slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Examinering in ontwikkeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Examinering in ontwikkeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Examinering in ontwikkeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Examinering in ontwikkeling . advies. Examens in perspectief. Inleiding Conferentie Examens van Morgen A.M.L. van Wieringen Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht 31 maart 2002. Aanleiding adviesvraag. Voortdurende belangstelling voor examens (media)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Examinering in ontwikkeling' - adriano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Examens in perspectief

 • Inleiding Conferentie Examens van Morgen
 • A.M.L. van Wieringen
 • Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht
 • 31 maart 2002
slide3

Aanleiding adviesvraag

 • Voortdurende belangstelling voor examens (media)
 • Alle onderwijssectoren denken afzonderlijk na over nieuwe examenvormen
 • Examens nemen een steeds belangrijkere plaats in het onderwijs in
 • Bij nieuwe opleidingsvormen horen ook nieuwe examens
 • Specifiek rol voor de overheid
slide4

Kernvraag advies

 • Hoe kan een nieuwe examensystematiek voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs ontwikkeld worden, die enerzijds (beter) aansluit bij de leerloopbaan van de leerling/student en anderzijds recht doet aan maatschappelijke belangen en eisen van de arbeidsmarkt?
 • Dat betekent volgens de Onderwijsraad
 • Ontwerpen van een kader voor alle examens
 • Toepassing hoeft niet morgen, vraagt tijd
 • Aansluiting bij doorlopend leren (tijd/plaats)
 • Civiel effect van examens
slide5

Situatie onderwijssector

 • ·Beroepsonderwijs:
 • owerken aan herziening relatie school-praktijk(stage)
 • o       aandacht voor kwalificatie van zij-instromers
 • ·Voortgezet onderwijs:
 • onieuwe onderwijsprogramma’s in vmbo en havo/vwo
 • ovragen ook om nieuwe examenvormen
 • Voor beide sectoren geldt
 • Doorwerking van levenslang en levensbreed leren kan sterker
slide6

Decentrale toelating

 • Waarneming 1: wat brengen aankomende studenten in?
 • Studie-ervaringen o.m.
 • Havo-vwo-diploma
 • Extra vakken, bijlessen, herkansingen
 • Vervolgopleidingen
 • Maatschappelijke ervaringen o.m.
 • Extra activiteiten
 • Werkervaringen
 • Overige inbreng o.m.
 • Motivatie
 • Identificatie
slide7

Decentrale toelating

Waarneming 2: wat doen instellingen?

 • Verschillende methoden gebruikt:
 • Sollicitatiebrief
 • Opstel
 • Schrijfopdracht
 • Reflectie op motivatie voor de studie
 • Motorisch toets
 • Psychologische test
 • Sociale intelligentietest
 • Toelatingsgesprek
 • Aanvullende begintoets
 • Sommige instellingen stappen uit het experiment
 • Algemeen: (veel) te weinig gestandaardiseerd
slide8

Welke ontwikkelingen vormen het kader?

 • Meer dan de school: leerlingen nemen meer mee: externe leermogelijkheden buiten de school activeren en formaliseren
 • Leermogelijkheden binnen en buiten school koppelen: Lissabon ambitie (in de kopgroep van de kennismaatschappij)
 • Ontwikkeling naar levensechtere leeromgevingen (dualisering, ‘studiehuisvarianten’ en ‘werkplekleren’)
 • Schoolloopbaan of leerloopbaan? Vgl Medisch opleidingscontinuüm
 • Bredere competentie-achtige onderwijsprogramma’s
slide9

Competenties: kenmerken

(zie: van Merrienboer et al 2001, Studie tbv de Onderwijsraad)

 • Ondeelbaar cluster van vaardigheden, kennis, houdingen, eigenschappen en inzichten
 • Verbonden met activiteiten/ taken
 • Leren en ontwikkelen zijn voorwaarden voor competentieverwerving (competenter worden)
 • Toepassing
 • Eenvoudiger in beroepsonderwijs
 • Lastiger in voortgezet onderwijs: competentie ‘student’
  • Tijdelijk aspect (hoe tijdelijk is 5 jaar?)
  • Blijvend aspect (LLL)
slide10

Competenties examineren

 • Passen niet in centraal examen
 • Dus dan maar in schoolonderzoek?
 • Zoeken naar meerdere methoden zoals
 • Schriftelijke toets
 • Observaties
 • Oordelen van derden buiten de school
 • Zelfevaluatie
 • Hoe opslaan
 • in gestandaardiseerde vormen
 • portfolio’s?
 • competentiekaarten?
slide11

Thema’s om naar examens te kijken

 • Functies
  • Selectie versus adaptatie
  • Vernieuwingsneutraal versus vernieuwingssturend
 • Positionering
  • Leerwegafhankelijk versus onafhankelijk
  • Uitvoering versus beoordeling
 • Inhoud/ afname
  • Deeltjes versus competenties
  • Absolverend versus integratief
slide12

Koers

 • Functies
 • Selectieve-adaptieve rol examens: minder nadruk op selectie in vmbo en bij mbo niveau 1 en 2 dan bij hogere onderwijsvormen
 • Examens en vernieuwing van het onderwijs hand in hand
slide13

Koers

 • Positionering
 • Leerwegonafhankelijke-leerwegafhankelijke examens: meer nadruk op leerwegonafhankelijke examens bij hogere onderwijsvormen (bv rij-examen)
 • Meer rollenscheiding tussen opleiden en beoordelen (m.u.v. vmbo en wellicht mbo niveau 1 en 2). Rol 2de beoordelaar.
 • Inhoud en afname
 • Vakgerichte kennis-competenties: meer competentiegericht opleiden en beoordelen
 • Absolverend-integratief beoordelen: meer integratieve examens naast absolverende examens. Oordeel over het geheel.
slide14

Bij deze koers hoort een methodenmix

 • Geen ‘beste methode’, alle nieuwe examenvormen hebben een ‘zwakke schakel’
 • Voorkeur: een mix van instrumenten
 • Niet één manier, maar meerdere manieren om de kwaliteiten van een student vast te stellen
 • Voordeel methodenmix: meer informatie komt beschikbaar, past beter bij gevarieerde leerervaringen
slide15

Deze mix wel standaardiseren

 • Havo/vwo kan leren van het beroepsonderwijs
 • Arbeidsproef (opdracht)
  • Observatie van werkzaamheden (normale situatie)
 • Simulatie/ nabootsingen
  • Computersimulatie
  • Cliëntsimulatie (assessment)
 • Portfolio: geen schoenendoos, maar formele beschrijving relevante leerervaringen incl. oordeel van deskundige derde over deze leerervaringen/ Competentiekaarten
 • EVC: demonstratie tbv vrijstellingen
 • Nodig is: landelijk programma opzetten voor standaardisaties en onderzoek naar effectieve combinaties (vgl decentrale toelating)
slide16

Verbreding van het leren

 • Meer leermogelijkheden inzetten, meer leerplaatsen: steeds beoordeeld.
 • Havo/vwo: uitwerken competentie ‘student’ (incl sociale en leer-deelcompetenties )
 • Nieuwe student: breder geheel van leerervaringen, breder vastgesteld dan alleen door de school
 • Oog voor kwetsbare groepen in vooral vmbo
slide17

Loskoppeling scholen en examens

 • Leermogelijkheden: examensysteem losser van onderwijssysteem
  • (op niveau van opleiding, instelling en landelijk)
 • Niet voor elke groep leerlingen in dezelfde mate
 • Losser van elkaar als het gaat om
 • Leren binnen- en buitenschools
 • Programmatisch (competenties)
 • Leerresulaten (schriftelijke toets geeft onvoldoende dekking)
 • Certificaties voor leerloopbaan, levenslang leren
 • Organisatie (certificatie-instanties, examencentra naast scholen?). Vgl TOEFL in plaats van eindexamen engels.
slide18

Kernpunten tot slot

 • Kader voor examens van alle onderwijssoorten in de komende jaren
 • Over de sectoren heen kijken: leerloopbaan als leidraad nemen voor examensysteem
 • Examensysteem dat ruimte laat voor leren op en buiten school
 • Examensysteem dat ruimte laat voor leren tijdens het verdere leven
 • Examensysteem in het algemeen losser van onderwijssysteem
 • Klassieke examens blijven belangrijk: daarnaast nieuwere vormen
 • Examens onderdeel van ieders biografie.