Download
1 / 18

Veiligheidsregio MWB Gemeente Waalwijk - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Veiligheidsregio MWB Gemeente Waalwijk. Vergadering 19 maart 2009. Veiligheidsregio MWB. Samenwerkingsverband Rampenbestrijding & Crisisbeheersing Brandweer GHOR 26 gemeenten Politie GMK Vraagstuk van vandaag Regionalisering Brandweer. Historisch Perspectief.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Veiligheidsregio MWB Gemeente Waalwijk' - ady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Veiligheidsregio mwb gemeente waalwijk

Veiligheidsregio MWBGemeente Waalwijk

Vergadering 19 maart 2009


Veiligheidsregio mwb
Veiligheidsregio MWB

Samenwerkingsverband Rampenbestrijding &

Crisisbeheersing

 • Brandweer

 • GHOR

 • 26 gemeenten

 • Politie

 • GMK

  Vraagstuk van vandaag

  Regionalisering Brandweer


Historisch perspectief
Historisch Perspectief

 • 2005 intentie tot regionalisering brandweer

 • 2008 convenant Veiligheidsregio en Minister BZK

 • professioneel georganiseerde veiligheidsregio

 • Regionalisering van brandweer om rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde te brengen

 • December 2008 voorgenomen besluit AB

  - Regionalisering van de brandweer voor 01-01-2010


Organisatie brandweer mwb
Organisatie Brandweer MWB

 • Cluster niveau:

  Voor organisatie en aansturing lokale brandweerzorg

  Waalwijk vormt samen met Dongen en Loon op Zand één cluster

 • Centraal niveau:

  Specialisatie brandweertaken en hoofdlijnen van beleid en beheer


Waarborg lokale verankering
Waarborg lokale verankering

Uitgangspunt:

Gezag lokaal en beheer regionaal

 • Vrijwilliger vormt de basis; ook van de nieuwe organisatie

 • De positie van de vrijwilliger verandert niet wezenlijk

 • Behoud verbinding tussen burgemeester en vrijwilligers

 • Clustercommandant mandaat voor aanstelling en ontslag vrijwilliger

 • Betrokkenheid vrijwilliger bij aanschaf materieel regionaal geborgd


Totstandkoming normenkader kwaliteit
Totstandkoming normenkader kwaliteit

 • Basis concept normenkader

  • nieuwe wetgeving

  • regelgeving bestaande leidraden

  • convenant

  • veldnorm

  • overleg 26 brandweercommandanten

 • Audit op 16 criteria primaire brandweerzorg

  • weergegeven in een dashboard

  • minimum niveau

  • weergegeven in rapportage per gemeente

  • overzicht van financiële consequenties


Normenkader kwaliteit
Normenkader kwaliteit

 • Normenkader kwaliteit 1e stap in kwaliteitsontwikkeling

 • Noodzakelijk minimaal kwaliteitsniveau lokale brandweerzorg

 • Kwaliteitsstandaard tot 1 januari 2012

 • Geen tussentijdse verhoging tenzij wettelijk verplicht

 • Inhaalslag normen zijn financieel vertaald

 • Punt op horizon ontwikkeling van hoger kwaliteitskader

  Meting betreft primaire brandweerproductAnalyse kwaliteitsaudit waalwijk
Analyse kwaliteitsaudit Waalwijk

In drie jaar het been bijtrekken op het onderdeel:

Structureel

 • Aantal fte. Preventie € 100.000


Systematiek ontvlechten en financieren
Systematiek ontvlechten en financieren

BMC heeft in periode 2006 – 2007 methode ontwikkeld op basis van brandweerbegrotingen 2007

Huidige situatie

Nieuwe situatie

 • Basis brandweertaken

 • verschillen in kosten

 • verschillen in kwaliteit

 • verschillen in financieren

 • Overhead

 • Verschillen in toerekening overhead brw-begrotingen

 • Basis brandweertaken

 • 1-op-1 overnemen

 • minimum kwaliteitsniveau

 • eenduidige methodiek financieren

 • Overhead

 • Opnieuw opbouwen

 • Professioneel, maar ‘lean en mean’

 •  Minder meerkosten


Financi le consequenties waalwijk
Financiële consequenties Waalwijk

Kosten bestaan uit;

ontvlechting betekent voor uw gemeente een opbrengst van € 13.254

kwaliteitseisen kosten € 100.000 (in 3 jaar)

Per saldo kost deze operatie u dus € 86.746

Nb; u moet rekening houden met

frictiekosten eigen overhead € 216.134


Waarom regionaliseren
Waarom regionaliseren?

 • Goed voorbereid op rampen / crises = samen sterk!

 • Kwaliteitsstandaard

 • Aanschaf en gebruik duur regionaal materieel

 • Continuïteit en slagkracht

 • De burger is mobiel: overal dezelfde (brandweer)zorg

 • Kazerne volgordetabel: óver de gemeentegrenzen

 • Verantwoordelijk voor kwaliteit “buren”

 • Veel taken doe je niet zelfstandig, behalve “eenvoudig redden en eenvoudig blussen”

 • Incident met meer dan één tankautospuit is regionaal


Waarom regionaliseren1
Waarom regionaliseren?

Kwaliteit

Hoge kwaliteitseisen aan

Personeel (geschiktheid, opleiden, trainen, oefenen)

Materieel

Opkomsttijden en registratie daarvan

Bijstandsregeling en piketregeling

Waarborg kwaliteitseisen effectief en efficiënt regionaal georganiseerd

Continuïteit

Opleiden en oefenen

Regionaal specialisme

Werving en selectie (arbeidsmarkt)

Perspectief

Praktijkleren en stages


Gevraagd besluit
Gevraagd besluit

 • M.i.v. 01-01-2010 deelnemen aan regionalisering brandweer inclusief overdracht lokale brandweerzorg

 • Instemmen met behalen noodzakelijk minimum kwaliteitsniveau lokale brandweerzorg overeenkomstig vastgesteld normenkader (uiterlijk 01-01-2012)

 • Instemmen met de bijdragen als gevolg van de methode van ontvlechting en financiering


Vervolgstap
Vervolgstap

 • Doelmatigheidsonderzoek overhead brandweer

 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (mogelijk in samenhang met invoering Wet Veiligheidsregio’s)

 • Model dienstverleningsovereenkomst


Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen

 • Heeft de raad nog iets te besluiten

 • Wat als we niet meedoen

 • Kan de raad besluiten voordat het doelmatigheidsonderzoek is afgerond

 • Hoe zit het met de eigen frictiekosten van onze gemeente

 • Wat zijn de nadelen van regionaliseren

 • Hoe zit het met grensoverschrijdende brandweerzorg

 • Hoe zit het met onze kazernes

 • Hoe zit het met de inzet van onze vrijwilligers

 • Mag kwaliteitsverbetering gefaseerd

 • Wat als we niet voldoen aan standaard kwaliteitsnormad