Raz iritev schengenskega pravnega reda na nove dr ave lanice evropske unije mag ivan bizjak
Download
1 / 14

Schengen: svoboda in varnost Š iritev 2007: najve č ja doslej Pogled v prihodnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Raz š iritev schengenskega pravnega reda na nove dr ž ave č lanice Evropske Unije mag. Ivan Bizjak. Schengen: svoboda in varnost Š iritev 2007: najve č ja doslej Pogled v prihodnost. Schengensko obmo č je in obmo č je svobode, varnosti in pravice (SVP). Se geografsko ne ujemata – vendar:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Schengen: svoboda in varnost Š iritev 2007: najve č ja doslej Pogled v prihodnost' - agnes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Raz iritev schengenskega pravnega reda na nove dr ave lanice evropske unije mag ivan bizjak

Razširitev schengenskega pravnega reda na nove države članice Evropske Unijemag. Ivan Bizjak

Schengen: svoboda in varnost

Širitev 2007: največja doslej

Pogled v prihodnost


Schengensko obmo je in obmo je svobode varnosti in pravice svp
Schengensko območje in območje svobode, varnosti in pravice (SVP)

 • Se geografsko ne ujemata – vendar:

  - Velika Britanija in Irska se vključujeta v varnostno (policijsko in pravosodno) sodelovanje (SIS II)

  - nove države članice so dolžne sprejeti

  schengenski acquis

  - schengenski partnerji prevzemajo instrumente SVP


 • Prosto gibanje in visoka stopnja varnosti

  = bistvo Schengena

  - meje so ovira le za law enforcement

  - nadomestni ukrepi

 • Območje svobode, varnosti in pravice

  - amsterdamska pogodba

  - program iz Tampereja

  - haaški program

  - reformna pogodba


 • Varnost : Temeljne pravice

  - FD o varstvu osebnih podatkov

  - dolocbe o varstvu osebnih podatkov v posameznih instrumentih

  - nadzorni mehanizmi


Varovanje zunanje meje
Varovanje zunanje meje

 • FRONTEX

 • Skupne mejne skupine

 • RABIT

 • Toolbox

 • Finančni instrument (delitev bremen)

 • (European Border Surveillance System)


Notranja varnost
Notranja varnost

 • EUROPOL

 • Operativno policijsko sodelovanje

 • Izmenjava podatkov

 • Načelo razpoložljivosti (Prum)

 • EUROJUST

 • Skupne preiskovalne skupine

 • Načelo vzajemnega priznavanja sodnih odločb


Zgodovina schengena
Zgodovina Schengena

 • 14.6.1985 Sporazum

 • 1990 Konvencija o izvajanju -določbe o policijski varnosti

  - SIS (skupni informacijski sistem)

  - zaščita podatkov

  - transport blaga

 • 26.3.1995 Schengensko območje brez kontrol


2007 najve ja kadarkoli
2007 – največja kadarkoli

 • Odprava nadzora na notranjih mejah

 • 1995 BE, DE, ES, FR, LU, NL, PT

 • 1997 AT, IT

 • 2000 GR

 • 2001 DK, FI, IS, NO, SE

 • 2007 EE, LV, LT, PL, CZ, SK, HU, SI

 • 3,6 miljonov kvadratnih km


Iritev 2007
Širitev 2007

 • Pogoj: pripravljenost DČ in SIS II (2007)

 • Julij 2006 – ugotovljena zamuda

 • September Tampere: PT SISone4ALL

 • Oktoberski svet: raziskati tehnične, finančne, pravne in časovne elemente

 • Decemberski svet: odločitev o vzpostavitvi SISone4ALL


Okoli ine
Okoliščine

 • Načrt brez rezerv

 • Kompleksnost (tehnično, pravno, finančno)

 • Potek skladen s časovnim načrtom

 • Priključitev na SIS 1. sept. 2007

 • Spodbudni prvi podatki o uporabi

 • Zasluge: PT, nove članice (redni ministrski sestanki)


Evaluacija i n metode
Evaluacija in metode

 • Evaluacija

  - področja: nadzor meje, policijsko sodelovanje, varstvo osebnih podatkov, izdajanje viz, SIS

  - potek: prva/ponovna preverjanja, nevezano/vezano na SIS

  - ugotovitve, spremljanje

 • Metode

  - vzajemno

  - zaupanje na osnovi poznavanja

 • Redne evaluacije obstoječih članic


Potrebne aktivnosti
Potrebne aktivnosti

 • Akcijski načrti-predpristopno obdobje, izvajanje dela schengenskega aquisa ob pristopu

 • Obsežna gradbena dela na letališčih

 • Obsežne spremembe na kopenskih mejnih prehodih

 • Zakonodajne spremembe

 • Organizacijski in kadrovski ukrepi

 • Vzpostavitev IT sistema

 • Vpliv na bilateralne sporazume

 • Reševanje posebnih primerov (hrvaške osebne izkaznice)


Pogled naprej
Pogled naprej:

 • Ni alternative za prosto gibanje ljudi

 • Mednarodno pravni problemi (CY)

 • Bodoče širitve – CH, RO, BG

 • Evropska perspektiva Zahodnega Balkana

 • Obvladovanje migracij

 • Organizirani kriminal/terorizem: grožnja in preizkusni kamen

 • Območje SVP - krepitiad