r sk y net m ve de erlend rmes
Download
Skip this Video
Download Presentation
RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 127

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ. Hoşgeldiniz !. EĞİTİMİN KURALLARI. Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların derhal sorulması. ?. Eğitimin Amacı. Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ' - adria-lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
EĞİTİMİN KURALLARI

Cep telefonlarının kapalı tutulması

Aklınıza takılan konuların derhal sorulması

?

e itimin amac
Eğitimin Amacı
 • Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
renim hedefleri
Öğrenim hedefleri
 • Risk değerlendirmesinin temeli, gerekliliği ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Risk değerlendirmesi yapabilecek bilgi düzeyine erişmek.
konu ba l klar m z
Konu Başlıklarımız
 • 1-Risk Analizi Ve Risk Değerlendirme
 • 2-İş Kazalarında Maliyet Hesaplaması
 • 3-İSG Yönetim Sistemleri İle İlgili Standartlar
 • 4-Risk Yönetimi
 • 5-İş Sağlığı Ve Güvenliği Kimin Sorumluluğudur
 • 6-Yaralanma Piramidi
 • 7-Risk Yönetimi Yöneticinin Rolü
 • 8-Tehlike Analizi
 • 9-Ramak Kalma Ucuz Atlatma
 • 10-Risk Analizi Ve Risk Değerlendirmesi
 • 11-Tehlikeyi Belirlemek İçin Sorular
 • 12-Risk Analiz Formu Kullanma
 • 13-İlgili Mevzuat
slide7
1-RİSK ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME
 • Risk Analizinin Amacı

İşyeri tehlikelerinin tanımlanması, çalışan sağlığı ve güvenliği açısından esastır. Yapılan her işe yönelik risk değerlendirme düzenli yapılmalıdır.

 • Bu Eğitimin Amacı

Risk Değerlendirme işleminin nasıl yapılacağının açıklanarak daha doğru, kaliteli ve etkin bir risk analizinin sağlanmasıdır.

kazasi meydana geld kten sonra hukuk ve ceza durum
İŞ KAZASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA HUKUKİ VE CEZAİ DURUM

__________________

İŞ KAZASI

İŞ HUKUKU

SİGORTA HUKUKU SSK 11-26 mad.

CEZA HUKUKU

Taksirle Yaralanmaya Neden olma

Manevi

Tazminat

Taksirle Ölüme Neden olma

Maddi

Tazminat

İş

Göremezlik

Destekten Yoksun Kalma

slide12
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 • Hiçbir iş emniyetsiz yapılacak kadar acil değildir.
 • İSG’in temeli prosedür ve talimatlardır.
 • Kazaların %98’i önlenebilir.
2 kazalarinda mal yet hesaplamasi
2-İŞ KAZALARINDA MALİYET HESAPLAMASI ?
 • İşletmeler kazaların gerçek maliyetini belirleyemediği veya bu bilince sahip olmadıkları sürece kazaları azaltmak veya önüne geçmek mümkün değildir.
t rk ye stat st kler
TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ

Her yıl ortalama

80.000-90.000 İş Kazası

1500 Ölüm

3500-4000 Malul

slide15
GÖRÜNÜR MALİYETLER GÖRÜNMEYEN MALİYETLER

Tazminatlar İş günü ve iş gücü kaybı

Sigorta ödemeleri İşin durması

Sağlık giderleri Bina, ekipman,ürünün zarar görmesi

Verimin düşmesi

Mahkeme masrafları

Çalışanlar üzerindeki olumsuz etki

Kötü imaj

Yeni işçinin eğitimi

slide16
3-İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR
 • İSG Yönetim Sistemlerinin en iyi şekilde uygulanması için kriterler, uygulamalar ve prensiplerden oluşan bir çerçeve sunarlar.

İLK ADIMDA MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VARDIR.

 • İSG ile ilgili riskleri idare edebilmek için Risk Yönetimi sürecinin nasıl uygulanacağı üzerine pratik tavsiyeler sağlarlar.

RİSK YÖNETİMİ, YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KAPTAN GEMİSİDİR.

slide17
İŞLETMELER SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ

NİÇİN YÖNETMELİDİR?

İşçilerin sağlık ve güvenliği işverenin sorumludur.

Kamu Hukukunun Gerekleri

YASAL

NEDENLER

ETİK NEDENLER

FİNANSAL NEDENLER

Hukuki

Gerekler

Üretim kaybı

Hizmette Aksamalar

Tazminatlar

slide18
İSG’DE YENİ YAKLAŞIM
 • Sürekli iyileşme,
 • Önleme politikası,
 • Risk değerlendirmesi yaklaşımı,
 • İşbirliği yapılması,
 • Çalışanların katılımı,
 • Çalışanların bilgilendirilmesi
slide19
RİSK ANALİZİNDE REAKTİF İZLEME

TESİS / VARLIKLARIN ZARAR GÖRMESİ

YARALANMALAR VE HASTALIK

REAKTİF İZLEME

TEHLİKELİ OLAY RAPORLARI

SON ANDA ÖNLENEN OLAY RAPORLARI

PERFORMANS STANDARTALARINDAKİ ZAYIFLIKLAR / İHMALLER

slide20
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

RUTİN PROSEDÜRLER

SPESİFİKHEDEFLER

AYLIK / ÜÇ AYLIK

GÜVENLİK TEMSİLCİSİ DENETİMLERİ

DOĞRUDAN DAVRANIŞ GÖZLEMLEMESİ

SAĞLIK DENETİMİ

ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİ İÇİN ANKETLER

SİSTEMATİK DENETİMLER

PROAKTİF

İZLEME

İDARENİN GÜVENLİK PERFORMANS İNCELEMESİ

İDARECİLERİN OLAĞAN GÖZLEMLERİ

YÖNETİCİLERE DÜZENLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK RAPORLARI

ÇEVRESEL İZLEME

KONTROL SİSTEMLERİ

slide21
4-RİSK YÖNETİMİ
 • İşyeri sağlık ve güvenlik risk yönetimi 5 temel adımdan oluşur.
 • Bunlar;
 • Tehlikelerin tanınması
 • Tehlikelerden kaynaklanan risklerindeğerlendirilmesi
 • Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye düşürülmesi için gerekli kontrol tedbirlerinekarar verilmesi
 • Kontrol tedbirlerinintamamlanması
 • Alınan tedbirlerin etkinliğininizlenmesi ve tekrar edilmesi
sg de plan lama
İSG ‘de PLANLAMA

Şu anda NeredeOraya olmaknasıl

neredeyiz? istiyoruz? ulaşırız?

YOLUNUZU BELİRLEYİN!

slide26
RİSK ANALİZİ

TEHLİKE ANALİZİ

RİSK HESABI

TEHLİKE

İSG RİSK YÖNETİMİ

NEDEN GÜNDEMİMİZDE ?

RİSK

KABUL EDİLEBİLİR

RİSK

KABUL EDİLEMEZ RİSK

RİSK DEĞERLENDİRME

RİSK VE GÜVENLİK

KAVRAMI

slide27
İSİG RİSK YÖNETİMİ

RİSK İLETİŞİMİ

RİSK ALGILAMA

RİSK DEĞERLENDİRME

slide28
RİSK KAVRAMI
 • RİSK Zarara uğrama tehlikesi
 • Türk Dil Kurumu
slide29
RİSK KAVRAMI
 • TEHLİKE
  • “Tehlike” potansiyel olarak zarara sebep olabilecek hal ve duruşlardır.
  • Bunlar, insan davranışları, maddeler veya makineler, çalışma metodları, iş organizasyonunun diğer konuları olabilir.
slide30
RİSK KAVRAMI
 • ZARAR
  • “Zarar” çalışan insanın
  • kazanma gücünün hasar görmesi (fiziksel yaralanma, hastalık) veya ortadan kalkması (ölüm),işletme için ise ekipman hasarı ve bunlardan kaynaklanan her türlü maddi kayıp olarak tanımlanabilir.
slide31
RİSK KAVRAMI
 • RİSK
 • “Risk”tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu hasar derecesi ile, olayın oluşma olasılığının bileşkesidir.
slide33
RİSK KAVRAMI

OLASILIK

RİSK

R = O X D

R : Risk

O : Olasılık

D : Hasarın Derecesi

HASAR DERECESİ

slide36
İŞ KANUNU MADDE 25

H-İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

I-İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp ta eli altında bulunan makineleri,tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde;

İŞVEREN VEYA VEKİLİ TARAFINDAN

İŞ AKİDLERİNİ

TAZMİNATSIZ OLARAK FESHEDEBİLİR.

slide37
RİSK KAVRAMI
 • Risk tanımı yaparken çok önemli soru şudur:
 • Kim için RİSK?
 • Bu sorunun cevabı şunlar olabilir :

Çalışan İnsan için RİSK

Çalışma Ortamı için RİSK

İşveren için RİSK

Kullandığımız Makina ve Malzeme için Rİsk

İşletme çevresi için için RİSK

Toplum için RİSK

Ülke ekonomisi için RİSK

v.d.

Olay, hukuksal alanda belirsizlik taşımamalıdır. Belirsizlikler, yasadan yararlananlara zarar demektir. Yasalarla mecbur tutulan eylemlerin nasıl gerçekleştirileceği bilimsel ortamlarda tartışılmalı ve belirsizlikler taşımamalıdır.

slide38
İŞ EMNİYETİ ANALİZİ
 • Tehlikeleri belirlemek ve doğru önlemleri almak için;
  • İlk defa yapılan bir iş,
  • Nadir yapılan bir iş ve/veya
  • Risk seviyesi yüksek bir iş öncesi işi yapacak ekip tarafından yapılır.
slide40
RİSK KAVRAMI
 • Biz “KİM İÇİN RİSK?” sorusunun cevabı yasalarda belli olmamasına rağmen cevabı tahmin edebiliyoruz.
 • CEVAP :
 • ÇALIŞAN İNSANIN RİSKİ’ DİR.
 • Belli olmayan diğer bir konu da ifade edilen riskin

İŞ KAZASI RİSKİ Mİ?

MESLEK HASTALIĞI RİSKİ Mİ?

olduğudur.

Değerlendirmeler yapılırken dikkat edildiğinde İNSAN faktörünün gözardı edildiği görülecektir. Yapılan değerlendirmenin daha çok iş kazası riskinin belirlenmesi olduğu izlenimi alınacaktır.

slide41
RİSK KAVRAMI

RİSK

RİSK

TEHLİKE

ÇALIŞAN İNSAN

TEHLİKE

slide42
RİSK KAVRAMI

ORTAK RİSK

RİSK

RİSK

ÇALIŞAN İNSAN

TEHLİKE

slide43
RİSK KAVRAMI

ORTAK RİSK

RİSK

RİSK

ÇALIŞAN İNSAN

TEHLİKE

ÇEVRE

RİSK

slide44
RİSK KAVRAMI
 • Riskin algılanması bilgi, görgü,hayal gücü ve sentez kabiliyeti gerektirir.
 • Risk algılama yeteneği zamanla azalır. (İŞLETME KÖRLÜĞÜ)
 • Bu yeteneği sürekli eğitimle canlı tutmak gerekir.

Risk algılama

Zaman

slide45
RİSK KAVRAMI

CİDDİ KAZA

 • Eğitimle canlı tutulmayan algılama yeteneği istenmeyen durumlarla yeniden canlanır.
 • BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN EVLADIR !!!!

Risk algılama

Zaman

slide46
RİSK KAVRAMI

CİDDİ KAZA

 • İstenmeyen durum ile ortaya çıkan bu canlanma bir süre sonra eski halini alır.
 • SÜREKLİ EĞİTİM ŞART !!!

Risk algılama

Zaman

slide47
RİSK İLETİŞİMİNİN ÜÇ İLKESİ

Algılama= Gerçek

Amaç = Güven

İletişim = Beceri-maharet

 • Kaynağın içtenliği-samimiyeti (SİZ)
 • Mesajın içeriği ( NE söylediniz)
 • Mesajın söyleniş tarzı (NASIL söylediniz)
 • Planlama (NEREDE söylediniz)
slide48
RİSK İLETİŞİMİNDE YEDİ TEMEL KURAL
 • Çalışanı-Müşteri taraf olarak kabul edin ve dahil olmasını sağlayın

(Özellikle ilgili tarafları)

 • Dikkatli bir şekilde plan yapın ve çalışmalarınızı değerlendirin
 • Kamuoyunun özel kaygılarına kulak verin
 • Dürüst samimi ve açık olun
 • İnanılır ve güvenilir kaynaklarla çalışın
 • Medyanın ihtiyaçlarına karşılık verin
 • Açık ve anlaşılabilir şekilde konuşun
slide49
6-YARALANMA PİRAMİDİ

1 Ölüm / Kalıcı Sakatlık

10 Kişisel Yaralanma

30 Maddi Hasar

600 Olay

slide50
RİSK ALGILAMA
 • Bir kömür madeninde birkaç saat çalışmak
 • Bir ay boyunca her gün tereyağlı ekmek yemek
 • Nükleer enerji santraline komşu bir evde 5 yıl yaşamak

3 3 1

1 2 3

2 1 2

Eşit Risk = Milyonda bir ölüm riski

MÜHENDİS VE UZMANLAR

HALK

slide51
RİSK ALGILAMA

DENEYSEL PSİKOLOJİ

RİSK

 • Tehlikenin ne ölçüde anlaşılabildiği
 • Tehlikenin ne denli eşit dağıldığı
 • Bireyin tehlikeyi ne derece önleyebileceği
 • Risk gönüllü olarak üstlenilip üstlenilmediği
 • Korkutuculuk düzeyi
 • Anlaşılabilirlik düzeyi
 • Etkilenecek kişi sayısı

RİSK UZAYI

slide52
MEVZUATIMIZDA TEHLİKE VE

RİSK KAVRAMI

TEHLİKE RİSK

İŞ KANUNU (1475) 15 -

İŞ KANUNU (4857) 19 2

SGK 18 -

İSİGT 89 -

PARPAT 72 -

--------------------------------------------------------------------------------

İSİG YÖNETMELİĞİ 23 26

YARGITAY

Risk Nazariyesi -Tehlike Nazariyesi

slide53
AB MEVZUATINDA TEHLİKE VE RİSK KAVRAMI
 • İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini iyileştirmeye

Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih ve

89/391/AET sayılı Konsey Direktifi;

 • İşverenlerin Genel Yükümlülükleri
  • Madde 6-2(a,b,c), 6-3(a) ve 9’da :
  • İşverenlere riskleri önleme ve risk değerlendirme zorunluluğu getirtilmiş
 • Avrupa Birliğinin 2002-2006 Stratejisi;
  • İşyerlerinde risk önleme kültürünü oluşturmak,
  • Sağlık ve güvenlik anlayışına global bir yaklaşım getirmek,
  • Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlamak
slide54
EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTENİN RAPORU
 • Genelde risk değerlendirme ve yazılı hale getirme-dokümantasyonun kurumsal hale getirilemediği
 • Risk değerlendirme kavramının ülke ve topluluk geneline yaygınlaştırılamadığı

FRANSA (5.11.2001): Risk değerlendirmesi En az yılda bir defa yapılacak ve belgelendirilecek

ALMANYA: Bütün işyerlerinin %75 sistematik ve ayrıntılı risk değerlendirme

Adalet Divanı Kararı (C-5/00) 7.2.2002

10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde risk değerlendirmesinin yazılı olarak belgelendirilmesinde işverenlere yükümlülük getirmeyen yasal

düzenlemesinden dolayı uyarılma kararı

DANİMARKA: İşyerlerinin % 50 si risk değerlendirmesi yaptı

İşçi sayısı: 5-19 %27

20-49 %61

50-199 %67

200- %95

slide55
RİSK MATRİSİ

R: Risk O: Olasılık D: Zarar verme derecesi (Şiddet)

R = O X Ş

Olasılık Ortaya çıkma olasılığı / frekans için

derecelendirme basamakları

------------------- --------------------------------------------------

ÇOK KÜÇÜK Yılda bir

KÜÇÜK Üç ayda bir

ORTA Ayda bir

YÜKSEK Haftada bir

ÇOK YÜKSEK Her gün

slide56
RİSK MATRİSİ

SONUÇ DERECELENDİRME

--------------- ------------------------------------------------------

ÇOK HAFİF : İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren

HAFİF : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

ORTA : Hafif yaralanma, tedavi gerekir

CİDDİ : Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı

ÇOK CİDDİ : Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik

slide57
ZARARIN AĞIRLIĞI

R = O X Ş

RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU

OLASILIK

Çok Hafif

(1)

Hafif

(2)

Orta

(3)

Ciddi

(4)

Çok Ciddi

(5)

Çok Küçük

(1)

Anlamsız

1

Düşük

2

Düşük

3

Düşük

4

Düşük

5

Küçük

(2)

Düşük

2

Düşük

4

Düşük

4

Düşük

6

Orta

8

Orta

10

Orta

(3)

Düşük

6

Orta

9

Orta

12

Orta

15

Yüksek

(4)

Düşük

4

Orta

8

Orta

12

Yüksek

16

Yüksek

20

Çok

Yüksek

(5)

Düşük

5

Orta

10

Orta

15

Yüksek

20

Tolore

Edilemez

25

SONUÇ

ÇOK CİDDİ

CİDDİ

HAFİF

ÇOK HAFİF

ORTA

OLASILIK

1

4

3

2

5

ÇOK

YÜKSEK

DÜŞÜK

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

20

15

10

5

25

5

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

4

16

8

4

12

20

ORTA

YÜKSEK

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

DÜŞÜK

ORTA

15

3

9

6

15

12

3

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

KÜÇÜK

4

10

8

6

2

2

ÇOK

KÜÇÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

4

3

2

1

1

5

slide58
KABUL EDİLEMEZ RİSK

DİKKATE DEĞER RİSK

KABUL EDİLEBİLİR RİSK

slide59
7-RİSK YÖNETİMİYÖNETİCİNİN ROLÜ

Hizmet

Maliyet

Kalite

Güvenlik

slide60
Gözden geçirme

Politika

Organizasyon

İzleme

Planlama

Bilgi

Politika belirleme

Sağlık&Güvenlikten ne kastediliyor

Politika ve düzenlemelerimizi ne sıklıkta gözden geçirmeliyiz.

Bir Şirket Sağlık & Güvenliği nasıl yönetmeli

Standartlara uygunluğu sağlamak.

Örgütteki herkesin aynı standartla çalışmasını sağlamak

Sağlık&Güvenlik düzenlemelerinden kim sorumlu olmalı?

Sağlık&Güvenlik nasıl ele alınacak?

Organizasyon ve düzenlemelerle ilgili Sağlık&Güvenlik bilgilerini kim vermeli?

Çalışanların Sağlık, Güvenlik ve Refahını sağlamak için nasıl düzenlemeler/sistemler/

prosedürler uygulanacak.

Nasıl yapılmalı?

Yazılı olarakTemel eğitimle

slide61
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 • Hepimize doğal gelen bir şey ve hayata bir yaklaşım olmalıdır.
 • Herkesin durumu kavrama yeteneği farklıdır;

tehlikeyi, riski ve güvenliği bile.

 • TANIMLAR

Bazı sözcükleri net olarak tanımlamamız çok önemli.

FARKLI İNSANLAR FARKLI ŞEYLER İÇİN AYNI TANIMLARI KULLANIRLAR

slide62
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk Değerlendirmesini doğru anlamak için

iki temel kavram bilinmelidir

TEHLİKE

RİSK

Tehlike ve risk aynı şey değildir.

slide64
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TEHLİKE:

Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi nedenlerle çalışana, işyerine ve çevreye zarar veya hasar verme potansiyeli

RİSK:

Tehlikelerden kaynaklanabilecek bir olayın, meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesi

RİSK TEHLİKENİN SONUCUDUR

Risk = O x Ş

O : Olabilirlik

Ş : Şiddet

slide66
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Kabul Edilebilir Risk

Kanuni zorunluluklar ve İşletmenin kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk

Risk Değerlendirmesi

Çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olantehlikelerden kaynaklanan riskleri, sistematik bir yolla ortaya çıkarmak,yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için, nitel ve nicel yöntemler kullanılarakyapılan çalışmalardır.

b r rnek ali ma zer nde r sk y net m n anlama
BİR ÖRNEK ÇALIŞMAÜZERİNDE RİSK YÖNETİMİNİ ANLAMA
 • Amaç

İşyerlerindeki çalışma koşulları,makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeler de dikkate alınarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuzun hazırlanmasıdır.

8 tehl ke anal z
8-TEHLİKE ANALİZİ
 • İşyerindeki tehlike kaynakları belirlenmiş,
 • Ana tehlike kaynaklarından İşlemler (Operasyonlar) den kaynaklanan tehlikelerin belirlenmesi yapılmış,
 • İşlemler (operasyonlar) den kaynaklanan tehlikelerden, İşlemlerden çıkan gürültününneden olduğu tehlikeler konusu seçilerek risk analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
lem sirasi
İŞLEMSIRASI
 • Bilgilendirme
 • Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme ekiplerinin Oluşturulması;
 • Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Tehlikelerin Belirlenmesi
 • Seçilmiş bir tehlikenin risk analizinin yapılması
  • Yöntem ve Kriterlerin belirlenmesi
  • Tehlikenin değerlendirilmesi
  • Sonucun değerlendirilmesi
  • Risk faktörünün hesaplanması
  • Risk faktörünün değerlendirilmesi
b lg lend rme
BİLGİLENDİRME
 • Risk analiz çalışması yapılacak olan kuruluşlardan seçilen personele, iş sağlığı güvenliği mevzuatı ile risk analizi konusunda 1 saatlik ön bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.
tehlike belirleme ve risk de erlendirme ekiplerinin olu turulmas
Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme ekiplerinin Oluşturulması;
 • İşletmenin özelliğine göre ISS uzmanları nezaretinde tehlikeleri belirlemek ve risk değerlendirmesi yapmak üzere ekipler belirlenmiştir
tehl ke kaynaklarini bel rlenmes
TEHLİKE KAYNAKLARINI BELİRLENMESİ
 • Kurulan ekiple birlikte işyeri vaziyet planı ve iş akış şemaları ile kullanılan ham, yarı mamul maddeler de dikkate alınarak işyerindeki tehlike kaynakları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

I. İşler (İşyerinde Yapılan ya da Yürütülen )

II. İşlemler (operasyonlar)

III. Kullanılan Maddeler

IV. Makine ve donanımlar

V. Kişiler (İşyeri veya çevresinde bulunan kişiler,)

VI. Organizasyonlar

VII. Çevre

VIII. Etkileşimler

se lm b r tehl ken n r sk anal z n n yapilmasi
SEÇİLMİŞ BİR TEHLİKENİN RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI
 • İşyerinde daha önce de iş kazalarına sebep olmuş olan

işlemlerden çıkan gürültüden kaynaklanabilecek riskler uygulamalı örnek risk analizinin konusu olarak seçilmiştir.

 • Risk derecelendirme yöntemi ile yapılan çalışmada

R = O X Ş

formülü kullanılmış ve

R= Risk

O= Olabilirlik

Ş= Şiddet (Zararın Derecesi)

olarak ifadelendirilmiştir.

kararla tirilan nlemler n uygulanmasi
KARARLAŞTIRILAN ÖNLEMLERİN UYGULANMASI
 • Yukarıda belirlenen önlemlerin uygulanması için işyerinin kaynakları ve imkanları değerlendirilerek bir eylem planı yapılmalı ve bir takvim oluşturulmalıdır.
 • Eylem planında yapılacak işler detaylandırılmalı ve her bir safhasının sorumluları belirlenmelidir.
 • Planın tamamının uygulanmasından bir üst düzey yetkili sorumlu olarak belirlenmelidir.
 • Belirlenen takvim en kısa zamanda uygulamaya konulmalıdır.
 • Kararlaştırılan uygulama planı gerçekleştirildikten sonra çalışmalar belirli bir süreizlenmeli, aksaklıklar veya yetersizlikler tespit edilirse yeni iyileştirme planları yapılmalı ve uygulanmalıdır.
per yod k r sk anal zler n n yapilmasi
PERİYODİK RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASI
 • İşyerindeki tehlikelerin büyüklüğü, çalışan sayısı, çalışanların eğitim durumu, teknolojik değişmeler ve yasal şartlar da dikkate alınarak risk değerlendirmesi çalışmalarım için bir periyot belirlenmelive bu çalışmalar tümüyle tekrar edilmelidir.

Ayrıca;

 • Yeni bir makine veya ekipman alınması durumunda,
 • Teknoloji değişikliğinde,
 • Üretim tarzı ve şekli değiştiğinde,
 • Personel yapısında ciddi anlamda değişiklik olduğunda,
 • İş Kazası ve meslek hastalıkları durumunda
 • İş Sağlığı Güvenliği kurulu veya uzmanının gerek görmesi halinde
 • Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretime sürecine girmesi durumunda
 • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması durumunda

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR.

personel temsilcisi grubu nas l denetim yapar
Personel Temsilcisi Grubu Nasıl Denetim Yapar

Resim : Yüksekte emniyetsiz çalışma

slide79
Personel Temsilcisi Grubu Nasıl Denetim Yapar

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YOLUYLA RİSK ANALİZİ

Risk ortaya çıktı

Tehlikeyi ortadan kaldır.

veya

Tehlikeden uzaklaş

veya

İşyerinde önlem al.

veya

Kişisel Koruyucular kullan

Risk Değerlendirmesi

Risk Seviyesi

Olabilirliği, şiddeti ve etkilenen insan sayısını düşün

değerlendir

Ne zaman

Tehlike&

insanbir arada

Riskle uğraşma

1.

2.

3.

4.

slide80
RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN KALİTESİ
 • Bütün tehlikeleri tanımladınız mı?
 • Uygun bir metod kullandınız mı?
 • Riskleri doğru değerlendirdiniz mi?
 • İlgili alanlarda önceliklerinizi belirlediniz mi?
slide81
RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ
 • Neredeyse kayıp verecek olaylar (ramak kalma)
 • Meydana gelen tehlikeler
 • Kayıpla sonuçlanmayan olaylar
 • Alışılmadık olaylar
 • dikkate alınmalıdır.
slide82
9-RAMAK KALMA - UCUZ ATLATMA
 • Bir şeyin olacağı kesin olarak bilinir ama henüz olmamıştır.
 • Önleyici tedbirler burada çok önemlidir.
 • İşveren olayları ve ucuz atlatmaları bilmelidir.
slide83
İLETİŞİM
 • Projeler de herkesin katılımını sağlamak çok zordur.
 • Riskleri en aza indirmek istiyorsanız iletişimde çok iyi olmalısınız.
 • İletişim ANAHTAR sözcüktür.
slide84
RİSK YÖNETİMİ - İNSAN HATASINI ANLAMA
 • Suçlamayalım.
 • Sorumluluk alalım.
 • Sadece kendimiz için değil,
 • Başkaları için de yapalım
sg personeli kendisinden beklenilen yetkinlikler nelerdir
İSG PersoneliKendisinden Beklenilen Yetkinlikler Nelerdir

Operasyonel işlemlerdeki tehlike ve risk faktörlerinin analiz edilmesi

Risk Analizlerinin iş yapılmadan önce yapılması ve sonuclarinin personele aktarılması

Yasal Mevzuat ve Müşteri gereksinimleri ve SOP ‘lerin etkin şekilde takibi projeye aktarılması

İletişim ve Takım çalışmasında Etkinlik

slide87
RİSK ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILIR?
 • RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ
 • Proses değişikliği olunca
 • Kaza / kılpayı olaylar yaşanınca
 • Yeni ekipman / makina alınınca
 • Yılda enaz birkere kontrol amacıyla yapılır
slide88
RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRME İŞLEMİ SORUMLULUĞU

Müşteri

Temsilcisi

EKİP

LİDERİ

ÇALIŞMA

GRUP LİDERİ

İSİG

SORUMLUSU

Operasyon

Çalışanı

slide89
- PROJE MÜDÜRÜ - ÇALIŞMA GRUP LİDERİ - İŞVEREN TEMSİLCİSİ-ÇEVRE SORUMLUSU - İŞYERİ DOKTORU-İSG ALAN SORUMLUSU -İSG MÜHENDİS - ERGONOMİ SORUMLUSU

RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

slide90
Tehlike - Zarar verebilecek potansiyel kaynak,

Risk - Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ile yaratacağı etkinin bileşkesi,

Risk tahmini - Risk değerlendirmede, riskin tahammül-kabul edilebilir olup olmadığının kararlaştırılması,

Risk analizi - Tehlike belirleme ve risk tahmini ile makinanın yapabilirlik sınırlarının bileşimidir,

Risk değerlendirme - Risk analizi ve risk evaluation prosesinin tamamı,

İLGİLİ TANIMLAR

slide91
RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yapılan iş

Yeni değerlendirme

 • Değerlendirmeyi;
 • Proses değişikliği olunca,
 • Kaza/kıl payı olaylar
 • yaşanınca
 • Yeni ekipman/makina
 • alınınca,
 • Yılda en az bir kere
 • kontrol et

Risk değerlendirmesi yaparak

tehlikeleri belirle

İSİG sorumlusu ile kontrol et

Hayır

Tehlike

Var mı?

Gerekli dökümantasyon

Evet

slide92
RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Evet

Risk değerlendirme ekibi

ile birlikte, standart ve/veya

yasalara göre risk faktörünü

Ve grubunu hesapla

Önlem al

Alınan önlemler

Yeterli mi? Kontrol et.

Evet

Hayır

İlave önlem planlaması

Ve uygulaması

Sorumlu ekip liderliği

İle önlemler izlenir

Döküman kontrolü

slide93
“......TEHLİKESİNDELER Mİ?” demek
 • Herhangi bir tehlike olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Tehlikenin herhangi bir belirtisi var mı?
 • Çalışanlar yukarıda tanımlanan konulardan şikayetçi mi?
 • Bu konularda iyileştirilebilecek birşeyler olduğunu düşünüyor musunuz?
personele ne ekilde aktar lmas gerekir
Personele Ne Şekilde Aktarılması Gerekir

Çalışanlara İş başı öncesi yapacağı işinin tehlike ve risklerinin bildirimini yapar

Her vardiya öncesi olası değişiklikler varsa risk yönetimini bilgilendirmesini yapar

Çalışanlara periyodik düzenli Tehlike Analizleri ve Risk Yönetimi konusunda bilgilendirme eğitimi yapar

Vardiya başlarında tehlikeli durumlarla ilgili müşteri ve çalışan arasında köprü olur

slide96
11-TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

1-Çalışanlar hareketli parça veya

hareketli makinaların

tehlikesindeler mi?

2-Hareket eden makina,

seyyar donanım/güç

beslemeli araç (forklift

gibi) tehlikesinde mi?

slide97
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

3-Çalışanlar

düşme/yüksekten

düşme tehlikesinde mi?

4-Çalışanlar yüksekten

malzeme düşmesi

tehlikesindeler mi?

slide98
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

5-Çalışanlar mekanik kaldırma

işlemi veya donanımı

tehlikesindeler mi?

6-Çalışanlar kayma, takılma

tehlikesindeler mi?

slide99
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

7-Çalışanlar kaygan

veya bozuk zeminde

yürüme tehlikesindeler mi?

8-Çalışanlar elektrik arkı/kaynağı/

şoku tehlikesindeler mi?

slide100
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

10-Çalışanlar

toz/gaz/buhar

ve biyolojik ajanlarla

etkilenme tehlikesindeler mi? (*)

9-Çalışanlar tehlikeli-zararlı

malzeme/kimyasal

taşıma veya kullanma

tehlikesindeler mi? (*)

slide101
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR
 • 9. Soruya cevabınız evet ise;
 • Kimyasal madde için risk değerlendirmesi yapınız,
 • MGBF’nu dikkate alınız,
 • İlave bilgi gerekiyorsa revir/hijyen/çevre bölümü ile temas ederek malzemenin toksik etkisini değerlendirin.
slide102
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR
 • Biyolojik etkenler için:
 • Revir/hijyen grubu ile görüşün,

Toz, gaz, buhar için;

 • Etkilenme yok edilebilir mi?
 • Koruyucu donanım kullanmak gerekli mi?
 • Özel önleyici tıbbi muayene gerekir mi?
 • Emin değilseniz revir/hijyen/çevre bölümleri ile haberleşiniz.
slide103
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

11-Çalışanlar yangın/patlama

tehlikesindeler mi?

13-Çalışanlar çevresel koşullar/

istenmeyen iklim koşulları

tehlikesindeler mi? (*)

12-Çalışanlar sıcak/soğuk teması

tehlikesindeler mi?

slide104
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

13. Soruya cevabınız evet ise;

 • Sıcak, soğuk veya nem ile etkilenme var mı?
 • Şikayetleri değerlendirmek için ölçüm yapmak gerekir mi?
 • Kişisel koruyucu donanım gerekli mi? Kullanılıyor mu?
slide105
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

14-Çalışanlar kötü/

zayıf aydınlatma

tehlikesindeler mi? (*)

16-Çalışanlar radyasyon/

zararlı ışınlar

tehlikesindeler mi?

15-Çalışanlar 85 dB’den yüksek

ses tehlikesindeler mi? (*)

slide106
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR
 • 15.Soruya cevabınız evet ise;
 • Gürültü yok edilebiliyor mu veya azaltılabiliyor mu?
 • Kulak koruyucu varmı? Kullanılıyor mu?
 • Çalışanlar düzenli tıbbi muayeneden geçiyor mu?
slide107
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

EN 12464 standartına bakınız.

Makina atelyeleri;

Kaba işleme : 250 lux,

İnce işleme ve parlatma : 400 lux,

Çok ince işleme : 2500 lux’tür.

slide108
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

17-Çalışanlar el aleti kullanma

tehlikesindeler mi?

18-Çalışanlar keskin cisimler

kullanma tehikesindeler mi?

19-Çalışanlar tekrarlayan

hareket tehlikesindeler mi?

(*)

slide109
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR
 • 19.Soruya cevabınız evet ise;
 • Bakım grubu ile ortadan kaldırılmasını-azaltılıp azaltılamayacağını görüşün
 • Şikayetleri objektif hale getirmek için ölçüm gerekli mi?
 • Sorun varsa revir ve İSİG sorumlusu ile görüşün
slide110
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

20-Çalışanlar

manuel yük kaldırma

tehlikesindeler mi?

21-Çalışanlar zayıf ergonomik

tehlikesindeler mi?

22-Çalışanlar ergonomik gerginlik

tehlikesindeler mi?

slide111
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

23-Çalışanlar yetersiz eğitim

tehlikesindeler mi?

24-Çalışanlar kapalı yer çalışması

tehlikesindeler mi?

25-Çalışanlar maruz kaldığı

başka tehlikeler var mı?

slide113
TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR;
 • 15.Soruya cevabınız evet ise;
 • Gürültü yok edilebiliyor mu veya azaltılabiliyor mu?
 • Kulak koruyucu varmı? Kullanılıyor mu?
 • Çalışanlar düzenli tıbbi muayeneden geçiyor mu?
slide114
12-RİSK ANALİZ FORMUNU KULLANMA
 • Riskli operasyonun ve riskli mevcut durumun tanımının yapılması
 • Mevcut riskin, risk seviyesinin belirlenmesi
 • Kontrol maddesi; risk analiz klavuzundan, riske uygun grup belirlenir.
slide115
RİSK ANALİZ FORMUNU KULLANMA

RİSK SEVİYESİNİ TESPİT ETMEK

Düşük risk;Tolere edilebilir, eğer mümkünse az bir yatırımda giderilir.

Orta risk;Unfizible olmadıkça geliştirilmelidir.

Yüksek risk;Tolere edilemez, acil düzeltilmesi zorunludur.

slide116
RİSK ANALİZ FORMUNU KULLANMA
 • Riskin ortadan kaldırılması veya riskin en aza indirilmesi için yapılması gerekenler
 • İşi yapacak sorumlunun ve işin yapılması gereken tarihin belirlenmesi
 • Yapılan iyileştirmenin ve gerçekleşme tarihinin belirtilmesi
slide117
RİSK ANALİZ FORMUNU KULLANMA

Risk analizi yapılan proses sırasında kullanılan kişisel koruyucuların işaretlenmesi ve CE – EN no’larının belirtilmesi.

slide118
PANSUMANLI-İŞ KAZASI OLDUĞUNDA RİSK ANALİZİ GÜNCELLEME
 • Pansumanlı-iş kazası yaşandığı zaman;
 • Kaza ile ilgili risk analiz maddesi varsa (yoksa eklenir), maddenin yanına yukarıda belirtilenlerden uygun olan yazılır,
 • Formun sağ alt köşesinde yer alan boş kısma; kaza ile ilgili madde, kaza yapan operatörün ismi ve kaza niteliği belirtilir.
slide119
RİSK ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME

Size

göz kırpan,

TEHLİKELERİ

Göz ardı etmeyin!!!

slide120
İSG YÖNETİMİ

Operasyon

İyileştir

Yönet

Gözden Geçir

slide121
Operasyondaki

Tehlikeleri

Biliyor musunuz?

Operasyon

Hayır

İyileştir

Yönet

Neler Tehlikeye Sebep Olabilir?

Onun İçin Ne Yapıyorsunuz?

Gözden Geçir

Yeterli mi?

Değerlendir

Operation

Improve

Manage

Review

slide122
Operasyondaki

Tehlikeleri

Biliyor musunuz?

Operasyon

Evet

İyileştir

Yönet

Ne Yapılabilir?

Hangi Kaynaklar Gerekli?

Gözden Geçir

Onları Elde Edilebilir Yap

Yönet

slide123
Hepsi Bu Kadar mı?

Operasyon

İyileştir

Yönet

Evet

Gözden Geçir

… Emin misiniz ?

… Son Cevap ?

slide124
Hepsi Bu Kadar mı?

Operasyon

Hayır

İyileştir

Yönet

Yanlış Giden Nedir?

Nasıl Oldu?

Gözden Geçir

Onunla Nasıl İlgilenebilirsiniz?

Gözden Geçir

slide125
Operasyon

İyileştir

Yönet

Gözden Geçir

Zor Değil...

Her şeyi Farklı Söyleme.

slide126
13-İlgili Mevzuat
 • 25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27417
 • TEBLİĞ
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ
ad