slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
iCLASS PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15

iCLASS

174 Views Download Presentation
Download Presentation

iCLASS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Co-teaching & Study coaching… @ yes we can scalacollege !!! Co-teaching: d.m.v. zelfreflectie bouwen aan zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, weerbaarheid Study coaching: aandacht voor study skills, leren concentreren, studievoortgang bewaking en ondersteuning bij plannen, organiseren, overzicht helpen bewaren iCLASS Voor leerlingen met een indicatie Onder deskundige begeleiding van de iCREW: individual coaches

 2. Cluster 1 (visueel gehandicapt) Cluster 2 (spraak/taalproblemen en dove kinderen, comm. beperkt) Cluster 3 (fysieke beperking/ langdurig ziek, zmlk, meerv.geh.) Cluster 4 (gedrags/ontwikkelingsstoornis, langdurig zieke kinderen met een psychiatrische handicap) AD(H)D, ODD, McDD, ASS, NLD, WVP, DCD, FYSIEKE BEPERKING………………….…>>> Een diagnose/een LGFindicatie woordvindingsproblemen Het gaat niet om wat je hebt maar om hoe je ermee omgaat..!

 3. IDEOLOGIE: LEREN DOE JE SAMEN! Leerlingbegeleiding is ‘maatwerk’ (vastgelegd in een individueel HP) iCLASS Educatief partnerschap tussen school, ouders en ambulant begeleider • MOTTO: • We helpen je op de RIT! • 1) Reflectie en reproductie • 2)Inzicht en inzet • 3)Toepassen van kennis

 4. Inrichting van de iClass: • Maandag t/m donderdag 6,7,8ste uur • Wekelijks of meerdere keren per week aansluitend aan het lesrooster een afspraak leerling-coach • Individuele begeleiding en/of begeleiding in groepjes • Thema’s: • Wie ben ik, wat kan ik • Studievaardigheden • Aandacht en concentratie • Weerbaarheid en sociaal- emotionele vaardigheden • Volhouden en doorzetten Inloop/spreekmiddag voor ouders/verzorgers: vrijdagmiddag

 5. Voor de leerling: iLEARN • stimuleren van studievaardigheden • ondersteuning bij plannen, structureren, organiseren • vergroten van zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen op gebied van leren • pre-teaching, de leerling voorbereiden op de volgende les(dag) • specialistische ondersteuning vanuit ambulante begeleider CL 2/3 (denk aan afname PEPmeter of taaloefeningen) • persoonlijke begeleiding bij taakaanpak • aandacht voor gebeurtenissen, gevoelens, gedachten, gedrag en gevolgen van dit gedrag • individuele coaching op persoonlijke ontwikkelingsdoelen • gebruik leren maken van onderwijsondersteunende hulpmiddelen, zoals ICT

 6. VISIE op onderwijs aan leerlingen met SEN: • De kwaliteit van de interactie bepaalt het verschil tussen persoonlijke groei en persoonlijke pijn.Centraal in de ontwikkeling van ieder individu staat de werkelijke ontmoeting met de ander en jezelf. als je niet gelooft in mogelijkheden van mensen, blijf dan met je handen van hun onmogelijkheden af! Een V.I.P. behandeling: (Veiligheid, Invloed, Persoonlijk contact) Respect voor de jongere en de overlevingsstrategieën die hij heeft ingezet. NO WAR Niet Oordelen, wel Aandacht geven en Reflecteren.

 7. INDIVIDUELE BEGELEIDING GAAT UIT VAN DEZE BASISBEHOEFTEN: ik voel me veilig!

 8. Kom op! We doen het samen!

 9. Wil je een prestatie?Investeer in de relatie! Keywords: A: Aandacht en Aanwezigheid ‘er zijn’ als medicijn Aansluiting belevingswereld B: Betrokkenheid Bewustwording C: Contact Concretisering in het HP Tell me and I forget Teach me and I might remember Involve me and I learn

 10. Het Handelingsplan: Beginsituatie > wie is de leerling, kansen, kwaliteiten SMARTdoelen (sociaal/emotioneel/cognitief) Afspraken, maatregels en aanpassingen Contact met ouders en externen Hulpmiddelen Verantwoording van besteding LGF Deskundigheidsbevordering van icoaches/docenten Evaluatie

 11. Beïnvloeding op: kindfactoren Docentfactoren Taakfactoren Omgevingsfactoren

 12. Identiteit Imago Idealiteit Spelmateriaal Psycho-educatie Handleiding voor jezelf Leren over jezelf

 13. time-out Als je enige gereedschap een hamer is ziet elk probleem eruit als een spijker…

 14. iCoaches en ambulante begeleiders • Rosan van der Werf, Horizon • Reiny den Hartog, AED • Emy Bodijn • Alex Schoneveld • Suzanne Hanzon • Liena Ruschenberg • Leon van Os • Anita Buitelaar • Elke van Geest e.vangeest@scalacollege.nl