bijeenkomst vvd afdeling bloemendaal politieke stand van zaken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken. Bennebroek 22 juni 2011. VVD Verkiezingsprogramma specifiek i.z . Bennebroek. Korte samenvatting uit pamflet:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken' - adora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vvd verkiezingsprogramma specifiek i z bennebroek
VVD Verkiezingsprogramma specifiek i.z. Bennebroek
 • Korte samenvatting uit pamflet:
 • Historische gebouwen en dorpsgezicht behouden. - Geen flats, maar goede woningen.- Kloosterpark onbebouwd laten. - Franciscus-school direct bouwen, Sparrenbos- en Willinkschool opknappen. - Bibliotheek, SWOB en het Gemeenteloket op een locatie.- De Bennebroeksedreef blijft dicht voor doorgaand verkeer.
 • Uit de top 10:
 • Bennebroek behoudt zijn voorzieningen en de bestemmingsplannen worden in overeenstemming met het groene karakter van het dorp afgerond.
 • Hoofdstuk 5.8:
 • Wegens de overlast van doorgaand (vracht)verkeer in Vogelenzang en Bennebroek moet meer voortgang worden geboekt in de provinciale planning en dienen nieuwe Oost-West verbinding(en) te worden gerealiseerd. Mogelijkheden zijn het doortrekken van de N206 als Oost-West verbinding naar de N207 of een weg benoorden Hillegom. Een weg pal bezuiden Bennebroek is geen optie vanwege de te verwachten overlast voor de gehele kern Bennebroek.
belangrijkste lokale ontwikkelingen i z kern bennebroek
Belangrijkste lokale ontwikkelingeni.z. kern Bennebroek

1 januari 2009: nieuwe raad

VVD fractie heeft 7 van de 19 zetels

coalitie met CDA (4) en D66 (3)

wethouder VVD: financiën, RO, sport

wethouder CDA: WMO, onderwijs, cultuur

wethouder D66: verkeer, groen, strand, ..

2009: Fransiscusschoolwordt gebouwd

Schoollaan inrichting niet opnieuw in discussie

geen OZB verhoging

2010: Versterking winkelstructuur – Locatie Gemeentehuis – AH?

OZB verhoging o.b.v. inflatie percentage 1,5%

2011: Huisvuilophaal scenario van oude gem Bennebroek gekozen

Regionaal infrastructuurplan

OZB verhoging o.b.v. inflatie percentage 1,75%

Ontbrekende Oude Kern bestemmingsplan in gang gezet

nog weg ten zuiden hillegom ten noorden bennebroek 205 206
NOG / Weg ten zuiden Hillegom / ten noorden Bennebroek / 205-206

Samenvatting uit bereikbaarheidsstudie om gelijke informatie basis te hebben

wat is er gebeurd
Wat is er gebeurd

2003 november: MER

2004 februari: PS NH ziet niet voldoende voordelen t.o.v. nadelen

2007: regio Holland Rijnland wijst op extra ontwikkelingen

extra huizenbouw

autonome groei verkeer

ontwikkeling Greenport / Schiphol

2008: Bereikbaarheidsstudie Provincies NH/ZH

2010: CDA/CU/PvdA motie in 2ekamer

2010: Van Greenport tot Mainport, gebaseerd op 2008 rapport

Bestuurlijk overleg met

provincies NH (leiding) en ZH

regio Holland Rijnland en ROA

alle betrokken Gemeenten

2011: bestuurlijk overleg heeft voorkeur voor meest noordelijk variant

onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie 1
Onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie – 1

Opgave die als uitgangspunt zijn genomen:

Terugdringen van de omgevingshinder door noord-zuid verkeer in Zuid-Kennemerland

Slechten van de Ringvaart als barrière tussen Bollenstreek en Haarlemmermeer

Bereikbaarheid Greenport en leefbaarheid woonkernen

Voldoende capaciteit van de hoofdwegen in de Haarlemmermeer garanderen

Herstructureren van de verouderde autoverdeelstructuur vanaf de A44

Ontsluiten bouwontwikkelingen Westflank Haarlemmermeer

Opwaarderen aanbod OV op groeimarkten

onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie 2
Onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie - 2

Verkeersprognoses opgave 1 – Terugdringen hinder

onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie 3
Onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie - 3

Verkeersprognoses opgave 2 – slechten ringvaart barrière

slide10

Rol van de gemeenteraden (uit presentatie Provincie)

• Inzet van middelen

• Inspraak bij tracé-uitwerkingen

• Grondgebiedgemeenten: vaststellen planstudie

• Bevoegd gezag: Vaststelling van bestemmingsplan + MER

• De raden worden steeds geïnformeerd over tussenstappen

• Indien gewenst kan de provincie ook de rol van bevoegd gezag op zich nemen en een inpassingsplan maken

vvd fractie bloemendaal standpunt
VVD Fractie Bloemendaal standpunt
 • Uitgangspunten en verkeersanalyse op prognose 2020 uit de bereikbaarheidsstudie zouden leiden tot de oplossing 205-206 (weg tussen Hillegom, Bennebroek, en Vogelenzang),
 • Maar:
  • Gezien de “west flank” ontwikkeling opnieuw toetsen op uitgangssituatie
  • Vaststellen waarom de 207-206 alternatiefecht geen oplossing is
   • Alternatief 207-206 heeft onze eerste voorkeur
 • De bestuurlijke voorkeur voor de noord-corridor is de slechtste keuze voor Bennebroek en Vogelenzang. De voor- en nadelen voor Hillegom, Bennebroek en Vogelenzang moeten fair gedeeld worden.
  • het hele gebied moet zoekgebied zijn voor de beste inpassing
  • Minste overlast voor inwoners door verdiepte aanleg van Ringvaart tot en met Leidsevaart
  • Bescherming van bijzondere plaatsen (bos, natura2000 gebied, etc)
  • Afwaarderen van de 208 in Bennebroek en 206 in Vogelenzang (geen doorgaande route meer)
 • Bestuurlijk:
  • Dringend verzocht als Raad aan de wethouder om met Hillegom betere afspraken te maken en daarmee in het bestuurlijk overleg de juiste opdracht mee te geven voor het vervolg
  • Toetsen uitgangspunten en verkeersanalyses als 2nd opinie
  • Door financieel te participeren, mee kunnen bepalen van het tracé en de inpassing
andere onderwerpen
Andere onderwerpen
 • Oude kern
 • Oude Gemeentehuis
 • Renovatie Gemeentehuis Overveen
 • Financiële ombuigingen
 • ?