slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thematisch overleg en regie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thematisch overleg en regie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Thematisch overleg en regie - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Stad Gent. Thematisch overleg en regie. OCMW Gent. Derden. Thematisch overleg. actoren. r egisseur. Rol van de regisseur : Overzicht Verantwoording Visie en beleid Samenwerking .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Thematisch overleg en regie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stad Gent

Thematisch overleg en regie

OCMW Gent

Derden

Thematisch overleg

actoren

regisseur

 • Rol van de regisseur :
 • Overzicht
 • Verantwoording
 • Visie en beleid
 • Samenwerking
 • afbakening van het thema en overzicht op de gehele situatieEerst en vooral dient het thema duidelijk en scherp afgebakend. De regisseur moet een goed en omvattend beeld van de gehele situatie hebben: Waarover gaat het precies? Wat zijn de problemen? Wat zijn linken met andere beleidsdomeinen? Wie zijn de actoren en wat is hun inbreng?
 • verantwoording over het geheel afleggenDe regisseur is bereid en in staat om verantwoording af te leggen over het geheel aan de betrokken of andere actoren. Dit kan gaan over toelichting of uitleg geven tot effectieve rekenschap of verantwoording afleggen. De regisseur coördineert het beleid binnen zijn thema naar élke burger.
 • het uitzetten of organiseren van beleidslijnen ten aanzien van het geheelDe regisseur slaagt er in om t.a.v. het geheel een gezamenlijke bepaalde koers uit te stippelen: doel en randvoorwaarden, ingezette middelen en tijdschema? De regisseur kan deze koers zelf bepalen, maar hij kan er ook voor zorgen dat andere actoren de beleidslijnen uitzetten.
 • het organiseren van inzet en samenwerking met het oog op het geheelDe regisseur slaagt er in om voldoende partijen te motiveren om bij te dragen aan het geheel en hiervoor met elkaar samen te werken
regie van lokaal welzijnsbeleid in gent

Vertegenwoordiging derden

Thema’s

Klankbordgroep

Private partners (WRG)

wonen

onderwijs

werk

...............

kinderopvang

gezondheid

dakloosheid

 • Organisatie en agendasetting
 • Signalenoverleg
 • Regisseurs
 • Stads- en OCMW bestuur
 • Omgevingsanalyse

ondersteuning

ouderen

Regie van lokaal welzijnsbeleid in Gent

jongeren

Intra-Europese migratie

Regisseursoverleg

Etnisch culturele diversiteit

Departement Bevolking en welzijn – Stad Gent

Personen met een handicap

Sectoraal, categoriaal en territoriaal

Schepen bevoegd LWB

wijkwelzijn

Inkomen, Schulden, en sociale dienstverlening

Cultuur

Regie

Sport

Overleg Stad OCMW (ambtelijk en politiek)

Sociale cohesie

Inspraak, communicatie en wijkprogramma’s

Armoede

Preventieve

gezinsondersteuning

OCMWGent

Gelijke kansen

……….

inclusief en integraal samenwerken op drie niveaus
Inclusief en integraal samenwerken op drie niveaus

Thematisch

niveau

Organisatie-

niveau

welzijnsniveau

Bijv. overleg Ad Rem

Bijv. ING

inclusief

Bijv. Jeugdoverleg

Bijv. speelplein

werking

Regisseursoverleg

Bijv. woonoverleg

Bijv. huisvesting

maatschappij

Integraal - geïntegreerd

slide4

Acties en doelstellingen op drie niveaus

Thematisch

niveau

Organisatieniveau

welzijnsniveau

Operationele

doelstellingen

Thematische

doelstellingen

Strategische

doelstellingen

Regie

(OCM)

Regie

(OCM)

Regie-acties

(bijv. coördinatie

daklozenbeleid

netwerkacties

(bijv.

regisseursoverleg

klantgericht

Acties

Coördinatie Lokaal welzijnsbeleid

Groep Gent actoren

Stadsdiensten

Private welzijnsactoren

Strategisch meerjarenplan Stad Gent