slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Нормален енергетски метаболизам и нутритивни потреби PowerPoint Presentation
Download Presentation
Нормален енергетски метаболизам и нутритивни потреби

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Нормален енергетски метаболизам и нутритивни потреби - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Нормален енергетски метаболизам и нутритивни потреби. Нутритиентите се неопходни за одржување на живототот Искористувањето на нутритиентите зависи од хранењето и инфламаторниот одговор (стрес) Енергетските потреби варираат зависно од клиничката состојба

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Нормален енергетски метаболизам и нутритивни потреби' - adonis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Нормален енергетски метаболизам и нутритивни потреби
 • Нутритиентите се неопходни за одржување на живототот
 • Искористувањето на нутритиентите зависи од хранењето и инфламаторниот одговор (стрес)
 • Енергетските потреби варираат зависно од клиничката состојба
 • Калориската дистрибуција зависи од метаболичкиот статус
slide2
Метаболички одговор на гладување и траума: нутритивни потреби
 • Метаболичкиот одговор на гладување е адаптивен механизам
 • Нутритивните опотреби се зголемувааат при траума
slide3
ХИПОГЛИКЕМИЈА – е примарен стимулус

Хормонални промени: зголемен cortisol, catecholamini, glucagon, хормон на раст

Примарни глуконеогенски прекурсори од страна на црниот дроб & бубрези:

a.lactati b. glycerol c. amino kiselini (alanine & glutamine)

Метаболен одговор на Гладување
slide4
Се зголемува протеолизата како резултат на зголемениот Кортизол ------> вкл. Азот во урина првите 4 дена од гладувањето (8-12g/дневно = 6.25g од мускул/g од азот).
slide5
Протеинскиот катаболизам примарно доаѓа од протеините од СКЕЛЕТНАТА мускулатура, но при потполно гладување се вклучуваат и другите органи
 • Во црниот дроб се штедат ензимите за глуконеогенеза и липолиза
 • Во панкреасот и ГИТ, се активираат ензимите за дигестија и протеинот за регенерација на епителиумот -> ПАРАДОКСАЛНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА
slide6
Брзата протеолиза не може да трае долго кога има губиток на 75 g/дневно, пациентот брзо умираRANDLE ЕФЕКТ
  • Се намалува уринарната екскреција на азот 2 – 4 gm/дневно кое се должи на кето-адаптацијата на мозокот
  • Се намалува протеинското распаѓање и тогаш главен извор на енергија се мастите (90%)
slide7
Метаболен одговор на траума

ФАЗИ:

 • Катаболичка фаза(Ebb, Адренергична -Corticoid):
  • Веднаш по хируршка опреација или траума
  • Се карактеризира со/ хипергликемија, зголемено лачење на азот во мочка поголемо отколку при гладување
  • Предизвикано од зголемен glucagon, glucocorticoid, catecholaminiи намален insulin
  • Обид за надоместување на циркулаторниот волумен и ткивната перфузија
slide8
Метаболизам при траума

ФАЗИ:

 • Рана анаболична фаза (прекин на кортикоидите):
  • Се враќа ткивната перфузија, може да трае денови или месеци, зависно од :
   • Тежината на повредата
   • Претходната здравствена состојба
   • Медицинската интервенција
  • Силно намалување на азотната екскреција
  • Азотниот баланс е позитивен (4g/дневно) има брзо и прогресивно зголемување во тежината и мускулната сила
slide9

Метаболизам при траума

ФАЗИ:

 • Доцна анаболичка фаза:
  • Неколку месеци по траумата
  • Се јавува кога потполно ќе се поврати волуменскиот дефицит
  • Повторно враќање на телесната тежина
slide10

Метаболизам при траума

Метаболизам на јагленохидрати кај траума :

хипергликемија = пропорционална на тежината на траумата

 • Важно:
  • Важност на хомеостазата
  • Главен извор на енергија за мозокот
  • Адекватно испорачување
slide11

Метаболизам при траума

Метаболизам на Јагленохидрати:

Хипергликемија:

 • Предизвикана од:
  • Зголемени катехоламини (примарно), cortisol, glucagon, vasopressin, angiotensin II, somatostatinи намален insulin.
  • Гликонеогенеза во црниот дроб и бубрезите и нарушено прифаќање на глукозата на периферијата
slide12

Метаболизам при траума

Метаболизам на Јагленохидрати:

Хипергликемија:

 • Резистенција на инсулин:
  • За време на Ebb фазата постои намалување на бета клеточната сензитивност спрема глукозата кое се должи на Catecholaminot, somatostatinotи намалениот крвоток низ панкреасот
  • Резистентност на егзогена администрација наинсулин и во EBB и во раната FLOW фаза
  • Во средната и касната Flow фаза, бета клеточната сензитивност се враќа на нормала и нејзината вредност е повисока, но перзистира хипергликемија заради континуирана глуконеогенеза
slide13
Метаболизам при траума

Метаболизам на Јагленохидрати:

 • Метаболизам на глукоза во повредени ткива:
  • Се зголемува глукозното прифаќање и продукцијата на лактати заради анаеробната гликолиза која се должи на локалната ткивна хипоксија
  • (+) инсулинска сензитивност
slide14
Метаболизам при траума

Метаболизам на липиди:

 • Примарен извор на енергија
 • Најдобар стимулус за хормон сензитивната липаза е КАТЕХОЛАМИНОТ
 • RANDLE ЕФЕКТОТ не е присутен
slide15
Метаболизам при траума

Метаболизам на протеини:

 • Екскреција на азот преку мочката 30-50g/дневно кое се должи на протеолиза; 20% се искористува за енергија (калории)остатокот за глуконеогенезаод страна на црниот дроб и бубрезите (кортизол, глукагон, катехоламини)
 • Примарен извор на протеини е скелетната мускулатура а висцералните органи се поштедени
slide16
Метаболизам при траума

Метаболизам на протеини:

 • Кетоадаптацијатае инхибирана----> перзистира глуконеогенезата ---> перзистира протеолиза(ИНТЕРЛЕУКИН I).
 • Степенот и траењето (-) на азотниот баланс е поврзано со тежината на повредата.Крајниот резултат на катаболизмот зависи од возраста, полот и физичката кондиција на пациентот (> кај млади, здрав и мажи)
 • (-) азотен баланс може да се намали соголемо калориско надополнување со азот
slide18
Повреда од било каков тип е поврзана со:
 • Имобилизација
 • Гладување
 • Враќање во првобитна состојба
  • Првите две се поврзани со намалување на енергетската побарувачка, додека третото е поврзано со зголемена енергетска побарувачка
 • Количеството на енергија кое се продуцира кај пациент со траума не е оптимално за задоволување на енергијата која е неопходна за репарирање, а се должи на:
  • Намалена или без нутритивна подршка
  • Значајно намалување на енергетското надополнување и количеството на ATP за време на шок, хипоксија, сепса, исхемија и повреда - анаеробен метаболизам
slide19
Енергетска потрошувачка во мирување по Harris и Benedict:

(МАЖ)66.47 + 13.75 (TT) + 5.0 (висина) – 6.76

= Kcal/дневно

(ЖЕНА)65.51 + 9.56 (ТТ) + 1.85 (H) – 4.68

= Kcal/дневно

Зголемена температура: ја зголемува енергертската потрошувачка во мирување за околу 7%за секој степен на температура

slide20
Нутритивни потреби
 • Енергија

– Harris-Benedict равенка x стрес фактор

–25 – 30 kcal/kg ТТ

– Индиректна калориметрија

 • Протеини

– Стабилни пациенти: 0.8 – 1.0 g/kg ТТ

– Пациенти со стрес:1.2 – 2.0 g/kg ТТ

slide21
Нутритивни потреби
 • Масти – Стабилен пациент: 25% – 30% од калориите – Пациент со стрес: 20% – 35% од калориите
 • Јагленохидрати – Стабилен пациент: 50% – 65% од калориите
 • Дијабетес мелитус, хипергликемија, ХОБС, хиперкапнеа, можат да имаат корист од

– јагленохидрати (околу 30% од калориите)

–  липиди (околу 50% од калориите)

slide22
Нутритивни потреби
 • Витамини и Минерали – стабилен пациент: 100% препорачан внес дневно

– пациент со стрес: 100% препорачан внес дневно,

(ХОБС, канцер, антиоксиданси

критично болен)

– пац. Со хепат. иснф: B Витамини,  фолна

Na, Cu, Fe, Mn

– бубрежна инсуф: Na, K, CI, PO4,

Витамин A – HIV/AIDS: антиоксиданси,

Витамини B6, B12

slide24
Нутритивна подршка

Основна цел на нутритивната подршка:

 • Да се задоволат енергетските потреби за метаболичките процеси
 • Да се одржува нормална телесна температура
 • За доведување во нормала на ткивните функции
slide25
Начини на исхрана:
 • Ентерална
 • Парентерална (TPN)
 • Комбинација