slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI LỆNH CỦA SGDCK HÀ NỘI ( HNX)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI LỆNH CỦA SGDCK HÀ NỘI ( HNX) - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI LỆNH CỦA SGDCK HÀ NỘI ( HNX). I. CÁC ĐIỂM MỚI TẠI HNX. Kéo dài thời gian giao dịch phiên chiều từ 13h:00 đến 15h:00. Bổ sung các loại lệnh mới MTL, MOK, MAK trong phiên khớp lệnh liên tục từ 9h:00 đến 14h:30 ( Thời gian nghỉ từ 11h30- 13h00)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI LỆNH CỦA SGDCK HÀ NỘI ( HNX)' - adrian-woods


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i c c i m m i t i hnx
I. CÁC ĐIỂM MỚI TẠI HNX
 • Kéo dài thời gian giao dịch phiên chiều từ 13h:00 đến 15h:00.
 • Bổ sung các loại lệnh mới MTL, MOK, MAK trong phiên khớp lệnh liên tục từ 9h:00 đến 14h:30 (Thời gian nghỉ từ 11h30- 13h00)
 • Bổ sung phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa để xác định giá tham chiếu cho ngày giao dịch hôm sau thời gian giao dịch từ 14h:30 đến 14h:45 với 2 loại lệnh LO & ATC.
 • Lệnh LO được phép sửa, hủy. Lệnh ATC không được phép sửa, chỉ được phép hủy. Cấm sửa/huỷ trong 5 phút cuối phiên (từ 14h40 đến 14h45)
 • Giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.
ii c c lo i l nh m i t i hnx

A. LỆNH THỊ TRƯỜNG

II. CÁC LOẠI LỆNH MỚI TẠI HNX
 • Định nghĩa: là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Đặc điểm
 • Lệnh thị trường chỉ được khớp lệnh trong phiên Khớp lệnh liên tục;
 • Là loại lệnh không xác định giá tại thời điểm nhập lệnh;
 • Bị huỷ ngay trên hệ thống nếu không có lệnh đối ứng;
 • Giá của lệnh thị trường được xác định là mức giá tốt nhất của lệnh đối ứng sau khi đã vào sổ lệnh;
 • Các loại lệnh thị trường: Lệnh thị trường giới hạn (MTL), Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK), Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK).
ii c c lo i l nh m i t i hnx1

1. LỆNH THỊ TRƯỜNG GIỚI HẠN (MTL)

II. CÁC LOẠI LỆNH MỚI TẠI HNX
 • Định nghĩa: là lệnh thị trường sau khi khớp nếu còn dư sẽ chuyển thành lệnh giới hạn (LO)
 • Đặc điểm:
 • Nếu có lệnh đối ứng, lệnh sẽ được thực hiện ngay với mức giá tốt nhất hiện có trên sổ lệnh;
 • Phần còn lại không được thực hiện sẽ chuyển thành lệnh giới hạn (LO)
 • Đối với lệnh mua: mua với mức giá cao hơn mức giá khớp lệnh cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá trần nếu mức giá khớp lệnh cuối cùng là giá trần;
 • Đối với lệnh bán: bán với mức giá thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá sàn nếu mức giá khớp lệnh cuối cùng là giá sàn.
 • (*) Khi chuyển thành lệnh giới hạn, lệnh sẽ theo điều kiện sửa, hủy của lệnh giới hạn.
ii c c lo i l nh m i t i hnx2

1. Lệnh thị trường – Giới hạn (MTL) :

 • Ví dụ: Lênh mua 7000 VCG (4) giá MTL
II. CÁC LOẠI LỆNH MỚI TẠI HNX
 • - Kết quả khớp lệnh(4) nhưsau: khớp 1000 giá 12.5; 2000 giá 12.6; 000 giá 12.7
 • Cònlại (7000-6000= 1000) được chuyển thành lệnh mua giới hạn (LO) tại mức giá cao hơn mức giá khớp lệnh cuối cùng một đơn vị yết giá(12.8) ( giảsửthamchiếulà 12.5, giátrầnlà 13.7)
ii c c lo i l nh m i t i hnx3

2. LỆNH THỊ TRƯỜNG KHỚP TOÀN BỘ HOẶC HUỶ (MOK)

II. CÁC LOẠI LỆNH MỚI TẠI HNX
 • Định nghĩa: là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị huỷ trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập
 • Đặc điểm:
 • Mang các đặc điểm của lệnh thị trường.
 • Phải khớp toàn bộ khối lượng, nếu không sẽ bị hủy.
ii c c lo i l nh m i t i hnx4

2. LỆNH THỊ TRƯỜNG KHỚP TOÀN BỘ HOẶC HUỶ (MOK)

 • Vídụ: có 2 lệnhmua VCG
 • Lệnhmua 7000 VCG (4) giá MOK
 • Lệnhmua 6000 VCG (5) giá MOK
II. CÁC LOẠI LỆNH MỚI TẠI HNX

Kết quả khớp lệnh như sau:

- Lệnh (4) sẽ bị Hủy ngay sau khi nhập vào hệ thống do bên Bán chỉ có tổng khối lượng là 6000 < 7000

- Lệnh (5) do bên bán có tổng khối lượng 6000=bên mua 6000 sẽ khớp với mức giá 1000 giá 12.5; 2000 giá 12.6; 3000 giá 12.7

3 l nh th tr ng kh p v hu mak

II. CÁC LOẠI LỆNH MỚI TẠI HNX

3. LỆNH THỊ TRƯỜNG KHỚP VÀ HUỶ (MAK)

Định nghĩa: Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh

Đặc điểm:

 • Mang các đặc điểm của lệnh thị trường.
 • Có thể khớp một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại không được khớp sẽ bị hủy sau khi khớp lệnh.
ii c c lo i l nh m i t i hnx5

3. LỆNH THỊ TRƯỜNG KHỚP VÀ HUỶ (MAK)

 • Ví dụ:
 • Lệnh mua 7000 VCG với giá MAK
II. CÁC LOẠI LỆNH MỚI TẠI HNX

Kết quả khớp lệnh như sau:

Lệnh (4) sẽ khớp 1000 giá 12.5, 2000 giá 12.6 và 3000 giá 12.7.

Phần còn lại không được khớp ( 7000- 6000) sẽ bị hủy sau khi khớp lệnh

ii c c lo i l nh m i t i hnx6

B. Lệnh ATC

II. CÁC LOẠI LỆNH MỚI TẠI HNX
 • Định nghĩa: là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.
 • Đặc điểm:
 • Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn khi phân bổ lệnh khớp;
 • Lệnh ATC chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa;
 • Lệnh ATC không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ bị hủy.
 • Lệnh ATC được nhập vào hệ thống không được phép sửa, chỉ được phép hủy.
 • Cấm hủy các loại lệnh (ATC,LO) trong 5 phút cuối phiên.
slide13

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ GẮN BÓ VỚI PHS TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH THÀNH CÔNG TẠI PHS!