FUNKCIONALNI SISTEM PROBAVE (VARENJA) HRANE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FUNKCIONALNI SISTEM PROBAVE (VARENJA) HRANE PowerPoint Presentation
Download Presentation
FUNKCIONALNI SISTEM PROBAVE (VARENJA) HRANE

play fullscreen
1 / 7
FUNKCIONALNI SISTEM PROBAVE (VARENJA) HRANE
568 Views
Download Presentation
Download Presentation

FUNKCIONALNI SISTEM PROBAVE (VARENJA) HRANE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FUNKCIONALNI SISTEM PROBAVE (VARENJA) HRANE

  2. Hrana-izvor energije • Hrana: sve organske i neorganske marerije • Neorganska hrana: H2O i soli:P,Ca,Na,K,Mg,S, Fe,J... • Organske materije: ugljikohidrati,proteini,lipidi, vitamini • Varenje:razlaganje hrane u digestivnom sistemu Tipovi varenja: 1.Unutarćelijsko(intracelularno)-kod 1ćelijskih u vakuoli 2.Vanćelijsko(ekstracelularno)-kod višećelijskih u dig.sis. 3.Prijelazni tip –npr.kod puževa • Varenje kod beskičmenjaka,preživara i ptica (specifično)

  3. VARENJE KOD 1-ĆELIJSKIH (AMEBE)

  4. VARENJE KOD PTICA VARENJE KOD PTICA

  5. VARENJE KOD PREŽIVARA Jednjak Mrežavac (kapura) Debelo crijevo Listavac Usna duplja Tanko crijevo Burag Sirište

  6. HVALA NA PAŽNJI