Liste in HTML - PowerPoint PPT Presentation

liste in html n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liste in HTML PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liste in HTML

play fullscreen
1 / 18
Liste in HTML
227 Views
Download Presentation
agrata
Download Presentation

Liste in HTML

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liste in HTML

 2. Cuprins • Tipuri de liste • Listăneordonată. Exemplu • Listăordonată. Exemplu • Liste de definiții. Exemple • Sintaxa generală a listelor • Crearealistelorneordonate • Crearealistelorordonate • Crearealistelor de definiții • Liste imbricate • Bibliografie

 3. Tipuri de liste Exista 3 tipuri de liste: • Liste neordonate • Liste ordonate (sau numerotate) • Liste de definiții

 4. 1.Listăneordonată. Exemplu • Merelesuntverzi • � Bananelesuntgalbene • � Portocalelesuntportocalii

 5. 2.Listăordonată. Exemplu O listã ordonatã cuprinde intrãri marcate într-un mod care sã sugereze ordonarea lor: • Aprindeți pocnitoarea. • Aruncați-o.

 6. 3.Liste de definiții. Exemple Acesteasuntfolositeîn cazul cândfiecare element al listei are nevoie de un sumar, urmat de o descrieremaidetaliată. De exemplu: Paris, Franța Capitala Franței. Printreatracții se numarăturnul Eiffel șicatedrala Notre Dame. Sydney, Australia Capitalastatului New South Wales, Australia. Atracții: Opera șipodulHarbour. Londra, Anglia CapitalaAngliei. Obiectiveturistice: Tower Bridge și Big Ben.

 7. Sintaxa generală a listelor <LI[VALUE=nnnn] [TYPE=1|a|A|i|I|disk|square|circle]> element-de-lista [</LI>] specificã un element într-o listaordonatã, neordonatã

 8. Sintaxa generală a listelor VALUE indicãvaloareanumericã de începutpentru o listãordonatã. Implicit este 1 si nu trebuiespecificatã la oriceintrare LI cinumaidacã o listãesteîntreruptãprintr-un alt text, necesitând un alt început de numerotare; TYPE permite (nu întoatebrowserele) sã se fixezestilulpentrubulinesaupentrunumerotãri: 1 - numãrarabic (implicit); a - literemici; A - literemari; i - numãr roman mic (i, iv etc.); I - numãr roman mare (I, IV etc.);

 9. Sintaxa generală a listelor disk - cercplin (implicit pentrulisteneordonate); square - pãtratplin; circle - cercgol; element-de listãpoatefiorice (hiper)text. Deoarecedupãcontinutulcontainerului LI începe un alt tag LI, sau se terminã o listã, terminatorul de tag nu esteobligatoriu. Este inserat automat un sfârsit de paragraf la terminarea unui tag LI.

 10. Crearealistelorneordonate Pentru a crea o listăneordonatăfolosim tag-urile <UL></UL>; la începutulșisfârșitullisteiși <LI></LI> pentrufiecare element. Pentruexemplul de maisus, codul HTML este: <ul> <li> Merele sunt verzi </li> <li> Bananele sunt galbene </li> <li> Portocalele sunt portocalii </li> </ul> (Tag-urile </LI> sunt opționale, dar le vom folosi pentru a evita ambiguitățile.)

 11. Crearealistelorordonate • Pentrulisteleordonate (numerotate), metodaesteaceeasi, cu singuradeosebire ca tag-urilefolositevorfi <OL></OL> in loc de <UL></UL>. Pentruexemplul de maisus, coduleste: <ol> <li> Aprindetipocnitoarea.</li> <li> Aruncati-o.</li> </ol>

 12. Crearealistelor de definiții • Listavaficreatăfolosind tag-urile <DL> și </DL> pentruînceputșisfârșit. Fiecare element al listeiestealcătuitdintr-un termencreat cu ajutorul tag-urilor <DT></DT> șidefinițiapropriu-zisăpentru care suntfolosite tag-urile <DD></DD>.

 13. Crearealistelor de definiții Codulpentruexemplul de maisuseste: <dl> <dt><strong>Paris, Franta</strong></dt> <dd> CapitalaFrantei. Printreatractii se numara turnul Eiffel sicatedrala Notre Dame. </dd> <dt><strong>Sydney, Australia</strong></dt> <dd> Capitalastatului New South Wales, Australia. Atractii: Opera sipodulHarbour. </dd> <dt><strong>Londra, Anglia</strong></dt> <dd> CapitalaAngliei. Obiectiveturistice: Tower Bridge si Big Ben. </dd> </dl>

 14. Liste imbricate Este posibil ca în cadruluneiliste săavem o altă listă. De exemplu, o listă cu douăniveluripoatefi: 1. Capitolul 1 1. Secțiunea 1.1 2. Secțiunea 1.2 2. Capitolul 2 1. Secțiunea 2.1 2. Secțiunea 2.2 3. Secțiunea 2.3

 15. Liste imbricate Codul HTML pentrucrearealistei de mai sus este: <ol> <li>Capitolul 1 <ol> <li> Sectiunea 1.1</li> <li> Sectiunea 1.2</li> </ol> </li> <li>Capitolul 2 <ol> <li> Sectiunea 2.1</li> <li> Sectiunea 2.2</li> <li> Sectiunea 2.3</li> </ol> </li> </ol>

 16. Liste imbricate Pot fi imbricate tipuri diferite de liste. În exemplul următor, liste ordonate și cele neordonate sunt definite în cadrul unei liste de definiții.

 17. Liste imbricate Codul HTML este: <dl> <dt><strong>Fructe</strong> </dt> <dd> <ul> <li> Merelesuntverzi </li> <li> Bananelesuntgalbene </li> <li> Portocalelesuntportocalii </li> </ul> </dd> <dt><strong>Instructiunipentruartificii</strong></dt> <dd> <ol> <li>Aprindetipocnitoarea.</li> <li>Aruncati-o.</li> </ol> </dd> </dl>

 18. Bibliografie • http://www.e-learn.ro/tutorial/html/v-liste/74/1/121.htm • http://profs.info.uaic.ro/~val/liste.html