slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ewaluacja sieci Regionalnych O ś rodków EFS – I Faza badania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ewaluacja sieci Regionalnych O ś rodków EFS – I Faza badania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Ewaluacja sieci Regionalnych O ś rodków EFS – I Faza badania - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Ewaluacja sieci Regionalnych O ś rodków EFS – I Faza badania. 20.03.2008. 2. Problemy badawcze i metodologia. 3 . Wyniki badań terenowych. 4 . Analiza SWOT. 5 . Wnioski i rekomendacje. Układ prezentacji. 1. Cele i zakres badania. Ewaluacja sieci ROEFS. Cele i zakres badania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ewaluacja sieci Regionalnych O ś rodków EFS – I Faza badania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

2. Problemy badawcze i metodologia

3. Wyniki badań terenowych

4. Analiza SWOT

5. Wnioski i rekomendacje

Układ prezentacji

1. Cele i zakres badania

slide3

Ewaluacja sieci ROEFS

Cele i zakres badania

slide4

Ewaluacja sieci ROEFS

Cele i zakres badania

Zasadniczym celem I fazy badania była :

 • całościowa ocena funkcjonowania systemu Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego skoncentrowana na trzeciej edycji projektu oraz uwzględniająca efekty dwóch poprzednich edycji
 • wypracowanie rekomendacji wskazujących zalecane kierunki rozwoju sieci ROEFS

Badaniem objęto całą sieć 49 Regionalnych Ośrodków EFS.

slide5

Ewaluacja sieci ROEFS

Problemy badawcze i zastosowana metodologia

slide6

Ewaluacja sieci ROEFS

Problemy badawcze i zastosowana metodologia

slide9

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy planują Państwo w najbliższym roku wystąpić o środki Unii Europejskiej? Jeśli tak, to z jakich programów?

N = 3295

slide10

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy aplikując o środki lub realizując projekty w ramach EFS napotkali Państwo jakieś problemy? Jeśli tak, to proszę powiedzieć, jakiego typu były to problemy?

N = 1127

slide11

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Dlaczego w ciągu ostatnich 3 lat nie składali Państwo wniosków na projekty dofinansowywane ze środków EFS?

N = 2089

slide12

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy w ciągu ostatnich 3 lat składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (odsetek odpowiedzi twierdzących)

N = 3309

slide13

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy w ciągu ostatnich 3 lat składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (średnia liczba wniosków)

N = 3309

slide14

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

A czy w ciągu ostatniego roku składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS?(odsetek odpowiedzi twierdzących)

N = 3309

slide15

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

A czy w ciągu ostatniego roku składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (średnia liczba wniosków)

N = 3309

slide16

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy w ciągu ostatnich trzech lat składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (odsetek odpowiedzi twierdzących)

Czy w ciągu ostatnich trzech lat składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (średnia liczba wniosków)

N = 3309

N = 3309

slide17

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy w ciągu ostatniego roku składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (odsetek odpowiedzi twierdzących)

Czy w ciągu ostatniego roku składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? ( średnia liczba wniosków)

N = 3309

N = 3309

slide18

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy w ciągu ostatniego roku otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków EFS na realizację tych projektów (odsetek odpowiedzi twierdzących)?

N = 3309

slide19

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Ile projektów dofinansowywanych ze środków EFS zrealizowali Państwo w ciągu ostatniego roku (średnia liczba projektów)?

N = 3309

slide20

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy obecnie realizują Państwo jakiś projekt finansowany ze środków EFS (odsetek odpowiedzi twierdzących)?

N = 3309

slide21

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy obecnie realizują Państwo jakiś projekt finansowany ze środków EFS? (średnia liczba projektów)?

N = 3309

slide22

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy w ciągu ostatnich 3 lat otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków EFS na realizację tych projektów? (średnia liczba projektów)

Czy w ciągu ostatnich 3 lat otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków EFS na realizację tych projektów?(odsetek odpowiedzi twierdzących)

N = 3309

N = 3309

slide23

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

Czy w ciągu ostatniego roku otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków UE na realizację tych projektów?(odsetek odpowiedzi twierdzących)

Czy w ciągu ostatniego roku otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków UE na realizację tych projektów? (średnia liczba projektów)

N = 3309

N = 3309

slide24

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Znajomość ROEFS

Czy słyszał/a Pan/i o Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego (odsetki według województw)?

N = 3309

slide25

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych – Korzystanie z usług ROEFS

Czy kiedykolwiek korzystali Państwo z usług świadczonych przez ROEFS (odsetek odpowiedzi twierdzących)?

N = 154

N = 543

N = 151

N = 1044

N = 1417

slide26

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych – Korzystanie z usług ROEFS

Czy kiedykolwiek korzystali Państwo z usług świadczonych przez ROEFS (odsetek odpowiedzi twierdzących)?

N = 3309

slide27

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych – Korzystanie z usług ROEFS

Czy kiedykolwiek korzystali Państwo z usług świadczonych przez ROEFS? Jeśli tak, to z jakich usług Państwo korzystali? (wg województwa)

N=3309

slide28

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie z usług ROEFS

Dlaczego jak dotąd nie korzystali Państwo z usług ROEFS?

N=2007

slide29

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Ocena usług ROEFS

Proszę określić, które spośród tych trzech zadań jest najbardziej przydatne z punktu widzenia Państwa potrzeb?

N=148

N=529

N=148

N=1003

N=1353

slide30

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych – Ocena usług ROEFS

W Państwa ocenie, na ile usługi ROEFS były przydatne dla Państwa organizacji/instytucji/firmy?

N=114

N=378

N=242

N=406

N=68

slide31

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie z usług ROEFS

Czy planują Państwo korzystać z usług ROEFS w przyszłości (według rodzaju beneficjenta) ?

N = 151

N = 543

N = 1044

N = 154

N = 1417

slide32

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie zusług ROEFS

Czy planują Państwo korzystać z usług ROEFS w przyszłości?

N= 3309

slide33

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie z usług EFS

Jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby w przyszłości korzystali Państwo z usług ROEFS?

N = 2301

slide34

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

N=30

Pytania dotyczyły czterech grup problemowych:

 • znajomości sieci ROEFS
 • przydatności i zasadności funkcjonowania ośrodków EFS
 • postrzegania ROEFS przez IP
 • współpracy między IP a ROEFS w tym barier w podejmowaniu wspólnych inicjatyw
slide35

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Czy Pana/i zdaniem ROEFS są potrzebne?

N = 30

slide36

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Dlaczego ROEFS nie są potrzebne?

slide37

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Czy Pana/i zdaniem Państwa działania się powielają/dublują z działaniami ROEFS?

N = 30

slide38

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Wskazywane przez respondentów przykłady dublowania się działań IP oraz ROEFS

 • Podobny zakres działalności informacyjno-promocyjnej („ogólne informacje dotyczące aplikowania są podobne”, „pokrywaja się działania promocyjne w zakresie EFS”)
 • Podobny zakres działalności szkoleniowej („szkolenia z PO KL sa takie same, jak to co robia w UM”)
slide39

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Jakie są Pana/i ogólne opinie o ROEFS? Proszę wymienić w punktach zalety i wady tych instytucji.

Zalety ROEFS

 • Wspieranie innych instytucji („odciążają UM”, „świadczą usługi dla grup nie majacych bezpośredniego dojącia do informacji w WUP”, „uzupełniaja oferte IP”, „wspierają WUP”)
 • Skócenie dystansu do beneficjenta („są blikso beneficneta”, „maja pierwszy kontakt z klientem”, „przygotowują grunt i docieraja do szerokiej grupy odbiorców”)
 • Zakorzenienie w środowisku loklanym („upowszrzechniaja informację w terenie”, „ROEFS to znana marka zakorzeniona w terenie”, „znaja środowisko loklane”)
 • Zaplecze kadrowe („maja dobrą, przygotowana kadrę”)
slide40

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

 • Funkcjonowanie poza systemem („ brak im umocowania instytucjonalnego”, „ROEFS sa poza systemem, poza obiegiem”)
 • Brak perspektyw („brak stabilności funkcjonowania, krótkoterminowe umowy z PARP”, „niepewnośc przyszłości ROEFS”, „formuła ROEFS się wyczerpała”)
 • Brak rozpoznawalności („są mało widoczni na szersza skalę”, „maja zbyt słaba promocję”, „beneficjenci nie trafaiaja do ROEFS”)

Wady ROEFS

slide41

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Czy istnieją jakieś problemy lub bariery utrudniające Państwu współpracę z ROEFS?

N = 30

slide42

Ewaluacja sieci ROEFS

Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Problemy i bariery utrudniające współpracę z ROEFS:

 • Brak rzeczywistej wspólpracy („ROEFS są oficjalnym, ale wirtualnym partnerem”)
 • Brak kontroli nad działaniami ROEFS („trzeba jasno sprecyzować zadania ROEFS, określić ich miejsce w strukturze wdrażania, konieczne jest określenie zakresu odpowiedzialności, WUP jest odpowiedzialny i rozliczany, a ROEFS nie, ROEFS powinien działać na tych samych warunkach co inne instytucje
 • Brak umocowania instytucjonalnego („ROEFS pracują na rzecz systemu ale nie są jego częścią, trzeba to zmienić, albo całkowicie oddzielnie albo razem, stan zawieszenia utrudnia prace”)
 • Słaba kadra („WUP ma 100% wiedzy, ROEFS będą zawsze w tyle, ich wiedza jest ograniczona, oni muszą zabiegać o WUP, ani na odwrót”)
slide43

Ewaluacja sieci ROEFS

Wyniki badań – ocena potencjału instytucjonalnego

Ocena na poziomie całej sieci ROEFS

slide44

Ewaluacja sieci ROEFS

Wyniki badania – ankieta dla koordynatorów ROEFS

Utrudnienia po stronie wymagań formalnych:

a/ kwestie proceduralne: sformułowanie wytycznych do konkursu na działalność Ośrodka, które nie zawierały wielu istotnych informacji (doprecyzowanych)

b/ kwestie dotyczące standaryzacji: wymagania lokalowe (np. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych); ograniczenia w liczbie doradców (co powoduje koncentrację na usługach stacjonarnych; nietrafny podział usługi na dyżur oraz doradztwo dodatkowe (ten sam czas pracy rozliczany podwójnie), limity dotyczące szkoleń (min. 35% szkoleń z zakresu EFS); limit ilości godzin sformułowany w konkursie na przedłużenie działalności ośrodka do czerwca 2008; nieproporcjonalny podział terytorialny działalności Ośrodków

c/ wymagania odnośnie personelu: kryterium wyższego wykształcenia; preferowanie przez PARP form zatrudnienia na umowę o pracę, ograniczenia co do łączenia funkcji przez personel jednego ośrodka

e/ określenie wielkości ustalanych wskaźników, brak uzależnienia kosztów działalności ośrodka od obszaru działalności i liczby mieszkańców.

slide45

Ewaluacja sieci ROEFS

Wyniki badania – ankieta dla koordynatorów ROEFS

N=25

Utrudnienia po stronie wymagań merytorycznych:

 • Zakładane rezultaty (5)
 • Budżet i kosztorys przedsięwzięcia (4)
 • Inne (4) : „ plan promocji niedostosowany do specyfiki regionu”, „wymagania co do kadry (koniecznośc ukończenia studiów wyższych przez doradców”, „ niejasny podział na tematy szkoleń”, „koniecznośc zatrudniania pracowników na umowy o pracę”
 • Charakterystyka grup docelowych (3)
 • Szczególowy opis działań (1)
slide46

Ewaluacja sieci ROEFS

Wyniki badania – ankieta dla koordynatorów ROEFS

Opinie dotyczące bieżącego funkcjonowania w sieci (zgłaszane zastrzeżenia):

 • brak konkursów w ramach poszczególnych działań PO KL, duże opóźnienia we wdrażaniu programu, które powodują, że nie ma zapotrzebowania na usługi doradcze (lub jest ono na bardzo niskim poziomie)
 • przeregulowanie działalności ośrodków - duża ilość standardów, duża liczba dokumentacji, częste zmiany wzorów dokumentów w trakcie trwania projektu (np. Księgi Tożsamości), księga tożsamości niezgodna ze standardami EFS, niejasne i zmieniające się zasady dotyczące wizualizacji,
 • długa procedura zatwierdzania sprawozdań i realizacji wniosków o płatność (1-2 miesiące), powodująca zachwianie płynności finansowej organizacji
slide47

Ewaluacja sieci ROEFS

Wyniki badania – ankieta dla koordynatorów ROEFS

Opinie dotyczące bieżącego funkcjonowania w sieci (zgłaszane zastrzeżenia):

 • rozliczenia finansowe- brak możliwości rozliczania doradztwa prowadzonego telefonicznie lub mailowo, stanowiącego jeden z elementów pracy doradcy; brak precyzyjnego określenia zasad i mechanizmów pracy animatora, rozliczania osiągniętych efektów, trudności w rozliczaniu usług w ramach B2 i B3
 • relacje z PARP - długi czas oczekiwania na odpowiedź z PARP; brak sprawnego mechanizmu pozwalającego Regionalnym Ośrodkom EFS na zgłaszanie uwag i problemów, pojawiających się podczas realizacji projektu, brak partnerskiego dialogu
 • ograniczenia budżetowe na okres realizacji projektu (I-VI 2008), które, przy narzuconej przez standardy minimalnej ilości świadczonych usług doradczych, nie pozwolą na zaspokojenie potrzeb szkoleniowych beneficjentów, duże wymagania standaryzacyjne przy zbyt małych środkach na doposażenie jednostki
 • uwarunkowania środowiskowe- brak współpracy z IP i IP2, niesprecyzowane potrzeby beneficjentów, bierność środowisk lokalnych, trudności w tworzeniu partnerstw.
slide49

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Mocne strony ROEFS (wewnętrzne)

 • Silna merytorycznie kadra – dobrze wykształcona, z dużym doświadczeniem w tematyce funduszy europejskich, szczególnie w ośrodkach uczestniczących w poprzednich edycjach
 • Bliska, efektywna współpraca całego zespołu, przepływ informacji, wzajemne wsparcie (z wyłączeniem trenerów)
 • Efekt kumulacji wiedzy i doświadczeń w przypadku doświadczonych ośrodków sieci
 • Dobrze prowadzona dokumentacja projektu – porządek w dokumentach, łatwość odnalezienia potrzebnej W dużej większości ośrodków prowadzona jest aktywna i różnorodna działalność informacyjno-promocyjna; podejmowane są inicjatywy własne (tworzenie własnych ulotek, mimo braku funduszy, intensywne próby dotarcie nie tylko do potencjalnych beneficjentów, ale także do mediów, np.: kampania w lokalnych mediach)
slide50

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Mocne strony ROEFS (zewnętrzne)

 • Bardzo dobra znajomość lokalnej społeczności – co daje możliwość dokonania ogólnej diagnozy potrzeb i problemów potencjalnych beneficjentów, łatwość w dotarciu do zainteresowanych grup
 • Wysoka jakość dostarczanych usług: usługi doradcze i szkoleniowe zostały ocenione bardzo wysoko przez beneficjentów ośrodków
 • W wielu przypadkach dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim
 • Dobre kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe)
 • Zwiększenie aktywności projektowej beneficjentów, w wyniku coraz większej liczby ogłaszanych konkursów do PO KL
slide51

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Słabe strony ROEFS (wewnętrzne)

 • Niezadowalające warunki lokalowe ośrodków – za małe pomieszczenia, nie zawsze dostępne dla niepełnosprawnych, brak sal szkoleniowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych – szczególnie na obszarach wiejskich (utrudnienie w organizacji szkoleń).
 • Lokalizacja ośrodka – nie zawsze w centrum miasta, czasem jest trudny dojazd
 • Brak zasymilowania trenerów z resztą personelu w większości ośrodków
slide52

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Słabe strony ROEFS (zewnętrzne)

 • Ograniczenia formalne – zbyt sztywne ramy, jakie narzuca się ośrodkom (biurokracja) – utrudnia to pracę ośrodkom, koncentracja na formalnościach zamiast na działaniach.
 • Problemy z ograniczeniami w zakresie prowadzenia usług doradczych (standaryzacja, brak rozliczania czasu na dojazd, ograniczenia w zakresie świadczenia usług doradczych)
 • Niski poziom płac – czynnik demotywujący pracowników
 • Brak odpowiedniej wymiany doświadczeń i współpracy między ośrodkami w sieci, współpraca ogranicza się głównie do bieżących konsultacji, a nie podejmowania konkretnych działań
 • Nierówny poziom ośrodków pod względem zdolności administracyjnych, doświadczenia, zakresu świadczonych usług
 • brak profesjonalnych diagnoz rynku umożliwiających właściwe dostosowanie działań ośrodków do zaistniałych problemów
 • Koncentracja ośrodków głównie na realizacji wskaźników docelowych, a nie na doborze trafnych działań, grup docelowych
 • Większe zainteresowanie środkami na infrastrukturę lub inwestycje niż na projekty „miękkie” – zarówno w gminach, jak i u innych potencjalnych beneficjentów np. rolników
slide53

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Szanse

 • Wzrost doświadczenia i wiedzy, wzmocnienie jakościowe i ilościowe beneficjentów EFS w regionie (szczególnie III sektora) – coraz więcej przykładów dobrych praktyk wykorzystania środków PO KL
 • Zwiększenie i uelastycznienie budżetów ROEFS.
 • Większa liczba, szerszy krąg podmiotów, które chcą korzystać z EFS
 • Większa aktywność na polu doradztwa, doradztwa specjalistycznego i animacji wraz z uruchomieniem konkursów w ramach PO KL
 • Rosnąca świadomość o usługach ROEFS
slide54

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Zagrożenia

 • Rotacja kadr w ośrodkach
 • Problemy z płynnością finansową ośrodków - długa procedura płatności, rozliczenia kwartalne, częste opóźnienia w przepływach finansowych doradców)
 • Trudności w przepływie informacji z wyższych szczebli, mało pewnych informacji dotyczących EFS, ciągłe zmiany wytycznych, dokumentów, zasad wdrażania - indywidualna interpretacja zapisów wytycznych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie, szum informacyjny
 • Niezdefiniowany zakres wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi Ośrodkami ROEFS
 • Wzmocnienie działań standaryzacyjnych prowadzących do utraty podmiotowości ośrodków
 • Stereotypy społeczne - kojarzenie darmowych usług z niska jakością
 • Brak długofalowej perspektywy działalności ośrodków w sieci (krótkoterminowe działania, krótkie kontrakty na działalność ośrodka), brak ciągłości działania
 • Instytucjami Pośredniczącymi, czy Instytucjami Wdrażającymi w regionie
 • Brak odpowiedniego wsparcia PARP/KOEFS wobec nowo powstałych Ośrodków – te same wymagania, co w odniesieniu do pozostałych instytucji, które realizują kolejną edycję Ośrodka
 • System wskaźników uniemożliwia generowanie jednolitych i wiarygodnych danych na poziomie efektów działania sieci
slide55

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analiza zagrożeń

slide56

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analiza zagrożeń

slide57

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analizazagrożeń

slide58

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analiza zagrożeń

slide59

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analiza zagrożeń

slide60

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analiza zagrożeń

slide61

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analiza zagrożeń

slide62

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analiza zagrożeń

slide63

Ewaluacja sieci ROEFS

Analiza SWOT ośrodków

Analiza zagrożeń

slide64

Ewaluacja sieci ROEFS

Wnioski i rekomendacje

slide65

Ewaluacja sieci ROEFS

Rekomendacje

 • Wprowadzenie kompleksowego / wielowymiarowego podejścia do diagnozy obszaru działania ROEFS.
 • Inicjacja nowego podejścia do definiowania celów ilościowych, przy jednoczesnym rozwoju potencjału ośrodka.
 • Wprowadzenie indywidualnej ścieżki adaptacji nowych ośrodków sieci (indywidualny tok szkoleń, indywidualne doradztwo ze strony KOEFS, system wymiany doświadczeń z doświadczonymi ośrodkami, opiekunowie nowych ośrodków powinni obsługiwać mniej ośrodków, tak by móc im poświęcić więcej czasu).
 • Przygotowanie sprawozdania określającego standard wyliczania i interpretacji wskaźników osiągnięć. Sprawozdanie powinno zostać przekazane do ośrodków celem uzupełnienia danych o zrealizowanych kluczowych wskaźnikach osiągnięć celów wg. stanu na dzień 31.12.2007. Dane po przekazaniu przez ośrodki powinny zostać wprowadzone do bazy danych. Na podstawie tych danych można dokonać analizy porównawczej między osiągnięciami ośrodków działających na podobnych obszarach.
slide66

Ewaluacja sieci ROEFS

Rekomendacje

 • Ograniczenie zakresu obowiązków administracyjnych KOEFS w sieci, koncentracja Krajowego Ośrodka na działaniach strategicznych i animacyjnych w sieci.
 • Wydaje się, że z punktu widzenia funkcjonowania całej sieci konieczne byłyby zmiany w sposobie rekrutacji pracowników ośrodków tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację powierzonych zadań.
 • Ważnym byłoby położenie większego nacisku na aspekty psychologiczne i predyspozycje osób do konkretnych rodzajów działalności, szczególnie przy wyborze kandydatów do pracy na stanowiska doradcze i animacyjne. Odejście od oceny wyłącznie na podstawie sztywnych kryteriów (wiedza, doświadczenie), na rzecz wzmocnienia elementów jakościowych (wyłonienie osób o odpowiednich predyspozycjach do prowadzenia konkretnej działalności). Obecny system naboru preferuje osoby z pewnym, pożądanym stanem wiedzy o PO KL, ale niekoniecznie wykazujące doświadczenie praktyczne w prowadzeniu projektów czy zdolne integrować środowisko lokalne.