikus (1)
eesti energeetika valikud tulevikus 2
Majanduse struktuur

Võtmesõnaks regulatsioon: energiamahuka tööstuse osakaal

Biokütuste laiem kasutus Eestis

Võtmesõnaks turgude areng: biomassi kohapealse tarbimise eelistamine, automootorite areng, prügi põletamine jne.

Põlevkivi kasutamise uued tehnoloogiad ja edasiarendused

Võtmesõnaks kasutustehnoloogia arendamine keskkonnasõbralikumaks: keevkiht, CO2 püüdmine ja ladustamine või sekvestreerimine, ülekriitilised parameetrid, kaevandamise kahjude minimeerimine, põlevkiviõli ja –gaasi kasutussuundade arendamine.

Eesti energeetika valikud tulevikus (2)
eeldused isikliku visiooni t itumiseks
Energiakasutuse efektiivsuse kasv 20%

Uusi energiamahukaid tööstuseid Eestisse ei teki

Elektri eksport maksimaalselt 0,5 TWh

Vesinik tuuleenergia salvestamiseks peab olema majanduslikult tasuv ja tehnoloogiliselt vastuvõetav, kasutusel transpordis ja lokaalseks energia tootmiseks

Biokütustega kaetakse esmajärjekorras Eesti siseriiklik nõudlus, seejärel ekspordi vajadused.

Sõidukitest vähemalt pooled kasutavad taastuvenergia lahendusi (biokütused või vesinik)

Ühistranspordi kasutus 50% suurem kui 2004.

Eeldused isikliku visiooni täitumiseks