slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
sKarta PowerPoint Presentation
Download Presentation
sKarta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

sKarta - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

sKarta. je novou peněženkou. Jejím prostřednictvím budou klienti ÚP od státu dostávat sociální dávky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

sKarta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skarta
sKarta
 • je novou peněženkou. Jejím prostřednictvím budou klienti ÚP od státu dostávat sociální dávky.
slide3

V polovině letošního roku dojde k zásadní změně vyplácení většiny sociálních dávek. Na začátku července začnou úřady práce vydávat karty sociálních systémů, tzv. sKarty, na kterou budou občané přijímat všechny dávky s výjimkou důchodů a nemocenské. Pro příjemce důchodů a nemocenské se tedy nic nezmění v dosavadním vyplácení dávek.

 • Smyslem nového způsobu výplaty, prostřednictvím sKarty, je podle ministerstva zefektivnění systému a významné snížení nákladů spojených s vyplácením dávek.
d vky st tn soci ln podpory
Dávky státní sociální podpory
 • Přídavek na dítě
 • Rodičovský příspěvek
 • Příspěvek na bydlení
 • Dávky pěstounské péče
 • Porodné
 • Pohřebné
d vky pro zdravotn posti en
Dávky pro zdravotně postižené
 • Příspěvek na mobilitu
 • náleží zdravotně postiženým, kteří mají problém s mobilitou nebo orientací
 • Příspěvek na zvláštní pomůcky
 • jedná se o jednorázovou dávku na nákup pomůcek
 • příjemce dávky musí uhradit část nákladů
d vky v hmotn nouzi
Dávky v hmotné nouzi
 • Příspěvek na živobytí
 • slouží k financování základních životních potřeb (např. nákupu potravin, hygienického zboží apod.)
 • Doplatek na bydlení
 • vyplácí se, pokud nestačí příspěvek na živobytí ani příspěvek na bydlení
 • Mimořádná okamžitá pomoc
 • je určena obětem živelních pohrom a dalších nepříjemných životních situací
charakteristika
Charakteristika

Domácí platební karta Maestro s platností 4 roky. 

 • Vydávají se 2 typy karet:
 • základní
 • speciální – bude zároveň sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené (na kartě bude navíc černobílá fotografie držitele, druh průkazu, symbol označení osoby se zdravotním postižením a datum narození)
n kter omezen skarty
Některá omezení sKarty
 • můžete ji používat pouze v České republice,
 • nelze s ní posílat peníze na zahraniční účty,
 • nemůžete s ní platit na internetu,
 • nelze na ni vkládat hotovost,
 • peníze nelze vybrat na přepážce České spořitelny,
 • karta nemá žádné limity, lze ji používat jen do výše zůstatku na účtu,
 • v případě čerpání účelových dávek (příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc) nebudou povoleny nákupy ve vybraných obchodech;
p evzet karty
Převzetí karty
 • 1. krok Vyčkejte, dokud vás úřad práce nevyzve
 • K převzetí sKarty budete vyzváni úřadem práce, kde si ji i vyzvednete.
 • 2. krok Obdržíte dopis s PIN
 • Klasickou poštou vám přijde dopis s PIN a bezpečnostním heslem.
 • 3. krok Předání karty
 • Na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR ověří vaši totožnost a doplní některé údaje. Poté vám zde předají vaši sKartu. Při převzetí karty je třeba podepsat doklad o jejím převzetí.
 • Spolu s kartou obdržíte:
  • příručku pro držitele sKarty,
  • plastové pouzdro na kartu,
  • Podmínky České spořitelny, a. s., pro vydávání a používání sKarty a otevření platebního účtu,
  • Sazebník České spořitelny, a. s., pro sKartu.
 • Pokud nebude vaše karta v okamžiku předání aktivní, je třeba ji aktivovat v bankomatu České spořitelny. Návod na aktivaci obdržíte spolu s kartou.  
ztr ta karty
Ztráta karty
 • 1. krok Zjistil/a jste, že jste ztratil/a kartu nebo že vám byla karta odcizena
 • 2. krok Zablokujte kartu
 • Telefonicky na kontaktním centru pro sKartu 800 752 782 (bezplatná linka)

            Na tomto čísle funguje nepřetržitá služba. Po zablokování karty obdržíte zákazový kód jako

důkaz, že jste ztrátu/odcizení karty nahlásil/a.

 • Nebo v kterékoli pobočce České spořitelny.
 • 3. krok Vaše peníze jsou v bezpečí
 • Karta bude v okamžiku nahlášení ztráty nebo krádeže zablokována a nebude možno ji používat.  Od tohoto momentu přebírá veškerou odpovědnost banka.
 • 4. krok Požádejte o náhradní kartu
 • Na úřadu práce požádejte o náhradní kartu. Poštou obdržíte nový PIN.

Blokování je u všech typů karet zdarma. Kartu může zablokovat buď držitel/ka karty, nebo

majitel účtu, ke kterému byla karta vydána. Ve výjimečných případech může kartu zablokovat jiná osoba (např. rodinný příslušník). Pokud

ji však zablokuje telefonicky, musíte vy jako držitel/ka (případně majitel/ka účtu) blokaci do 24

hodin potvrdit.

 • V případě, že naleznete cizí sKartu, vraťte ji laskavě v nejbližším kontaktním pracovišti úřadu práce.
zm na pin
Změna PIN
 • 1. krok Jděte k bankomatu České spořitelny
 • Vložte kartu do bankomatu a zadejte svůj současný PIN.
 • 2. krok V hlavním menu vyberte volbu „ZMĚNA PINU“
 • Změnu nelze provést, pokud do konce platnosti karty zbývají méně než 2 měsíce.
 • 3. krok Zadejte nový PIN (4 číslice)
 • Při volbě nového PIN dbejte základních bezpečnostních pravidel:
  • nezadávejte čtyři stejná čísla nebo část svého data narození
  • nezadávejte část čísla karty ani jiné číselné údaje, které je možné zjistit jednoduše
  • nenechejte se při transakci nikým rušit
 • 4. krok Pro kontrolu zadejte svůj nový PIN ještě jednou
 • Bezprostředně po ukončení operace vám bankomat vytiskne stvrzenku o tom, že PIN byl úspěšně změněn. Z bezpečnostních důvodů nebude nový PIN na stvrzence uveden, proto si ho při zadávání dobře zapamatujte.
 • 5. krok Odeberte svoji kartu z bankomatu
 • Nový PIN je platný ihned, takže při další transakci už zadáte jeho novou podobu.
chybn pin
Chybný PIN
 • 1. krok Pokuste se zadat správný PIN
 • Pokud na bankomatu zadáte špatný PIN, na obrazovce se objeví zpráva o chybě: „Chybný PIN. Zadejte prosím PIN znovu.“ Pokuste se PIN zadat znovu.
 • Při prvním chybném zadání PINu během placení v obchodě se na platebním terminálu zobrazí zpráva: „Chybný PIN. Zadejte PIN." Řiďte se pokyny a zadejte správný PIN.
 • 2. krok Vyhledejte správný PIN
 • Správný PIN najdete v zásilce, kterou jsme vám poslali při vydání karty.
 • 3. krok Ukončete transakci
 • Pokud zadáte na bankomatu chybný PIN třikrát po sobě, obrazovka hlásí: „Litujeme, transakce neprovedena. Kartu nelze použít. Odeberte prosím svou kartu a stvrzenku.“ Bankomat kartu nezadrží a vydá ji zpět.
 • Pokud při platbě v obchodě opětovně zadáte chybný PIN, transakci ukončete.
 • V obou případech nebude karta zablokována, takže ji můžete dále používat, jakmile zadáte správný PIN.
 • 4. krok Požádejte o znovuzaslání
 • V případě, že zásilku s PIN již nemáte nebo jste si PIN změnil/a, požádejte o jeho znovuzaslání na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.
kde z skat informace
Kde získat informace
 • WEBwww.skontakt.cz
 • Kontaktní centrum pro dávky:844 844 803 (za poplatek)kontaktni.centrum@mpsv.czPoskytuje informace k dávkám.
 • Kontaktní centrum pro sKartu800 752 782 (bezplatná linka České spořitelny)
 • Sociální reforma – změny 2012socialnireforma.mpsv.cz/cs/
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRwww.mpsv.cz/cs/
 • Česká spořitelna, a. s.www.csas.cz