dr mucsi l szl projektvezet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. Mucsi László projektvezető

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Dr. Mucsi László projektvezető - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

A PROJEKT BEMUTATÁSA. INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET ALAPSZAKJAIHOZ. 2010.01.01 – 2011.06.30. Dr. Mucsi László projektvezető. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. Mucsi László projektvezető' - agrata


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr mucsi l szl projektvezet

A PROJEKT BEMUTATÁSA

INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ

DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET ALAPSZAKJAIHOZ

2010.01.01 – 2011.06.30.

Dr. Mucsi László

projektvezető

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

p ly zati felh v s
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre

c.

pályázati felhívásához

Kódszám:

TAMOP – 4.1.2-08/1/A

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

p ly zat megjelen se
PÁLYÁZAT MEGJELENÉSE
 • 2008.12.10 – pályázat megjelenése
 • 2009.02.24 – pályázati határidő módosítása
 • 2009.03.25 – pályázati útmutató módosítása
 • 2009.04.14 – megjelent a kitöltő program
 • 2009.04.21 – dokumentáció és határidő módosítása
 • 2009.05.20 – pályázati határidő
felk sz l s a p ly zatra
FELKÉSZÜLÉS A PÁLYÁZATRA
 • Előzmények (HEFOP 3.3.1., 3.3.2.)
 • Konzorcium megalapítása
  • Debreceni Egyetem
   • Természettudományi és Technológiai Kar,
  • Nyíregyházi Főiskola
   • Természettudományi és Informatikai Kar,
  • Pécsi Tudományegyetem
   • Természettudományi Kar,
  • Szegedi Tudományegyetem
   • Természettudományi és Informatikai Kara
a t mogat s c lja rendelkez sre ll forr s
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet bevezetése, az Info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

5

a t mogat s c lja rendelkez sre ll forr s1
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből (EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

6

a t mogat s c lja rendelkez sre ll forr s2
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A konstrukció célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

7

a t mogat s c lja rendelkez sre ll forr s3
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
 • A konstrukció célja, hogy a hét versenyképességi Pólus Zászlóshajó Program keretében horizontális gazdaságfejlesztési eszközökkel hozzájáruljon egy-egy régió tudásintenzív iparágának humánerőforrás-, illetve tudásigényéhez.
p ly zat el k sz t se
PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE
 • Pályázati célok kiválasztása
 • Tananyagok kiválasztása, értékelő rendszer kidolgozása,
 • Pénzügyi tervezés, költségterv kidolgozása
 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
 • Pályázati dokumentáció elkészítése
r szc lok
RÉSZCÉLOK

Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés

 • A bolognai folyamatnak megfelelő, az egész életen át tartó tanulást segítő, – az Európai Képesítési Keretrendszerrel összhangban lévő – tananyag-adaptáció, tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztés és a képzést segítő speciális tudományos szakadatbázisok beszerzése és továbbfejlesztése.
 • Tananyagok, valamint az egyes képzések teljesítéséhez kötelezően előírt szakirodalmak on-line hozzáférhetőségének megteremtése.
 • A képzési programok rugalmassá tétele, e képzési programok kínálatának közelítése a tudományos szféra humánerőforrás igényeiből fakadó valamint a munkaerő-piaci elvárásokhoz, kereslethez. A képzési tartalmak fejlesztése és adaptációja révén hozzájárulás többnyelvű képzések indításához.
p ly zat tartalma
PÁLYÁZAT TARTALMA

TANANYAG-ADAPTÁCIÓ, TANANYAGFEJLESZTÉS, TARTALOMFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 • Nemzetközi, külföldi felsőoktatási intézményekben, képzésekben alkalmazott tananyagok vásárlása, fordítása, adaptációja;
 • Interdiszciplináris és komplex megközelítésű tananyagkészítés;
 • Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe;
 • Áttérés a nyomtatott tartalmakról a digitális tartalmakra, digitális képzési programcsomagok fejlesztése;
 • Idegen nyelvű kreditek beépítése a tananyagokba, kétnyelvű képzések fejlesztése;
 • Idegen nyelvű képzések fejlesztése;
 • Idegen nyelvű tanagyagok fordítása, magyar nyelvű tananyagok idegen nyelven történő előállítása;
 • Teljes curriculum fejlesztés, kiemelten modulrendszerű tananyagok fejlesztése; képzési hálók kidolgozása, a tartalmakhoz kapcsolódó kreditallokáció elvégzése;
 • Kreditallokáció felülvizsgálata, kredittartalom intézményi illetve tudományági összehangolása; intézményi ekvivalencia táblázat kialakítása;
 • Leggyakrabban használt tankönyvek, tananyagok ingyenes, on-line hozzáférhetőségének biztosítása;
 • Fenntartható fejlődéssel, társadalmi felelősségvállalással, éghajlatváltozással, esélyegyenlőséggel, egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos tartalomfejlesztés.
t mogat s sszege
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
 • A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 20 000 000 Ft, de legfeljebb, 80 000 000 Ft lehet.
a p ly zat bead si hat rideje
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE
 • A pályázatok benyújtása 2009. január 26-tól 2009. május 18-ig lehetséges.
a projekt c lja
A PROJEKT CÉLJA

Az „Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz” című projekt célja:

 • a XXI. század igényeinek és a hallgatók elvárásainak megfelelő digitális tananyagok kifejlesztése, valamint
 • a képzés szerkezetének a korszerűsítése.

A projekt kidolgozása során jelentős mértékben támaszkodunk a munkaerőpiaci szereplők által megfogalmazott elvárásokra, így véleményünk szerint a projekt nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy növekedjenek a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei.

a projekt r vid t v k zvetlen c ljai
A projekt rövid távú, közvetlen céljai
 • On-line hozzáférhető digitális tananyagok fejlesztése,
 • A képzési tervek felülvizsgálata a képesítési keretrendszernek való megfelelés, az új tananyagok beillesztése, az intézményközi együttműködés, a kompetencialapú oktatás elvárásainak figyelembevételével:
 • Az idegen nyelvű szakmai kurzusok számának növelése, angol nyelvű tananyagok fejlesztése
 • Angol nyelvű kurzusok rendszeres meghirdetése
a projekt keret ben tervezett tev kenys gek
A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

1. TEVÉKENYSÉG: DIGITÁLIS TANANYAGOK KIFEJLESZTÉSE

1. projektelem: A felelős szerzők felkérése, szerződéskötés

2. projektelem: Konzorciumi fejlesztőbizottságok megalakítása, a munkamódszer kidolgozása

3. projektelem: A tananyagok elkészítése, szakmai bizottságok folyamatos kontrollja közben

4. projektelem: A lektorok felkérése, szerződéskötés

5. projektelem: A tananyagok bírálata a különböző szakmai szervezetek és lektorok által

6. projektelem: A tananyagok közzététele a saját honlapon

7. projektelem: A tananyagok kipróbálása az oktatásban a célcsoporton

8. projektelem: A beérkezett javaslatok/vélemények/kritikák összegzése és beillesztése a tananyagok végleges formátumába

9. projektelem: A szükséges konvertálás és elhelyezés a www.tankönyvtár.hu oldalon

a projekt keret ben tervezett tev kenys gek1
A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

2. tevékenység: Az alapszakok tantervének korszerűsítése, kreditallokáció megvalósítása

A tevékenység keretében végbemegy

 • az alapszakok tantervének a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe vevő korszerűsítése;
 • az elkészült tananyagok tantervekbe történő beillesztése;
 • az idegen nyelvű kurzusok számának a növelése
 • az intézményen belüli és az intézmények közötti ekvivalencia-táblázatok elkészítése

1. projektelem: A konzorciumi és intézményi szakmai bizottságok megalakítása

2. projektelem: Felülvizsgálati szempontrendszer készítése az Országos Kredittanács bevonásával

3. projektelem: Az elkészült tananyagok kreditallokációja, illesztése a különböző szintű képzésekhez

4. projektelem: Az alapképzések felülvizsgálata

5. projektelem: Ekvivalencia-táblázatok szakok és intézmények között

6. projektelem: Az eredmények összegzése (tanulmány)

7. projektelem: Az ekvivalencia táblák közzététele

2 tev kenys g az alapszakok tanterv nek korszer s t se kreditallok ci megval s t sa temez s
2. TEVÉKENYSÉG: AZ ALAPSZAKOK TANTERVÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE, KREDITALLOKÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA - ÜTEMEZÉS
k lts gvet s
KÖLTSÉGVETÉS
 • 18 hónapos futamidejű projekt
  • 2010.01.01-2011.06.30.
 • A projekt összes elszámolható költsége, 99.999.950 Ft, mely 79.999.960 Ft támogatási összegből, és 19.999.990 Ft saját forrásból tevődik össze.
k lts gek brutt m don forintban
KÖLTSÉGEK BRUTTÓ MÓDON, FORINTBAN

I. Projekt előkészítés költségei: 2 997 990

II. Projektmenedzsment költségei: 9 990 000

III. A projekt szakmai megvalósításával

összefüggő költségek (ESZA) 83 611 960

IV. Projekt megvalósításához igénybevett

szolgáltatások: 2 000 000

V. Egyéb szolgáltatások: 1 400 000

VI. Egyéb a projekt végrehajtásával

összefüggő (általános) költség: -

Összesen 99 999 950

Ebből támogatás (80,00%): 79 999 960

saját forrás (20,00%) 19 999 990

k sz netnyilv n t s
Köszönetnyilvánítás
 • Az elődöknek
 • A projektpartnerek
 • Tananyagfejlesztőknek
 • Saját erőt biztosítóknak (Karok, tanszékek, HÖK, stb.)
 • A segítőknek (TIK, DH)
 • Dr. Varga Zsuzsanna projektmenedzsernek