HARIDUSKONVERENTS 2004 KOOSTÖÖ VÕI KONKURENTS - PowerPoint PPT Presentation

hariduskonverents 2004 koost v i konkurents n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HARIDUSKONVERENTS 2004 KOOSTÖÖ VÕI KONKURENTS PowerPoint Presentation
Download Presentation
HARIDUSKONVERENTS 2004 KOOSTÖÖ VÕI KONKURENTS

play fullscreen
1 / 22
HARIDUSKONVERENTS 2004 KOOSTÖÖ VÕI KONKURENTS
185 Views
Download Presentation
afya
Download Presentation

HARIDUSKONVERENTS 2004 KOOSTÖÖ VÕI KONKURENTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HARIDUSKONVERENTS 2004 KOOSTÖÖ VÕI KONKURENTS IVAR DEMBOVSKI ETTEVÕTJA

 2. METSATÖÖSTUSETTEVÕTTED AS Rait; AS Aegviidu Puit; AS Viiratsi Saeveski; OÜ Parkwood Industries – juhatuse liige EESTI METSATÖÖSTUSE LIIT liige alates 1996, juhatuse esimees 2002 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS nõukogu liige EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA liige alates 1997

 3. EESTI ETTEVÕTETE OOTUSED KUTSE- JA KÕRGHARIDUSELE

 4. SISU /TEEMAD ETTEVÕTJA OOTUSED HARIDUSASUTUSTE TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE HARIDUSSÜSTEEMI TERVIKLIK SUUNAMINE KUTSEÕPPE LIGITÕMBAVAKS MUUTMINE ETTEVÕTTE JA HARIDUSASUTUSE KOOSTÖÖ

 5. “MA VAJAN TÖÖKÄSI, AGA SAAN KAASA INIMESE.” HENRY FORD

 6. Ülesanne “meistri” töölevõtuintervjuult 8 tunnise tööpäeva jooksul on kaks 15 min kohvipausi ja 30 min lõuna; pausidele minnakse 5 min varem ja tullakse 5 min hiljem Kui suur osa tööpäevast läheb kaduma? (5+5)x3/(8x60)=30/480, s.o. 6,25% 40 kandidaadist 4 lõppvoorus, kõigil kõrgharidus, õigeid vastuseid 2 On seda vähe või palju? Palju! Võrrelge näiteks majanduskasvu näitajatega selle vastuse andis ainult 1 neljast

 7. ETTEVÕTTE OOTUSED

 8. ETTEVÕTTE OOTUSED

 9. ETTEVÕTJA OOTUSED HARIDUSASUTUSTE TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE HARIDUSSÜSTEEMI TERVIKLIK SUUNAMINE KUTSEÕPPE LIGITÕMBAVAKS MUUTMINE ETTEVÕTTE JA HARIDUSASUTUSE KOOSTÖÖ

 10. Mille eest pliitasiteritajale palka maksta?Kas pliiatsiteritamise eest või teravate pliiatsite eest? Kuidas mõõdad nõnda teen

 11. TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE HARIDUSASUTUSED ENNE KUTSE- JA KÕRGHARIDUST Mõõtma peaks: erinevate võimekuste väärtustamiseks tehtu tulemusi ja nende arenguks loodud võimalusi sotsiaalsete oskuste õpetamise taset kutsesuunitluse alaste tegevuste sisu

 12. VÕIMEKUSED Faktuaalne - nn. ringijalutav entsüklopeedia Analüütiline - suur analüüsi ja üldistusvõime Keeleline - polüglott Ruumiline - näeb asjades mudeleid Muusikaline – hea rütmi- ja harmooniataju Praktiline - anne hakkama saada, teadmata teooriat Kehaline - mõistuse ja musklite koordineerimise anne Intuitiivne - anne tajuda asju, mida pole näha Interpersonaalne - anne suhelda ja mõjutada teisi inimesi

 13. ETTEVÕTJA OOTUSED HARIDUSASUTUSTE TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE HARIDUSSÜSTEEMI TERVIKLIK SUUNAMINE KUTSEÕPPE LIGITÕMBAVAKS MUUTMINE ETTEVÕTTE JA HARIDUSASUTUSE KOOSTÖÖ

 14. HARIDUSSÜSTEEMI TERVIKLIK SUUNAMINE Riiklike hariduskulude kavandamisel on vaja ühtlustada sama vanusegrupiga tegelevate koolide rahastamise alused ja põhimõtted Erinevate koolitüüpide arengukavad, koolivõrgu ümberkorraldused ja õppekohtade planeerimine peavad olema omavahel kooskõlas

 15. HARIDUSSÜSTEEMI TERVIKLIK SUUNAMINE KUTSE- JA KÕRGHARIDUS Koolituskohtasid tuleks kavandada majandussektori põhiselt ja haridustasemeid läbivalt Õigusruum peaks looma võimalused paindlike õppimisvõimaluste pakkumiseks ning liikumiseks kutseõppest kõrgkooli

 16. ETTEVÕTJA OOTUSED HARIDUSASUTUSTE TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE HARIDUSSÜSTEEMI TERVIKLIK SUUNAMINE KUTSEÕPPE LIGITÕMBAVAKS MUUTMINE ETTEVÕTTE JA HARIDUSASUTUSE KOOSTÖÖ

 17. KUTSEÕPPE LIGITÕMBAVAKS MUUTMINE Ühe õppekoha maksumuse suhe üldhariduse ja kutseõppe vahel peaks olema pigem 1:1,8 kui 1,8:1 (Eestis kutseharidus 3...4 x alarahastatud vrd Soomega) Eriala koefitsiendid peaksid kajastama tegelikke ressursivajadusi ning olema võrreldavad valdkondade lõikes erinevatel haridustasemetel Kutsekeskharidus ei tohi olla tupiktee

 18. KUTSEÕPPE LIGITÕMBAVAKS MUUTMINE Vajadus: Põhikooli järgselt kutseõppe suunal jätkavate noorte osakaal peaks olema vähemalt 40% vanuserühmast Tuleviku stsenaariumid: Riiklik tellimus gümnaasiumi õppekohtadele Kõrgharidusega noorte “ümberõpe” kutseõppes Tööjõu sissevedu

 19. ETTEVÕTJA OOTUSED HARIDUSASUTUSTE TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE HARIDUSSÜSTEEMI TERVIKLIK SUUNAMINE KUTSEÕPPE LIGITÕMBAVAKS MUUTMINE ETTEVÕTTE JA HARIDUSASUTUSE KOOSTÖÖ

 20. ETTEVÕTTE JA HARIDUSASUTUSE KOOSTÖÖ Kutsesuunitlus põhikoolis – ettevõtte külastused. Ettevõtte praktikaga seonduvad õigussuhted, vastutus ja ülesanded erinevate osapoolte vahel on vaja selgeks rääkida ja kokku leppida. Kutseõpetajad on ettevõttes teretulnud! Üks EAS-i ettevõtlustoetustest peaks olema ettevõtte praktikajuhendaja toetus.