Familierettslige avtaler
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Familierettslige avtaler. Om formuesordningen , el. kap. 9: Bundet i form og innhold Om skifteoppgjøret el. § 65: Avtalefrihet mht. form og innhold. Spørsmål: Begge avtaletyper angår delingen av formue ved ekteskapets opphør . Hva er da forskjellen?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - afi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Familierettslige avtaler l.jpg
Familierettslige avtaler

 • Om formuesordningen, el. kap. 9: Bundet i form og innhold

 • Om skifteoppgjøret el. § 65: Avtalefrihet mht. form og innhold

 • Spørsmål:

 • Begge avtaletyper angår delingen av formue ved ekteskapets opphør. Hva er da forskjellen?


Slide2 l.jpg

§ 42 Særeie (helt, delvis og ”skilsmissesæreie”)§ 43 Uskifte med særeie§ 44 Unntak fra skjevdelingsreglene i § 59 første og tredje ledd§ 45 Avtale deling (lite praktisk)§ 46.1 Oppheving og endring av ektepakt

Avtaler om formuesordningen


Eksempler p ordninger som ikke kan avtales l.jpg
Eksempler på ordninger som ikke kan avtales:

 • Ikke brøk av ektefellenes samlede formue som særeie (for da vet man ikke hvem dette særeiet tilhører)

 • Det motsatte av § 42.3 (fordi det ikke er ett av alternativene i kap. 9)

 • Tidsbegrenset felleseie (ikke angitt som alternativ i kap. 9)

 • Tilbakekjøpsrett – bolig, se Rt. 2006 s. 168.

Kanskje tillatt:

 • Gradvis nedtrapping av særeie, dvs. flere tidsgrenser. (ordlyden i § 42.2 er uklar)


Skreddersy ektepakt l.jpg
Skreddersy ektepakt

Marte og Peder er enige om at hver av dem skal beholde det de eier ved skilsmisse, men at Marte skal ha mest mulig, hvis Peder dør først. Hvordan bør ektepakten se ut?

Ektepakt

Særeie for Martes formue

Peders formue skal være særeie, men felleseie ved død dersom Peder dør først


Skreddersy ektepakt5 l.jpg
Skreddersy ektepakt

Kan det gjøres noe mer for å sikre Marte?

 • Ektepakt

 • Martes formue skal være særeie

 • Peders formue skal være særeie, men felleseie ved død dersom Peder dør først,

Testament

Marte skal arve alt jeg råder fritt over ved testament.

og i så fall skal Peders

skjevdelingsmidler også deles likt.


Slide6 l.jpg

Lemping av avtaler

Avtaler om formuesordningen: el. § 46.2

Skifteavtaler: el. § 65

Formuerettslige avtaler (inkl. gaver): avtalel. § 36

Merk

Avtalelovens alminnelige ugyldighetsregler kan anvendes analogisk på avtaler om formuesordningen og skifteavtaler


46 2 virke urimelig l.jpg
§ 46.2 ”virke urimelig”

 • Samme vurderingstema som etter avtalel. § 36

  dvs. terskelen for lemping ligger høyt

 • Lojalitetsplikten er sterkere mellom ektefeller, Rt. 1999 s. 718

 • En ektepakt som bare gjør rådighetsdelene til hver av ektefellenes særeie skal det ”helt spesielle forhold til” for å sette til side, Rt. 1999 s. 718 og HR-dom 2006-06-27

Mao: målestokken er normalt partenes rådighetsdeler/innsats, og ikke lovens delingsregler.


Skifteavtaler 65 virke urimelig l.jpg
Skifteavtaler, § 65 – ”virke urimelig”

 • Samme vurderingstema som etter avtalel. § 36

  dvs. terskelen for lemping ligger høyt

 • Målestokk: Se hen til hva de ville ha fått etter lovens likedelingsregel, og hva de har tilført av verdier (rådighetsdelene), Rt. 2001 s. 716.

 • Bristende forutsetninger for skifteavtalen, Rt. 1990 s. 1099 (fått boligen 30 % under takst)


Disposisjoner som krever ektepakt l.jpg
Disposisjoner som krever ektepakt

 • Avtaler om formuesordningen m.v. §§ 42 – 46.1

 • Gaver, § 50

 • Skjerpet særeie, § 37

 • Hvis ombytning og avkastning av særeie skal være felleseie, § 49


Gaver mellom ektefeller l.jpg
Gaver mellom ektefeller

 • Formkrav i el. § 50.1

  • Hovedregel: Krav om ektepakt

  • Unntak: Vanlige gaver, underhold mv.

 • Materiell skranke el. § 50.2

  • Gi bort fremtidig erverv

Hva er en gave ?

Vederlagsfri formuesoverføring i den hensikt å berike mottakeren.


Gaver hva kan kreditor gj re l.jpg
Gaver – hva kan kreditor gjøre?

 • Rettsvernsreglene i el. § 55 – krav om tinglysning

 • Tilbakesøking av det overførte: el. § 51 og § 52

 • Omstøtelse: - særlig deknl. § 5-2


N r kreves tinglysning av ektepakt l.jpg
Når kreves tinglysning av ektepakt?

 • Tinglysning av ektepakt er ikke nødvendig for at ektepakten skal være gyldig mellom ektefellene og i forhold til arvinger, jf. § 54.3.

 • Tinglysning er nødvendig overfor kreditor, men bare dersom avtalen også innebærer en overdragelse av eiendomsrett, jf. § 55.