Ket nykyiset ty aikam r ykset ja j rjestelyt palvelevat
Download
1 / 22

Ketä nykyiset työaikamääräykset ja –järjestelyt palvelevat? - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Ketä nykyiset työaikamääräykset ja –järjestelyt palvelevat?. Toimihenkilöunionin työaikaseminaari 27.11.2009 Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen. Työaikamääräysten ja –järjestelyjen tila Suomessa. Työaikalaki uudistettiin 1996, sen perusteet ovat edelleen kunnossa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ketä nykyiset työaikamääräykset ja –järjestelyt palvelevat?' - afi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ket nykyiset ty aikam r ykset ja j rjestelyt palvelevat l.jpg

Ketä nykyiset työaikamääräykset ja –järjestelyt palvelevat?

Toimihenkilöunionin työaikaseminaari 27.11.2009 Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen


Ty aikam r ysten ja j rjestelyjen tila suomessa l.jpg
Työaikamääräysten ja –järjestelyjen tila Suomessa

 • Työaikalaki uudistettiin 1996, sen perusteet ovat edelleen kunnossa

 • Työajan pituus on Suomessa maailman lyhimpiä eikä sen edelleen lyhentämiseen ole perusteita

 • Työehtosopimusten työaikamääräykset ovat varsin joustavia ja antavat tilaa paikalliselle sopimiselle – parantamisen varaa on kuitenkin monilla aloilla

 • Tes-määräysten ja paikallisen sopimisen monipuolistaminen on edelleen tarpeellista etenkin kysyntävaihteluiden takia

 • Työnantajat ja palkansaajat ovat varsin tyytyväisiä työaikajärjestelyihin (mm. paikallisen sopimisen tutkimus)

 • Suomessa käytetään työaikajoustoja kolmanneksi eniten Euroopassa

 • Työaikaa lyhentäneissä maissa (Saksa ja Ranska) ollaan uudelleen pidentämässä työaikaa, koska työajan lyhennys on aiheuttanut enemmän haittoja kuin hyötyjä

Työmarkkinasektori


Miksi tarvitaan joustavia ja monipuolisia ty aikaj rjestelyj l.jpg
Miksi tarvitaan joustavia ja monipuolisia työaikajärjestelyjä?

 • Kysyntävaihtelut

  - Yrityksissä tuotteiden ja palvelujen kysyntä vaihtelee kausiluonteisesti ja sesonkien mukaan sekä viikonpäivien ja vuorokauden aikojen mukaan

 • Kuluttajien käyttäytymisen muutokset

  - Kuluttajat odottavat palveluita erityisesti ”normaalityöajan” ulkopuolella

  - Aukioloaikojen muutokset (24/7 -yhteiskunta)

 • Lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista johtuvat perusteet (poissaolot)

  • Vuosiloma, perhevapaat, työajan lyhennysvapaat, vuorotteluvapaa, opintovapaa, osa-aikaeläke, osittainen hoitovapaa, asevelvollisuus; sairauspoissaolot; kesätyöt

 • Työntekijän omat perusteet

  - Opiskelu, perhe, elämäntilanne, terveydelliset syyt, osa-aikaeläke

 • Yritysten välinen kilpailu

  - Kannattavuus edellyttää työpanoksen kohdentamista asiakasvirran ja kysynnän mukaan

  - Palveluja ei voi tuottaa varastoon

 • Työllisyysnäkökohdat

  • Nuorten työllistäminen, työharjoittelu, opiskelijoiden työssäkäynti, vaikeasti työllistettävät

Saukkonen


On monta tapaa tehd ty t on monta tapaa ty llist l.jpg
On monta tapaa tehdä työtä – on monta tapaa työllistää

 • Pääosa työntekijöistä haluaa (tietenkin) pysyvän ja kokoaikaisen työsuhteen

 • Monet työntekijät haluavat tehdä myös tilapäistä työtä, osa-aikatyötä tai vuokratyötä, esim. elämäntilanteen mukaan

 • Työntekijät haluavat joustavuutta työaikoihin sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen

 • Yritykset tarvitsevat kysynnän vaihtelujen takia myös määräaikaisia tai osa-aikaisia työsuhteita ja vuokratyötä

 • Pätkätyön vaihtoehtona ei ole vain pysyvä työsuhde vaan myös työttömyys

 • On hyvä, että tarjolla on monia eri mahdollisuuksia työnantajille tarjota työtä ja työntekijöille osallistua työelämään

Työmarkkinasektori


V itteit ja vastauksia ty el m n tilasta l.jpg
Väitteitä ja vastauksia työelämän tilasta työllistää

”Työelämä on kurjistunut”

 • Suomalaisten työtyytyväisyys ja työhyvinvointi ovat useimmissa asioissa parantuneet, joissakin asioissa huonontuneet

 • Suomalaisten työolot, työtyytyväisyys, työn ja yksityiselämän suhde, työaikajoustot ja useimmat muut työelämämittarit ovat EU-maiden kärkiluokkaa

  ”Pätkätyöt ovat yleistyneet”

 • Määräaikainen työ on vähentynyt, osa-aikatyö lisääntynyt

 • Suomalainen työelämä rakentuu pysyvien ja kokoaikaisten työsuhteiden pohjalle

  ”Pätkätöissä on huonommat edut”

 • Työehdot ja sosiaaliturva ovat samanlaiset kaikissa työsuhteissa

 • Työnteon kannattavuudessa ja kannustavuudessa on parantamisen varaa myös muissa kuin pätkätöissä

  ”Työnantajat käyttävät pätkätöitä perusteettomasti”

 • Työn määrä vaihtelee kysynnän ja asiakkaiden mukaan; työaikajoustojen lisäksi tarvitaan myös määräaikaisia työsuhteita, osa-aikatyötä ja vuokratyötä

Työmarkkinasektori


Slide6 l.jpg

Työmarkkinasektori työllistää


Slide7 l.jpg

Työmarkkinasektori työllistää


Palvelu ja k yntiajat edellytt v t erilaisia ty aikaj rjestelyj l.jpg
Palvelu- ja käyntiajat edellyttävät erilaisia työaikajärjestelyjä

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Päivätyö 8 h

Porrastetut

työvuorot 7,5 h

Päivätyö 8 h

Osa-aikatyö 4 h

Päivävuoro 7,5 h

Iltavuoro 4,5 h

Iltavuoro 7,5 h

4x6 tuntia

Osa-aikainen

vuorotyö 2x6 tuntia

2-vuorotyö

Limittäin

2-vuorotyö

2-vuorotyö

2 x 12 tuntia (viikonloppuvuoro)

Keskeytyvä

120 tuntia / viikko

3-vuorotyö

168 tuntia / viikko

Keskeytymätön

3-vuorotyö

80

40

120/168

Viikoittainen palvelu- ja käyntiaika (tuntia)

Saukkonen


Slide9 l.jpg

Saukkonen työaikajärjestelyjä


Slide10 l.jpg

Työmarkkinasektori työaikajärjestelyjä


Slide11 l.jpg

Työmarkkinasektori työaikajärjestelyjä


Slide12 l.jpg

Työmarkkinasektori työaikajärjestelyjä


Ty aika ja joustavat ty ajat euroopassa l.jpg
Työaika ja joustavat työajat Euroopassa työaikajärjestelyjä

1. Työajan pituus

 • Työajan lyhentämisestä keskustelu on siirtynyt työajan joustoihin ja työajan pidentämiseen

 • Uusissa EU-jäsenmaissa ja muissa kehittyvissä talouksissa on huomattavasti pidempi työaika kuin vanhoissa teollisuusmaissa

  2. Työajan joustot

 • Työaikajoustot ovat tulleet jäädäkseen, niiden esteet vähentyneet

 • Yritysten tarpeiden ja työntekijöiden toiveiden yhteensovittaminen on onnistunut varsin hyvin

  3. EU:n työaikadirektiivi

 • Ei ole löytynyt sopua opt out-järjestelmästä eikä päivystysajasta

  4. Työaika ja työllisyys

 • Joustavien ja monipuolisten työaikajärjestelyjen ja osa-aikatyön käyttö liittyy haasteeseen lisätä työllisyyttä, työurien pituutta ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista

Saukkonen


Slide14 l.jpg

Työmarkkinasektori työaikajärjestelyjä


Mit voidaan sanoa ty aikajoustoista suomessa eu tutkimuksen ja muiden tutkimusten perusteella l.jpg
Mitä voidaan sanoa työaikajoustoista Suomessa työaikajärjestelyjäEU-tutkimuksen ja muiden tutkimusten perusteella?

 • Kaikissa tutkimuksissa samansuuntainen tulos: työaikajoustot ovat erittäin yleisiä; joka toisella suomalaisella on käytössä joustava työaikajärjestely, jossa työaikasaldoa voidaan tasata kokonaisilla vapaapäivillä pitemmän ajanjakson aikana

 • Ratkaisuja joustavien työaikojen käyttöön haetaan voimakkaasti myös työntekijöiden tarpeista lähtien

 • Pääosa yritysjohdosta ja työntekijöistä kokee työaikajoustot myönteisinä

 • Työntekijät kokevat työaikajoustot sitä myönteisemmin, mitä enemmän he voivat saada kokonaisia ja pitkiä vapaita

 • Vähintään yhtä tärkeää kuin se, onko joustavia työaikoja ylipäätään käytössä, on se, millä tavalla joustavat työajat järjestetään käytännössä

Saukkonen


Slide20 l.jpg

Työmarkkinasektori työaikajärjestelyjä


Slide21 l.jpg

Työmarkkinasektori työaikajärjestelyjä


Slide22 l.jpg

Työmarkkinasektori työaikajärjestelyjä


ad