European Commission
Download
1 / 21

Преглед на прилагането на Лидер+ в Европа - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

European Commission. Преглед на прилагането на Лидер+ в Европа. Педро Бросей Лидер + Обсерватория Контактна точка , Брюксел Брюксел , Юни 2007. Съдържание на презентацията. Преглед на Лидер + в E С 15 Преглед на Лидер + в новите страни членки

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Преглед на прилагането на Лидер+ в Европа' - aida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

European Commission

Преглед на прилагането на Лидер+ в Европа

ПедроБросей

Лидер+ Обсерватория Контактна точка, Брюксел

Брюксел, Юни 2007


Съдържание на презентацията

 • Преглед на Лидер+ в EС 15

 • Преглед на Лидер+ в новите страни членки

 • Транс-национално сътрудничество в Лидер+


Преглед на Лидер+ в EС 15

Програми:

73 одобрени програми

 • 56 програми, одобрени през 2001, 17 през 2002

  Ниво на програмите:

 • 9 национални програми

 • 61 регионални програми

 • 3 програми на мрежи (Дания, Естония, Италия)


Преглед на Лидер+ в EС 15

Местни инициативни групи по Лидер+

EС 15

 • 893 избрани

 • Територия, покрита от избраните МИГ-и: 1.57 млн. km²

 • Включено население: 52.7 млн.

 • Нови страни членки

  • 257 МИГ-и, избрани през 2005-2006 в рамките на “Лидер+ тип мярка”


 • 73 e 15 893

  9 страни членки с национални програми:

  Дания (12 МИГ)

  Гърция (40 МИГ)

  Франция (140 МИГ)

  Ирландия (22 МИГ)

  Люксембург (4 МИГ)

  Португалия (52 МИГ)

  Австрия (56 МИГ)

  Финландия (25 МИГ)

  Швеция (12 МИГ)

  6 страни членки с регионални програми :

  Белгия (2 програми, 20 МИГ)

  Германия (13 програми, 148 МИГ)

  Испания (18 програми, 145 МИГ)

  Италия (21 програми, 131 МИГ)

  Холандия (4 програми, 28 МИГ)

  Обединено Кралство (4 програми, 57 МИГ)

  Лидер+: 73 програми (EС-15);893 местни инициативни групи


  2000 2006 e 15
  Лидер тип инициативи в страните членки 2000-2006 (EС 15)

  • За да се покрие максимума селски райони с Лидер подхода (някои примери):

  • Испания: PRODER

  • Финландия: POMO/ALMA

  • Ирландия: NRDP

  • Германия: “Regionen Aktiv” - инициатива

  • Люксембург: 1 “Extra”-МИГ

    Финансиране с други страни членки или 100% национално финансиране


  Избор на приоритетна тема за местната стратегия: Лидер+ EС-15


  Характеристики на МИГ-и по Лидер+ - територия

  • Голямо различие всредният размер на МИГ-и:

   Финландия 4 970 km2

   Белгия 350 km2

   EСсредно 1.805 km2

  • Също и големи различия в страните членки:

  • Финландия: всички МИГ-иса по-големи от 2000 km2

  • Люксембург: три четвърти от нейните МИГ-и 250-500 km2

  • Обединено Кралство, Германия, Австрия: всички видове размер са на лице


  Характеристики на МИГ-и - население

  • 7 страни членки имат МИГ-ис повече от 100 000 жители, 2 тях (Испания, Италия) също имат и по-малки МИГ-и (заедно с Дания)

  • Средно за ЕС: 56 111 жителизаМИГ

  • 8 страни членки са и по-надолу


  Среден наличен бюджет заМИГ, съгласно данните за наблюдение на ЕК (не е утвърден)

  • Среден бюджет заЛидер+ МИГ (в Дейност 1):

   5 345 020 Евро

  • Огромни различия:

  • Най-големият бюджет на Швеция: до 12,4 млн.заМИГ, следвана от Испания и Гърция с повече от 9 млн. за МИГ)

  • Най-ниският възможен бюджет е в Белгия и Франция: по-малко от 1,8 млн.за МИГ


  Лидер в новите страни членки (НСЧ)

  • Възможност Лидер да се разпростре до всички райони на НСЧ със статуса на Цел 1, но без Кипър, която няма райони по Цел 1

  • 6 НСЧизбрани за Лидер тип мерки: Естония, Латвия, Литва, Полша, Чешка Република, и Унгария. Всички са избрали техните МИГ-и (но с голяма разлика във времето: Чешка Републикапрез 2004: а последните, в края на 2006 в Латвия и Естония)

  • Словакия: дейности свързани с обучение и изграждане на капацитет; САПАРД; заеми от Световна банка

  • Словения: национална програма за насърчаване на интегрираното развитие между селските райони

  • Кипър – придобиване на опит/умения; национален план за развитие на селските райони

  • Малта – подготвителни/предварителни дейности


  Транс-национално сътрудничество по Лидер+(базирано на данни отоктомври 2006)

  Произход на

  проектите ?

  • Най-големият брой проекти идва от:

  • Ирландия (15,2% от проекти)

  • Германия (13,9%)

  • Италия (12,6%)

  • Обединено Кралство (11,7%)

   *засяга проектите, където националната МИГ е водещ (координиращ) партньор


  Транс-национално сътрудничество по Лидер+

  Ангажираност на МИГ-и в управлението на Лидер:

  • Най-активни МИГ-и:

   Ирландия, Швеция, Финландия

  • Защо?


  Транс-национално сътрудничество по Лидер+

  Кои са партньорите?:

  • Най-малко 369 МИГ-и са ангажирани в сътрудничество, средно 4 на проект

  • Приблизително 15% не са Лидер+ МИГ-и:

  • МИГ-и финансирани по предишни Лидер програми

  • Партньорства финансирани по национални програми (PRODER, POMO)

  • Други органи ангажирани в сътрудничеството:

  • Туризъм и агенции за развитие, асоциации (околна среда, обучителни, наледство), местни и регионални власти, университети и институти за проучвания.


  Транс-национално сътрудничество по Лидер+

  Откъде идват партньорите?

  • Всички EС-15 страни членки

  • Нови страни членки: Естония, Унгария, Словения, Латвия, Малта и Румъния

  • Македония, Швейцария, Русия, Грузия, Азербайджан, Тунис, Канада, Бразилия, Мозамбик, …


  Транс-национално сътрудничество по Лидер+

  В кои области си

  сътрудничат?

  • Преобладаваща тема: най-добро използване на национални и културни ресурси

  • Две теми, избрани от четвърт от проектите всяка: качество на живот, употреба на ноу-хауи нови технологии

  • Местни продукти – най-слабо популярни


  Транс-национално сътрудничество по Лидер+EС-15: научени уроци

  Някои от предизвикателствата и капаните, от опита на Лидер+

  • Бъдете подготвени: бъдете сигурни, че имате общ език и разбирате културните различия

  • Имайте време да изучите проектната идея и да разберете какво се има предвид: вземете преимущество от всякакви финансови средства за подготвителната работа; в някои страни членки, финансовите средства за възможни за предварителното разработване на проектите

  • Не подценявайте времето, нужно ви за свършване на някакви работи

  • Пазете се от технически (програмни) различия, по отношение на националните процедури и синхронизацията!

  • Имайте много ясно структура и ясни отговорности между различните партньори-водещата (координиращата) МИГ е много важна , ако има повече от 2 партньори

  • Не си поставяйте твърде амбициозни цели – проекта може да бъде направен в няколко фази

  • Не изобретявайте наново колелото! Огледайте се да видите какво вече е направено в подобни райони; по подобни теми, и по подобни начини, за достигане на подобни цели – Лидер+ Обсерватория: база данни на уеб-сайт, списание, семинари – всички предоставящи идеи и помощ


  Транс-национално сътрудничество по Лидер+EС-15

  Някои примери :

  • Списание 1: Дания + Швеция: Възможности с дървесина

   Проекта показва важността да се достигат проектните цели, и ясни стъпки и отговорности. Проекта обслужва два региона с много подобни: езици; култура; природни ресурси и икономически нужди.

  • Списание 2: Австрия + Германия: Обучение за гидове за култура и регионално управление на музей. Ангажирани 3 МИГ-и. Проекта показва: важността на подготовката (посещение на МИГ-и в Италия); нужда от ясна отговорност между партниращите МИГ-и; нужда от подкрепа за навлизане на пазара (маркетинг). Даване на устойчива основа за бъдещо сътрудничество и пример за ‘добра практика’.

  • Списание 5: Финландия + Италия: ориентиране: комбиниране на спорт с новаторство.

   Проекта показва как да се ангажират всички възрастови групи; един нов начин да се отключи туристическият потенциал в региона; предоставя връзка с училищата и селските предприятия; и развива социални умения.

  • Също и европейска база данни от одобрени проекти за транс-национално сътрудничество http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/coopdb_en.htm


  Транс-национално сътрудничество по Лидер с нови страни членки: предизвикателствата

  • Процедурите за избор на МИГ-и са най-добре завършени напоследък само в 3 нови страни членки (Полша, Литва, Естония), 4 други нови страни членки (Кипър, Словакия, Словения, Mалта) не предоставиха финансова помощ за сътрудничество изобщо

  • Много кратко време за прилагане на проекти

  • Нисък бюджет определен за МИГ

  • Малък предишен опит

  • Структури, които могат да помагат са все още в развитие


  Детайли за контакт по Лидер с нови страни членки

  Лидер+ Обсерватория Контактна точка

  81, Rue du Marteau

  B-1000 Brussels

  BELGIUM

  Tel: +32 (0)2 235 20 20

  Fax: +32 (0)2 280 04 38

  [email protected]

  http://ec.europa.eu/leaderplus


  Работа на Лидер по Лидер с нови страни членки+ Контактна точка

  • Лидер+ Контактната точкае част от Лидер+

   Обсерваторията на селските райони, ръководена от ЕК

   Главна дирекция Земеделие

  • Контактната точкасе ръководи отKANTOR Management

   Consultants S.A.от май 2004,

   в съдружие с Hushållningssällskapens

   Service AB.

  • Контактната точкасе намира в KANTOR’s oфисв Брюксел, съвсем близо до to Главна дирекция Земеделие на ЕК.


  ad