1 / 6

Bezpečne do cieľa

Bezpečne do cieľa. PNEUMATIKY – základ bezpečnosti na cestách. Peter Krištín. Október 2012. PREDSTAVENIE SuperDRIVE. Spoločnosť poskytujúca komplexný systém doplnkového vzdelávania v oblasti dopravy Škola bezpečnej jazdy Škola defenzívnej jazdy Škola eko jazdy

adonia
Download Presentation

Bezpečne do cieľa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bezpečne do cieľa PNEUMATIKY – základ bezpečnosti na cestách Peter Krištín Október 2012

  2. PREDSTAVENIE SuperDRIVE • Spoločnosť poskytujúca komplexný systém doplnkového vzdelávania v oblasti dopravy • Škola bezpečnej jazdy • Škola defenzívnej jazdy • Škola eko jazdy • Organizovanie prezentačných akcií Bezpečne do cieľa

  3. Pneumatiky – základ bezpečnosti na cestách • REALITA • Kvalita a vhodnosť pneumatík sú mnohými vodičmi podceňované • Medzi vodičmi sú rozšírené mnohé mýty o správnom, resp. vhodnom type pneumatík • Pravidelná kontrola stavu pneumatík nie je medzi vodičmi dostatočne zaužívaná. Podľa prieskumu v EÚ že až 63%!!! vodičov jazdí na podhustených pneu. (Dlhšie brzdné dráhy, horšie jazdné vlastnosti, menšia odolnosť voči aquaplaningu a samozrejme VYŠŠIA SPOTREBA). • Technický stav pneumatík má určitý vplyv na priebeh/ následky dopravných nehôd • Polícia štatisticky nevyhodnocuje príčinnú súvislosť technického stavu vozidla pri dopravných nehodách Bezpečne do cieľa

  4. Pneumatiky – základ bezpečnosti na cestách • FAKTY • Pneu s bežnou šírkou 185 – 205 mm sa dotýka s vozovkou LEN plochou veľkosti ľudskej dlane, treba uvážiť ešte dezén a dostaneme sa k hrôzostrašným menej ako 10 cm2 styčnej plochy! • Sezónne pneumatiky (zimné/letné) sú v našich klimatických podmienkach nevyhnutnosťou • Letné pneu v zime fungujú len na 20% schopností zimných.Naopak zimné v lete zvládnu aj 80% schopností letných pneu.Ak už teda používať jeden set po celý rok, jednoznačne zimné. • Tlak v pneumatikách pozvoľne klesá • Životnosť pneumatík závisí nielen od stupňa opotrebenia Bezpečne do cieľa

  5. Pneumatiky – základ bezpečnosti na cestách • DOPORUČENIA • Vyberajte len kvalitné a certifikované pneumatiky, je to jediná vec, ktorá auto drží na ceste. Tu sa naozaj nevypláca šetriť. Je to len jeden nákup za 3-5 rokov! • Tlak v pneumatikách pravidelne kontrolujte (minimálne 1 mesačne) • Tlak prispôsobujte hmotnosti vozidla • Minimálna odporúčaná hĺbka dezénu je 3mm pre letné a 4mm pre zimné pneumatiky • Maximálna životnosť pneumatiky je 5 rokov • Iné Bezpečne do cieľa

  6. Pneumatiky – základ bezpečnosti na cestách • Ďakujem za pozornosť! Bezpečne do cieľa

More Related