Framtidens l rande och l rare
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Framtidens lärande och lärare. Workshops, VASA 2012-10-13. Framtidens lärare och omvärlden. Omvärld. Ekonomi & marknad. Media. Utbildningsarenan. Lagstiftning. Framtidens lärande & lärare. Politik. Ekologi, miljö & hälsa. Institutioner, stukturer. Teknik, vetenskap.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - afia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Framtidens l rande och l rare

Framtidens lärande och lärare

Workshops, VASA 2012-10-13


Framtidens l rare och omv rlden
Framtidens lärare och omvärlden

Omvärld

Ekonomi &marknad

Media

Utbildningsarenan

Lagstiftning

Framtidenslärande & lärare

Politik

Ekologi, miljö & hälsa

Institutioner,stukturer

Teknik, vetenskap

Sociala förändringar


Stora skiften framtiden knackar p vad inneb r allt detta f r l randet och skolan
Stora skiften, framtiden knackar på:Vad innebär allt detta för lärandet och skolan?

 • Vi blir äldre - tuffare offentlig ekonomi

 • Relativ maktförskjutning mot öst . . . och syd

 • Information- den nya råvaran. Tänkande centralt i värdekejan

 • Automatiseringen– IT ersätter mer och mer (snart vårt tänkande?)

 • Vi skapar värden gemensamt genom ”crowds” på nätet

 • Urbanisering - högre koncentration av människor, ekonomi, innovation

 • Nya media att för att sprida information (kunskap?)

 • Från ekonomi till ekologi


Fr gest llningar steg 1
Frågeställningar, steg 1

 • Hur ser framtidens lärande ut 2031?

 • Hur ser lärarrollen ut 2031?

 • Förväntat resultat:3-5 ”spetsiga” framtidsbilder per fråga

 • Bestäm i vilken mån slutsatserna är troliga och önskvärda

 • Dokumenteras på kort


Nskv rt troligt

Mycket

Hur önskvärd är idén?

Lite

Mycket

Hur trolig är idéen?

Önskvärt/TroligtSammanst llning1

Mycket

Hur önskvärd är idén?

Lite

Mycket

Hur trolig är idéen?

Sammanställning

Önskvärt/Ej Troligt

Önskvärt/Troligt

5

16

Ej Önskvärt / Ej Troligt

Ej Önskvärt /Troligt

3

13Framtidens l rande och l rare

Grupp 1

TROLIGT

Omvärldenskravökar

Ämnesövergripande

samarbeteökar

Inlärningensker

alltmeriegentakt

Demokratifostran

viktigare

Fysiskarummet/mötet

mindreviktigt

Förmycket

hjälpmedel

Frågeställningar

alltviktigare

Lärarens fostrarroll

förstärks

EJ ÖNSKVÄRT

Ökad kontakt över

generationerna

ÖNSKVÄRT

LÄRANDET

LÄRARROLLEN

EJ TROLIGTFramtidens l rande och l rare

Grupp 2

TROLIGT

Fostrarrollen stärks

Inlärning via nätverk

”Flygande lärare”

EJ ÖNSKVÄRT

Uppspjälkning av den

traditionella lärarrollen

ÖNSKVÄRT

LÄRANDET

“Back2Basic”

LÄRARROLLEN

EJ TROLIGTFramtidens l rande och l rare

Grupp 3

TROLIGT

”Motiverande

vägledare/handledare”

”Föräldrahandledaren”

”Livets

mentala/sociala

skola”

”Livsmentor”

Lärande utifrån behov

EJ ÖNSKVÄRT

ÖNSKVÄRT

LÄRANDET

LÄRARROLLEN

EJ TROLIGTFramtidens l rande och l rare

Grupp 4

TROLIGT

”Learning by buying”

(Lärandet plug n’ play)

”Min plan”

Lärande utifrån behov

EJ ÖNSKVÄRT

ÖNSKVÄRT

”Överlevnadspedagogik”

”Programmeraren”

”Fostraren”

Lärare blir experter

inom delområden

LÄRANDET

LÄRARROLLEN

EJ TROLIGTFramtidens l rande och l rare

Grupp 5

TROLIGT

”Självstudieläraren”

” Kritiskt kunskapssökande”

”Läromedelsproducent”

”Medvetandegöraren”

”Distansskolan”

EJ ÖNSKVÄRT

ÖNSKVÄRT

LÄRANDET

LÄRARROLLEN

EJ TROLIGTFramtidens l rande och l rare

Grupp 6

TROLIGT

”Läraren som inspiratör”

”Den virtuella

skolan”

”Helhetstänkande”

”Läraren som fostrare”

”Det differentierade lärandet”

EJ ÖNSKVÄRT

ÖNSKVÄRT

LÄRANDET

LÄRARROLLEN

EJ TROLIGT
Framtidens l rande och l rare

Sammanställning

TROLIGT

”Läraren som inspiratör”

”Den virtuella

skolan”

”Helhetstänkande”

Ämnesövergripande

samarbeteökar

”Läraren som fostrare”

”Självstudieläraren”

”Det differentierade lärandet”

Fostrarrollen stärks

” Kritiskt kunskapssökande”

Inlärningensker

alltmeriegentakt

”Learning by buying”

(Lärandet plug n’ play)

”Motiverande

vägledare/handledare”

Demokratifostran

viktigare

”Min plan”

Fysiskarummet/mötet

mindreviktigt

”Föräldrahandledaren”

Inlärning via nätverk

Frågeställningar

alltviktigare

Förmycket

hjälpmedel

”Läromedelsproducent”

”Flygande lärare”

”Medvetandegöraren”

Lärarens fostrarroll

förstärks

”Livets

mentala/sociala

skola”

”Distansskolan”

”Livsmentor”

Lärande utifrån behov

EJ ÖNSKVÄRT

Ökad kontakt över

generationerna

Uppspjälkning av den

traditionella lärarrollen

ÖNSKVÄRT

”Överlevnadspedagogik”

”Programmeraren”

”Fostraren”

Lärare blir experter

inom delområden

LÄRANDET

“Back2Basic”

LÄRARROLLEN

EJ TROLIGT