TIẾT 8
Download
1 / 25

TI?T 8 - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

TIẾT 8. GƯƠNG CẦU LÕM. KIỂM TRA BÀI CŨ. 1. Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi . 2. Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn . Gương đó giúp ích gì cho người lái xe?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TI?T 8' - adolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ti t 8

TIẾT 8

GƯƠNG CẦU LÕM


Ti t 8

KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Nêutínhchấtảnhcủamộtvậttạobởigươngcầulồi .2. Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn . Gương đó giúp ích gì cho người lái xe?

Trảlời :1.Làảnhảokhônghứngđượctrênmànchắn.Ảnhnhỏhơnvật. 2.Gương cầu lồi này giúp cho người lái xequansátđượcphầnđườngbịkhuất ở phíatrước.


Ti t 8

T I Ế T 8

GƯƠNG CẦU LÕM


Ti t 8

C1

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

1.Thí nghiệm :

Bốtríthínghiệmnhưhình 8.1. Hãyquansátảnhcâynếntạogươngcầulõm. Đặtcâynếnsátgươngrồidichuyểntừtừraxagương, chođếnkhikhôngnhìnthấyảnhđónữa.

Ảnh trong thí nghiệm là ảnh gì ? So với nến thì nhỏ hơn hay lớn hơn ?


Ti t 8

C1

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

1.Thí nghiệm :

Ảnhảo, vàlớnhơnvật.


Ti t 8

C2

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

1.Thí nghiệm :

Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng . Mô tả và nêu kết quả.


Ti t 8

C2

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

1.Thí nghiệm :

Đặt hai vật giống nhau và cách 2 gương ( gương cầu lõm và gương phẳng ) một khoảng như nhau.


Ti t 8

Gương cầu lõm

Gương phẳng

So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương


Ti t 8

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

1.Thí nghiệm:

2.Kết luận:

Đặtmộtvậtgầnsátgươngcầulõm, nhìnvàogươngthấymộtảnh. . . . . . . . . khônghứngđượctrênmànchắnvà. . . . . . . . . vật

ảo

lớnhơn


Ti t 8

C3

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

1.Đối với chùm tia tới song song:

a. Thí nghiệm:

Dùngđèn pin chiếumộtchùmtiasáng song songđilàlàtrênmộtmànchắn, vớimộtgươngcầulõm.

Quan sát chùm tia phản xạ xem nó có đặc điểm gì ?


Ti t 8

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

1.Đối với chùm tia tới song song :

a. Thí nghiệm: (Hình 8.2 )

b. Kết luận :

Chiếumộtchùmtiatới song songlênmộtgươngcầulõm, tathuđượcmộtchùmtiaphảnxạ. . . . . . .tạimộtđiểm ở trướcgương.

hộitụ


Ti t 8

C4

Hình 8.3

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

Hình 8.3 làmộtthiếtbịdùnggươngcầulõmhứngánhsángmặttrờiđểnungnóngvật. Hãygiảithíchvìsaovậtđólạinónglên ?


Ti t 8

C4

Hình 8.3

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

Ánhsángmặttrờisaukhiphảnxạsẽhộitụtạinơiđặtvậtnênvậtđósẽnónglên.


Ti t 8

C5

Điềuchỉnhđènđểtạoramộtchùmtiasángphânkìxuấtpháttừđiểm S tới 1 gươngcầulõm.

Bằngcáchdichuyểnđèn pin, hãytìmvịtrícủa S đểthuđượcchùmphảnxạlàmộtchùmsáng song song.

S

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

1.Đối với chùm tia tới song song :

2.Đối với chùm tia tới phân kỳ :

a. Thí nghiệm :


Ti t 8

S

Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm


Ti t 8

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnhcủamộtvậttạobởigươngcầulõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

1.Đối vớichùmtiatới song song:

2.Đối với chùm tia tới phân kỳ :

a. Thí nghiệm :

b. Kết luân :

Mộtnguồnsángnhỏ S đặttrướcgươngcầulõm ở mộtvịtríthíchhợp, cóthểchomộtchùmtia. . . . . . . . . . . song song.

phảnxạ


Ti t 8

C6

ĐÈN PIN

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

III. Vận dụng :

Tìm hiểu đèn pin

Xoay pha đèn để thu được chùm phản xạ song song chiếu ra.Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.


Ti t 8

ĐÈN PIN

GƯƠNG CẦU LÕM


Ti t 8

C6

ĐÈN PIN

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

III. Vận dụng :

Vì pha đèn là một gương cầu lõm, khi xoay đến vị trí thích hợp thì chùm phản xạ là chùm sáng song song do đó có thể truyền đi xa mà vẫn sáng rõ.


Ti t 8

C7

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm :

III. Vận dụng :

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn gần hay xa gương ?


Ti t 8

C7

GƯƠNG CẦU LÕM

I. Ảnhcủamộtvậttạobởigươngcầulõm:

II. Sựphảnxạánhsángtrêngươngcầulõm :

III. Vận dụng :

Ra xa gương


Ti t 8

GHI NHỚ

-Ảnhảotạobởigươngcầulõmlớnhơnvật.

- Gươngcầulõmcótácdụngbiếnđổimộtchùmtiatới song songthànhmộtchùmtiaphảnxạhộitụvàomộtđiểmvàngượclạibiếnđổimộtchùmtiatớiphânkìthíchhợpthànhmộtchùmtiaphảnxạ song song.


Ti t 8

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

? Nêutínhchấtảnhcủamộtvậttạobởigươngcầulõm? Gươngcầulõmđượcứngdụngtrongthựctếvàonhữngcôngviệcgì? - Làmbàitập 8.1 - 8.3 trang 9.sbt. - Đọcmục “Cóthểemchưabiết”.- Đọctrướcbài: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌCTrảlờiphầntựkiểmtratrang 25 sgkvàovởbàitập.


ad