psikologjia e zhvillimit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psikologjia e zhvillimit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psikologjia e zhvillimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Psikologjia e zhvillimit - PowerPoint PPT Presentation


  • 180 Views
  • Uploaded on

Psikologjia e zhvillimit. Java e 12-te Zhvillimi social dhe I personalitetit ne moshen e rritur te hershme. Zhvillimi profesional. Qellimi ekonomik – plotesimi i nevojave fizike Qellimi social – krijimi i mundesive per nderveprim social dhe zhvillimin e shoqerise

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psikologjia e zhvillimit' - afric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psikologjia e zhvillimit

Psikologjia e zhvillimit

Java e 12-te

Zhvillimi social dhe I personalitetit ne moshen e rritur te hershme

zhvillimi profesional
Zhvillimiprofesional
  • Qellimiekonomik – plotesimii nevojavefizike
  • Qellimi social – krijimii mundesive per nderveprim social dhezhvillimin e shoqerise
  • Qellimipsikologjik – stimulonzhvillimin e konfidencesdhevetevleresimit
koncepte
Koncepte
  • Puna
  • Profesioni
  • Karriera
cikli i jetes profesionale
Ciklii jetesprofesionale
  • Zgjedhjaprofesionale
  • Fillimidhepershtatja me punen
  • Mbajtja e punes
  • Pensioni
stadi i zgjedhjes profesionale
Stadi I zgjedhjesprofesionale
  • Teoria e Hevigharstit
  • Teoria e Sjuperit
  • Teoria e Holland
hevigharst
Hevigharst
  • Identifikimi me njepunetor (5-10 vjec)
  • Pervetesimi I shprehivetepunes (10-15) vjec
  • Zoterimi I identitetittepunetorit (15-25 vjec)
  • Teberitnje person produktiv (25-40 vjec)
  • Kontribuimi ne shoqeri (40-70 vjec)
  • Retrospektiva: cilajete ( mbi 70 vjec)
teoria e g insberg
Teoria e Ginsberg
  • Stadi I fantazise
  • Stadi I tentatives
  • Stadi realist
teoria e superit
Teoria e Superit
  • Faza e kristalizimit
  • Faza e specifikimit
  • Faza e zbatimit
  • Faza e stabilizimit
  • Faza e konsolidimit
teoria e holland
Teoria e Holland
  • Tipi realist
  • Tipi intelektual
  • Tipi social
  • Tipi konvencional
  • Tipi kurajoz
  • Tipi artistik
teoria e levinson
Teoria e Levinson
  • Stadi I zgjedhjeveprovizore
  • Stadi I pershtatjes
  • Stadi I teberittenjohur
cfare ndikon ne zgjedhjen e profesionit
Cfarendikon ne zgjedhjen e profesionit
  • Presionifamiljar
  • Nevojaekonomike
  • Papunesia
  • Mungesa e planeve definitive oseinteresat e ndryshme
stadi i fillimit dhe pershtatja me profesionin
Stadi I fillimitdhepershtatja me profesionin
  • Roli
  • Shock-u i realitetit (mosperputhshmeria)
  • Tutori
  • Çiftime dykarriera
cikli i jetes se te rriturit
Ciklii jetes se territurit
  • Kursi I jetes
  • Cikli i jetes
  • Struktura e jetes
stinet e jetes se mashkullit
Stinet e jetes se mashkullit
  • Objektivi: individualizimi
  • Vizioni per teardhmen
  • Marredheniet me mentorin
  • Zgjedhjaokupacionale
  • Marredheniadashurore
identiteti
Identiteti
  • Vetimazhi
  • Krizat e identitetit
  • Stili personal I jetes
  • Vendi ne shoqeri
intimiteti
Intimiteti
  • Intimitetiseksual
  • Krijimi I besimit
  • Solidariteti
  • Varesia
stilet e nderveprimeve intime
Stilet e nderveprimeveintime
  • Stiliintim
  • Stiliparaintim
  • Stili I stereotipizuar
  • Stilipseudointim
  • Stili I izoluar
intimiteti joseksual
Intimitetijoseksual
  • Marredhenietintime me moshatetjera
  • Clirim I marredhenieveprejpritshmerivetefemijerise
  • Distancimi –> izolim
  • Distancim – intimitet
  • Intimiteti: marredheniaseksualpordheshoqeria
izolimi dhe vetmia
Izolimidhevetmia
  • Vetmiaemocionale
  • Vetmiasociale
  • depresioni
teoria e sternberg
Teoria e Sternberg
  • Intimiteti
  • Pasioni
  • Vendimi/perkushtimi
  • Teoriatriangolare
7 lloj dashurish
7 llojdashurish
  • Adhurimi
  • Dashuriobsesive
  • Dashuriaboshe
  • Dashuriromantike
  • Dashuriidiote
  • Dashurishoqerore
  • Dashuriideale
erich fromm
Erich Fromm
  • Aprovimi
cjf sipas duvall
CJF sipas Duvall
  • ÇiftiI martuar
  • Familjaqerritfemije
  • Familja me femijeparashkollore
  • Familja me femije ne shkolle
  • Familja me adoleshente
  • Familja me femijeterriturqedalinngafamilja
  • Familja me prinder ne moshetemesme
  • Familja me anetarepleq
cjf sipas hill
CJF sipas Hill
  • Stabilizimi I familjes
  • Prinderterinj
  • Familje me femijeparashkollore
  • Familje me femije ne shkolle
  • Familje me adoleshente
  • Familje me territur ne moshetehershme
  • Familje me femijeqelargohen
  • Familje me prinder ne moshetemesme
  • Familje me prnder ne pension
zgjedhja e partnerit
Zgjedhja e partnerit
  • Joshjafizike
  • Afersia
  • Homogamia
  • Rendesiadheinfluenca e faktoreve
zgjedhja e partnerit1
Zgjedhja e partnerit
  • Sipas Freud
  • Teoria e tiparevekompensuese
  • Teoria e stimul-vlere-rolit
teoria e m rstein
Teoria e Mürstein
  • Stadistimul
  • Stadivlere
  • Stadirol
  • Karakteristikejongjashmeria, poraftesiaperplotesuese e nevojave
martesa
Martesa
  • Monogamike
  • Adaptimiseksual
  • Teshmangetrutina e jetesbosheseksuale (joshjeseksuale)
  • Besnikeriadhedivorci
shkaqet e divorcit
Shkaqet e divorcit
  • Mosha e marteses
  • Efekti I njelindjeje
  • Efekti I prinderve
  • krizeidentiteti
stilet e jetes jomartesore
Stilet e jetesjomartesore
  • Bashkejetesa
  • Grupi I madh (nukpreferojnefemije)
  • Grupi I vogel (preferojnefemije)
  • Beqaria
  • Jetahomoseksuale
  • Aseksualet
prinderimi ne moshe te hershme
Prinderimi ne moshetehershme
  • Vazhdimi I species
  • Gjenerativiteti
  • Stanjacioni
  • Deshira e teqenitprind
  • Tranzicionidrejtteqenitprind
tranzicion
Tranzicion
  • Ndryshimet ne identitetdhe ne boten e brendshme
  • Ndryshime ne role dhe ne marredheniet ne martese
  • Ndryshimet ne breza
  • Ndryshime ne role dhemarredhenietjashtemarteses
  • Role dhemarredhenieterejateprinderve
6 stade prinderimi
6 stadeprinderimi
  • Formimi I imazheve
  • Stadi I perkujdesjes
  • Stadi I autoritetit
  • Stadi I interpretimit
  • Stadi I ndervaresise
  • Stadi I largimit