Nacrt PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE
Download
1 / 23

Na?in i podru?ja sufinanciranja: - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Nacrt PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2013. godinu ________________________. Info dani o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz državnog proračuna u 2013. godini 29. siječnja 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Na?in i podru?ja sufinanciranja:' - aelan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Na in i podru ja sufinanciranja

Nacrt PRAVILA ZA SUFINANCIRANJEprojekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2013. godinu________________________

Info dani o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz državnog proračuna u 2013. godini

29. siječnja 2013.


Na in i podru ja sufinanciranja

Svrha: Predstaviti kriterije i postupak sufinanciranja projekata ugovorenih u okviru programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

Temelj: članak 3. točka 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu (Narodne novine, 144/2012.)


Na in i podru ja sufinanciranja

Način i područja sufinanciranja:

1. za projekte za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti:

 • za projekte koji su ugovoreni tijekom 2012. a čije aktivnosti se većinskim dijelom provode tijekom 2013. ili najmanje tijekom 6 mjeseci u 2013. godini;

 • za projekte koji su ugovoreni tijekom 2013.;

  2. za projekte za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti:

 • za projekte za koje su službeni rezultati natječaja objavljeni tijekom 2012. a čije aktivnosti se većinskim dijelom provode tijekom 2013. ili najmanje tijekom 6 mjeseci u 2013. godini;

 • za projekte za koje su službeni rezultati natječaja objavljeni u 2013.


Prihvatljivi podnositelja zahtjeva
Prihvatljivi podnositelja zahtjeva:

 • Nositelji projekata:

  • organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge iz RH

  • organizacije civilnoga društva s pravnim statusom zaklade, sindikata, udruge poslodavaca, privatne ustanove, pri čemu će sufinanciranje tih projekata ovisiti o raspoloživosti sredstava za sufinanciranje

 • Partneri na projektima:

  • organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge iz RH koje provode projekte u sklopu programa IPA Prekogranična suradnje i programa Višekorisnička IPA

  • organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge iz RH, pri čemu će sufinanciranje tih projekata ovisiti o raspoloživosti sredstava za sufinanciranje


Postupak prijave
Postupak prijave

 • Dostava Zahtjeva za sufinanciranje + kopije Ugovora sa svim aneksima + Izjave o sufinanciranju

 • Sastanak Povjerenstva za procjenu Zahtjeva za sufinanciranje i dostava mišljena ravnatelju Ureda za udruge

 • Ravnatelj Ureda za udruge donosi Odluku o sufinanciranju

 • Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju

 • Isplata sredstava: 45 dana nakon donošenja Odluke odnosno odmah nakon što odobreni iznos bude dostupan na proračunskoj stavci Ureda za udruge

 • Obaveza dostavljanja redovitih periodičkih izvješća i obavijesti o odobrenju istih od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije;

 • U slučaju neizvršenja obveza prema ugovaratelju: povrat sredstava


Na in i podru ja sufinanciranja



Komentari, pitanja, prijedlozi?!


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Potpora EU za organizacije

civilnog društva

Info dani o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz državnog proračuna u 2013. godiniNa in i podru ja sufinanciranja
IPA 2011 - institucija Aktivnocivilnodruštvo za trajnostreformijavnihpolitika u Hrvatskoj u razdobljunakonpristupanja

 • Potpora organizacijama civilnog društva s ciljem jačanja transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj (2.500.000 €)

 • Potpora OCD u razvoju partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja Hrvatske, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja (800.000 €)


Na in i podru ja sufinanciranja
IPA 2012/2013 institucija -Organizacijecivilnogadruštva - unutarnjikontrolnimehanizam za osiguravanjestandarda EU

 • Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima (2.000.000 €)

 • Jačanje kapaciteta OCD-a za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava (3.000.000 €)

 • Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama, za potporu održivosti OCD-a (500.000 €)


Na in i podru ja sufinanciranja

IPA IV. komponenta – Razvoj ljudskih potencijala institucija

Prioritetna os 5. – Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanjeMjera 5.2. – Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj


Ipa 2012 2013
IPA 2012/2013 institucija

 • Jačanjeregionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva

 • Podrška programima organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine

 • Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije


Ja anje regionalnih i lokalnih struktura za podr ku razvoju civilnog dru tva
Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva

Sredstva: 600.000 €Cilj: Proširiti područje djelovanja regionalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva te jačati sudjelovanje građana i OCD-a u lokalnim zajednicama.

Objava natječaja: 1. kvartal 2013. godine


Na in i podru ja sufinanciranja
Podrška program razvoju civilnog društva ima organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine

Sredstva:1.133.530,00€Cilj: Osnažiti kapacitete OCD-a u za zagovaranje politika usmjerenih povećanju zapošljivosti, socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života građana RH, a posebno socijalno osjetljivih skupina. Objava natječaja: 1. kvartal 2013. godine


Na in i podru ja sufinanciranja
Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije

Sredstva: 1.000.000 €

Cilj: Unaprijediti broj građana Republike Hrvatske koji volontiraju, doprinoseći time unapređenju njihovih prilika za zapošljavanje.

Objava natječaja: 2. kvartal 2013. godine


Esf 2013
ESF 2013. u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije

 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga

 • Mikroprojekti za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj


Na in i podru ja sufinanciranja
Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga

Sredstva: 2.000.000 €Cilj: Unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje socijalnih usluga.Objava natječaja: 3. kvartal 2013. godine


Mikroprojekti za dru tveno ekonomski rast i demokratski razvoj
Mikroprojekti za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

Sredstva: 1.000.000 €Cilj: Podupirati rad OCD-a koje djeluju u lokalnim zajednicama za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima.Objava natječaja: 3. kvartal 2013. godine


Potencijalni prijavitelji i partneri
Potencijalni prijavitelji i partneri razvoj

Potencijalni prijavitelji:

 • OCD ili mreže OCD-a koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica te socijalne zadruge

  Potencijalni partneri:

  -jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i transnacionalne organizacije, kao i svi tipovi pravnih osoba koji su prihvatljivi potencijalni prijavitelji


Perspektive financiranja razvoja civilnog dru tva iz strukturnih fondova eu
Perspektive razvojfinanciranjarazvojacivilnogdruštvaizstrukturnihfondova EU .

 • Sudjelovanje predstavnika OCD-a u Tematskim radnim skupinama za pripremu programskih dokumenata koji će predstavljati osnovu korištenja sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.

 • Poziv na predlaganje i nadopunu popisa tema za zalihu projekata - do 1. veljače 2013.


Na in i podru ja sufinanciranja

Više informacija o natječajima: razvoj

www.uzuvrh.hr