digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
Skip this Video
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“' - agatha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_Te1.09 Základní pojmy HACCP

Vytvořeno: 10.02. 2013

Ověřeno: 20.02.2013 Třída: ŘU 1

hygiena a sanitace v masn m pr myslu
Hygiena a sanitace v masném průmyslu

Vzdělávací oblast: Zpracování masa

Předmět: Technologie

Ročník: 1. ročník

Autor: Mgr. Sedláčková Pavla

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny

Pomůcky: kritéria HACCP

Klíčová slova: kritický bod, kritická mez ,analýza, opatření

Anotace: Materiál je určen pro výuku v odborném předmětu technologie a zpracování masa

zaměřený na HACCP.

z kladn pojmy
ZÁKLADNÍ POJMY
 • SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ = HACCP
co je haccp
Co je HACCP?
 • Je zkratkou anglického názvu

Hazard Analysis and Critical Control Points

(Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body).

 • V praxi se setkáváme s označením

Systém kritických kontrolních bodů.

 • Tento systém slouží k preventivním opatřením, postupům a ovládání nebezpečí nákazy potravin a pokrmů, ke kterým by mohlo dojít během výroby, zpracování, manipulaci, skladování či prodeji konečnému spotřebiteli.
 • Celý systém musí být průkazně dokumentován a evidován.
 • Současná legislativa ukládá zavedení systému všem provozovatelům potravinářských podniků, počínaje dodavateli surovin, prvovýrobci, přes zpracovatele, přepravce až po prodejce potravin.
d vody pro zaveden haccp
Důvody pro zavedení HACCP
 • Zákonná povinnost.
 • Omezit riziko poškození zákazníků.
 • Ochrana provozovatele.
kritick bod
Kritický bod
 • Je v postupu nebo operaci výrobního proces
 • největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny
 • různé druhy nebezpečí, ohrožujících nezávadnost potraviny
 • cílem zamezit, vyloučit, popřípadě zmenšit toto nebezpečí.
kritick mez
Kritickámez
 • znaky a jejich hodnoty, které tvoří hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem v kritickém bodě
pl n syst mu kritick ch bod
Plán systému kritických bodů
 • dokument připravený v souladu se zásadami systému kritických bodů a stanovující způsob ovládání nebezpečí, která jsou významná pro porušení zdravotní nezávadnosti potraviny ve stanovené části potravinového řetězce
syst m kritick ch bod
Systém kritických bodů
 • systém, kterým se identifikují, hodnotí a ovládají významná nebezpečí v kritických bodech
nebezpe
Nebezpečí
 • biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může porušit její zdravotní nezávadnost
anal za nebezpe
Analýza nebezpečí
 • proces shromažďování a hodnocení informací o různých druzích nebezpečí pro zdravotní nezávadnost potravin a o podmínkách, umožňujících jejich přítomnost v potravině, které jsou nutné pro rozhodnutí o jejich významu pro nezávadnost potraviny a o jejich zařazení do plánu systému kritických bodů
ovl dac opat en
Ovládací opatření
 • jakákoliv činnost, kterou je možno použít k prevenci nebo k vyloučení nebezpečí ohrožujícího zdravotní nezávadnost potraviny nebo k jeho zmenšení na přípustnou úroveň
sledov n
Sledování
 • pozorování a měření stanovených znaků určeným postupem pro posouzení, zda kritický bod je ve zvládnutém stavu
zvl dnut stav
Zvládnutý stav
 • stav, při němž jsou v kritických bodech dodrženy stanovené postupy a hodnoty sledovaných znaků jsou v přípustném stavu
ov ovac postupy
Ověřovací postupy
 • posouzení, zda plán systému kritických bodů účinně ovládá významná nebezpečí a zda se tento plán dodržuje
spr vn v robn a hygienick praxe
Správná výrobní a hygienická praxe
 • dodržování všech legislativně upravených výrobních postupů
 • splnění požadavků a uplatnění technických, technologických a hygienických pravidel
 • dosažení zdravotně nezávadných výrobků
ochrana zpracovatele
Ochrana zpracovatele
 • Zavedení systému snižuje riziko zpracování a přípravy zdravotně závadného potraviny.
 • Evidence záznamů může pomoci prokázat, že byl provoz neprávem označen jako zdroj poškození zdraví spotřebitele.
 • Zavést HACCP přiměřeným způsobem podle podmínek provozovny je v zájmu každého provozovatele jatečné a masné výroby.
ot zky a odpov di
Otázky a odpovědi

1.Co je systém HACCP?

 • systém slouží k preventivním opatřením, postupům a ovládání nebezpečí nákazy surovin, potravin a pokrmů, ke kterým by mohlo dojít během výroby, zpracování, manipulaci, skladování či prodeji konečnému spotřebiteli

2.Vyjmenuj základní termíny z HACCP?

 • kritický bod, kritická mez, analýza nebezpečí

3.Jaký je rozdíl mezi kritickou mezí a bodem?

 • kritický bod – moment ohrožení ve výrobním postupu, kritická mez – rozpětí ve výrobním procesu, kdy může dojít k ohrožení výroby
ot zky a odpov di1
Otázky a odpovědi

4. Co je to analýza nebezpečí?

 • proces shromažďování a hodnocení informací o různých druzích nebezpečí pro zdravotní nezávadnost potravin

5. Jaká je ochrana provozovatele a zákazníka?

 • evidence záznamů může pomoci prokázat, že byl provoz neprávem označen jako zdroj poškození zdraví spotřebitele

6. Uveď důvody zavedení HACCP?

 • zákonná povinnost
 • omezit riziko poškození zákazníků
 • ochrana provozovatele
pou it zdroje
Použité zdroje

haccp.webnode.cz/postup-zavadeni-haccp/

http:htpp://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=symboly

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

ad