slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool. Toelichting advies Onderwijsraad LEA-congres, 20 januari 2011 Ib Waterreus. Kern van het advies. Basisschool verzorgt rijk aanbod voor driejarigen gedurende 5 ochtenden Minimaal helft van personeel HBO-opgeleid Twee specialisaties in PABO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

Toelichting advies Onderwijsraad

LEA-congres, 20 januari 2011

Ib Waterreus

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

kern van het advies
Kern van het advies
 • Basisschool verzorgt rijk aanbod voor driejarigen gedurende 5 ochtenden
 • Minimaal helft van personeel HBO-opgeleid
 • Twee specialisaties in PABO
  • 3-8 jarigen
  • 6-12 jarigen
 • Aanbod wordt publiek bekostigd - beperkte meerkosten (100-200 miljoen euro)

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

aanleiding
Aanleiding
 • Cruciale fase in ontwikkeling van jonge kinderen, veel baat bij hoogwaardig pedagogisch aanbod
 • Vrijwel alle kinderen nemen deel aan voorschoolse voorziening, maar zorgen over kwaliteit

Beter pedagogisch aanbod van drie tot zes jaar gewenst

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

deelname aan voorschoolse voorzieningen
Deelname aan voorschoolse voorzieningen

M24

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

zorgen over kwaliteit voorschoolse voorzieningen
Zorgen over kwaliteit voorschoolse voorzieningen

Bestaande aanbod voldoet niet aan gewenste kwaliteit:

 • Dalende kwaliteit in kinderdagverblijven, focus op verzorging
 • Sterk daling deelname aan peuterspeelzalen: alleen peuterspeelzalen met achterstandsleerlingen dreigen over te blijven
 • Gebrekkige aansluiting tussen voorschoolse programma’s in peuterspeelzaal en kinderopvang en vroegschoolse programma’s in basisschool

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

hoogwaardig aanbod voor driejarigen in andere landen
Hoogwaardig aanbod voor driejarigen in andere landen

Voorbeelden van landen met publiek bekostigd aanbod voor driejarigen, in combinatie met hogere opleidingseisen voor begeleiding:

 • Vlaanderen: hele dagen
 • Denemarken: hele dagen
 • Italië: hele dagen
 • Verenigd Koninkrijk: halve dagen

Internationaal onderzoek laat zien dat kwalitatief hoogwaardig aanbod positieve effecten kan hebben op cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling

“kan”: kwaliteit begeleiding cruciaal voor effectiviteit

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

raad ziet rol voor versterkte kleuterperiode basisschool
Raad ziet rol voor versterkte kleuterperiode basisschool
 • Rijk pedagogisch aanbod voor driejarigen in robuuste en publiek bekostigde voorziening
 • Focus sterker gericht op ontwikkeling dan op zorg
 • Hoger opleidingsniveau biedt perspectief op betere kwaliteit
 • Kleuterklassen nemen nog steeds aparte plaats in basisonderwijs in maar minder aandacht in opleiding nieuwe leerkrachten sinds samenvoeging van KLOS en PA tot PABO

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

advies aanbod van vijf ochtenden voor driejarigen bij basisschool
Advies: aanbod van vijf ochtenden voor driejarigen bij basisschool

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

invoeringsvariant aanbod in voorschoolse voorziening
Invoeringsvariant: aanbod in voorschoolse voorziening

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

invoeringsvariant geleidelijke vervroeging instroom
Invoeringsvariant: geleidelijke vervroeging instroom

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

inhoud van pedagogisch aanbod voor jonge kinderen
Inhoud van pedagogisch aanbod voor jonge kinderen

Grote diversiteit aan bestaande programma’s

 • Brede ontwikkeling via rijk aanbod met weinig sturing, bijvoorbeeld Montessori-onderwijs
 • Brede ontwikkeling via rijk aanbod en veel sturing, bijvoorbeeld Reggio Emilia en Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Specifieke cognitieve vaardigheden met veel sturing, bijvoorbeeld gericht op taal en rekenen

Wijze van invulling aanbod is aan scholen maar evaluatie en verbetering van programma’s gewenst

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

financiering aanbod driejarigen
Financiering aanbod driejarigen
 • Structurele kosten van aanbod vijf ochtenden voor alle driejarigen bedragen 400-500 miljoen euro
 • Daartegenover staat een besparing op reeds bestaande voorzieningen voor driejarigen van 300 miljoen euro
 • Uitgaande van minimaal 1 begeleider op 12 kinderen en minimaal 50% hoger opgeleiden
 • Rekening gehouden met blijvende behoefte aan (naschoolse) opvang voor circa helft kinderen

Structurele meerkosten zijn beperkt:

100-200 miljoen euro

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

geschatte structurele personeels kosten aanbod driejarigen
Geschatte structurele personeels-kosten aanbod driejarigen

M24

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

bestaande uitgaven en geschatte besparingen voor driejarigen
Bestaande uitgaven en geschatte besparingen voor driejarigen

M24

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

aanvullend beleid
Aanvullend beleid
 • Opstellen brede ontwikkelingsdoelen voor kleuterperiode als handvat voor leerkracht
 • Evaluatie en verbetering bestaande inhoudelijke programma’s
 • Meerjarig invoeringstraject met ontwikkelings- en huisvestingsplan
 • Waarborging van kwaliteit personeel cruciaal:
 • Bijscholing van zittend personeel
 • Aangepaste opleiding voor nieuw personeel

Inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

goed opgeleid personeel herinrichting pabo
Goed opgeleid personeel: herinrichting PABO

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

beter pedagogisch aanbod van drie tot zes jaar
Beter pedagogisch aanbod van drie tot zes jaar
 • Basisschool verzorgt rijk aanbod gedurende 5 ochtenden voor driejarigen
 • Minimaal helft van personeel HBO-opgeleid
 • Twee specialisaties in PABO
  • 3-8 jarigen
  • 6-12 jarigen
 • Beperkte meerkosten (100-200 miljoen euro)
 • Plus: publieke voorziening en beheersmatige eenvoud in vergelijking met huidige situatie

Kwaliteit aanbod zodanig

dat geen enkele ouder het

zijn kind wil ontzeggen

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

eerste reacties in media
Eerste reacties in media

Veel reacties van ouders en anderen, zowel negatief als positief:

 • Angst voor verschoolsing (daarom herziening gehele kleuterperiode en pabo-specialisatie van belang)
 • Welkome oplossing voor driejarigen die zich nu op kinderdagverblijf vervelen
 • Rouvoet (CU) heeft bedenkingen
 • Dibi (GL) omarmt het advies maar waakt wel over het vrij spelen
 • Rinnooy Kan (SER) vindt advies het navolgen meer dan waard
 • Trouw is bang voor verschoolsing
 • NRC is positief over het idee maar wil 3 ipv 2 specialisaties binnen de PABO

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

eerste reacties uit veld
Eerste reacties uit veld

PO Raad, MO-groep, AVS, scholen

 • PO Raad: gemengd vanwege gezamenlijke Taskforce Opvang/Onderwijs met MO-Groep
 • MO-groep: negatief over grotere rol onderwijs
 • AVS: positief, wil zelfs nog verder gaan
 • Scholen bieden zich aan voor pilot

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

beleidsreactie op komst
Beleidsreactie op komst
 • Pabo-differentiatie onderdeel van regeerakkoord, wordt nu nader uitgewerkt
 • Beleidsreactie op advies verwacht in voorjaar 2011

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

slide22
Nassaulaan 6 – 2514 JS Den Haag

www.onderwijsraad.nl

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool