slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P2VBackup PowerPoint Presentation
Download Presentation
P2VBackup

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

P2VBackup - PowerPoint PPT Presentation

adrian-carter
100 Views
Download Presentation

P2VBackup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. P2VBackup physical to virtual backup Frane Borozan Borna Jugović Nikola Mrđen Martin Musa Stipe Visković

  2. Virtualizacija omogućava pokretanje više instanci operacijskih sustava na samo jednom fizičkom sistemu • S ovakvim pristupom problemu omogućava se ogromna ušteda glede troškova hardvera, softverskih licenci i potrošene struje

  3. Prvi primjer sadašnje prakse je jedan server = jedan backup server, kod ovakvog pristupa problem je što se puno novaca troši na kupovanje hardvera za svaki backup server • Drugi primjer je više servera => backup na trake, DVDove, externe diskove ili sl., kod ovakvog pristupa je što nam treba previše vremena za vraćanje podataka iz backupa, za što krajni korisnici nemaju tolerancije

  4. U ovom seminarskom radu pokazati ćemo primjer backupa više fizičkih servera na samo jedan virtualizirani server i kako takav pristup problemu omogućuje uštedu novaca i odlično backup rješenje jer backup kao takav dostupan je u svakom trenutku instatno

  5. Zahtjevi rješenja • Potrebno je napraviti backup rješenje koje će osigurati sto veću dostupnost aplikacije u koje korisnici unose podatke, prave račune i daju ponude ostalim firmama • U trenutku pada sustava korisnici nisu u mogućnosti raditi svoj svakodnevni posao, izdavati račune i slične stvari, tada cijela firma stoji, kamioni ne mogu odvoziti robu jer nisu dobili popis robe, ostale firme ne mogu kupiti robu jer matična firma nije u mogućnosti ispostaviti račun

  6. Rizik • Dostupnost glavnih servera trenutku pravljenja backupa • Servis koji pravi sliku glavnog servera ne smije opterećivati glavni server ili ga onemogućavati u izvršavanju zadataka koji su važni za funkcioniranje firme

  7. Cilj • Transparentni rad backup sustava prema krajnjim korisnicima i u trenutku pada glavnog servera transparentno preuzimanje opterećenja jednog ili više glavnih servera

  8. Naš zadatak • Iskoristiti gotova rješenja kao što su VMware converter i VMware server te ih upotrijebiti i povezati preko skripti i iskoristiti za backup rješenje • Odlično razraditi logiku virtualizacije i funkcioniranja backupa i restorea jer u ovom projektu to je najvažnija stavka, sve ostalo su sporedne stvari

  9. P2VBackup Hvala na pažnji!