psikologjia e zhvillimit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psikologjia e zhvillimit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psikologjia e zhvillimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Psikologjia e zhvillimit - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Psikologjia e zhvillimit. Java e 12-te Zhvillimi social dhe I personalitetit ne moshen e rritur te hershme. Zhvillimi profesional. Qellimi ekonomik – plotesimi i nevojave fizike Qellimi social – krijimi i mundesive per nderveprim social dhe zhvillimin e shoqerise

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psikologjia e zhvillimit' - afric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psikologjia e zhvillimit

Psikologjia e zhvillimit

Java e 12-te

Zhvillimi social dhe I personalitetit ne moshen e rritur te hershme

zhvillimi profesional
Zhvillimiprofesional
 • Qellimiekonomik – plotesimii nevojavefizike
 • Qellimi social – krijimii mundesive per nderveprim social dhezhvillimin e shoqerise
 • Qellimipsikologjik – stimulonzhvillimin e konfidencesdhevetevleresimit
koncepte
Koncepte
 • Puna
 • Profesioni
 • Karriera
cikli i jetes profesionale
Ciklii jetesprofesionale
 • Zgjedhjaprofesionale
 • Fillimidhepershtatja me punen
 • Mbajtja e punes
 • Pensioni
stadi i zgjedhjes profesionale
Stadi I zgjedhjesprofesionale
 • Teoria e Hevigharstit
 • Teoria e Sjuperit
 • Teoria e Holland
hevigharst
Hevigharst
 • Identifikimi me njepunetor (5-10 vjec)
 • Pervetesimi I shprehivetepunes (10-15) vjec
 • Zoterimi I identitetittepunetorit (15-25 vjec)
 • Teberitnje person produktiv (25-40 vjec)
 • Kontribuimi ne shoqeri (40-70 vjec)
 • Retrospektiva: cilajete ( mbi 70 vjec)
teoria e g insberg
Teoria e Ginsberg
 • Stadi I fantazise
 • Stadi I tentatives
 • Stadi realist
teoria e superit
Teoria e Superit
 • Faza e kristalizimit
 • Faza e specifikimit
 • Faza e zbatimit
 • Faza e stabilizimit
 • Faza e konsolidimit
teoria e holland
Teoria e Holland
 • Tipi realist
 • Tipi intelektual
 • Tipi social
 • Tipi konvencional
 • Tipi kurajoz
 • Tipi artistik
teoria e levinson
Teoria e Levinson
 • Stadi I zgjedhjeveprovizore
 • Stadi I pershtatjes
 • Stadi I teberittenjohur
cfare ndikon ne zgjedhjen e profesionit
Cfarendikon ne zgjedhjen e profesionit
 • Presionifamiljar
 • Nevojaekonomike
 • Papunesia
 • Mungesa e planeve definitive oseinteresat e ndryshme
stadi i fillimit dhe pershtatja me profesionin
Stadi I fillimitdhepershtatja me profesionin
 • Roli
 • Shock-u i realitetit (mosperputhshmeria)
 • Tutori
 • Çiftime dykarriera
cikli i jetes se te rriturit
Ciklii jetes se territurit
 • Kursi I jetes
 • Cikli i jetes
 • Struktura e jetes
stinet e jetes se mashkullit
Stinet e jetes se mashkullit
 • Objektivi: individualizimi
 • Vizioni per teardhmen
 • Marredheniet me mentorin
 • Zgjedhjaokupacionale
 • Marredheniadashurore
identiteti
Identiteti
 • Vetimazhi
 • Krizat e identitetit
 • Stili personal I jetes
 • Vendi ne shoqeri
intimiteti
Intimiteti
 • Intimitetiseksual
 • Krijimi I besimit
 • Solidariteti
 • Varesia
stilet e nderveprimeve intime
Stilet e nderveprimeveintime
 • Stiliintim
 • Stiliparaintim
 • Stili I stereotipizuar
 • Stilipseudointim
 • Stili I izoluar
intimiteti joseksual
Intimitetijoseksual
 • Marredhenietintime me moshatetjera
 • Clirim I marredhenieveprejpritshmerivetefemijerise
 • Distancimi –> izolim
 • Distancim – intimitet
 • Intimiteti: marredheniaseksualpordheshoqeria
izolimi dhe vetmia
Izolimidhevetmia
 • Vetmiaemocionale
 • Vetmiasociale
 • depresioni
teoria e sternberg
Teoria e Sternberg
 • Intimiteti
 • Pasioni
 • Vendimi/perkushtimi
 • Teoriatriangolare
7 lloj dashurish
7 llojdashurish
 • Adhurimi
 • Dashuriobsesive
 • Dashuriaboshe
 • Dashuriromantike
 • Dashuriidiote
 • Dashurishoqerore
 • Dashuriideale
erich fromm
Erich Fromm
 • Aprovimi
cjf sipas duvall
CJF sipas Duvall
 • ÇiftiI martuar
 • Familjaqerritfemije
 • Familja me femijeparashkollore
 • Familja me femije ne shkolle
 • Familja me adoleshente
 • Familja me femijeterriturqedalinngafamilja
 • Familja me prinder ne moshetemesme
 • Familja me anetarepleq
cjf sipas hill
CJF sipas Hill
 • Stabilizimi I familjes
 • Prinderterinj
 • Familje me femijeparashkollore
 • Familje me femije ne shkolle
 • Familje me adoleshente
 • Familje me territur ne moshetehershme
 • Familje me femijeqelargohen
 • Familje me prinder ne moshetemesme
 • Familje me prnder ne pension
zgjedhja e partnerit
Zgjedhja e partnerit
 • Joshjafizike
 • Afersia
 • Homogamia
 • Rendesiadheinfluenca e faktoreve
zgjedhja e partnerit1
Zgjedhja e partnerit
 • Sipas Freud
 • Teoria e tiparevekompensuese
 • Teoria e stimul-vlere-rolit
teoria e m rstein
Teoria e Mürstein
 • Stadistimul
 • Stadivlere
 • Stadirol
 • Karakteristikejongjashmeria, poraftesiaperplotesuese e nevojave
martesa
Martesa
 • Monogamike
 • Adaptimiseksual
 • Teshmangetrutina e jetesbosheseksuale (joshjeseksuale)
 • Besnikeriadhedivorci
shkaqet e divorcit
Shkaqet e divorcit
 • Mosha e marteses
 • Efekti I njelindjeje
 • Efekti I prinderve
 • krizeidentiteti
stilet e jetes jomartesore
Stilet e jetesjomartesore
 • Bashkejetesa
 • Grupi I madh (nukpreferojnefemije)
 • Grupi I vogel (preferojnefemije)
 • Beqaria
 • Jetahomoseksuale
 • Aseksualet
prinderimi ne moshe te hershme
Prinderimi ne moshetehershme
 • Vazhdimi I species
 • Gjenerativiteti
 • Stanjacioni
 • Deshira e teqenitprind
 • Tranzicionidrejtteqenitprind
tranzicion
Tranzicion
 • Ndryshimet ne identitetdhe ne boten e brendshme
 • Ndryshime ne role dhe ne marredheniet ne martese
 • Ndryshimet ne breza
 • Ndryshime ne role dhemarredhenietjashtemarteses
 • Role dhemarredhenieterejateprinderve
6 stade prinderimi
6 stadeprinderimi
 • Formimi I imazheve
 • Stadi I perkujdesjes
 • Stadi I autoritetit
 • Stadi I interpretimit
 • Stadi I ndervaresise
 • Stadi I largimit