Original Article
Download
1 / 17

Original Article Duration of Dual Antiplatelet Therapy after Implantation of Drug-Eluting Stents - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Original Article Duration of Dual Antiplatelet Therapy after Implantation of Drug-Eluting Stents.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Original Article Duration of Dual Antiplatelet Therapy after Implantation of Drug-Eluting Stents' - adlai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Original article duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents

Original ArticleDuration of Dual Antiplatelet Therapy after Implantation of Drug-Eluting Stents

Seung-Jung Park, M.D., Duk-Woo Park, M.D., Young-Hak Kim, M.D., Soo-Jin Kang, M.D., Seung-Whan Lee, M.D., Cheol Whan Lee, M.D., Ki-Hoon Han, M.D., Seong-Wook Park, M.D., Sung-Cheol Yun, Ph.D., Sang-Gon Lee, M.D., Seung-Woon Rha, M.D., In-Whan Seong, M.D., Myung-Ho Jeong, M.D., Seung-Ho Hur, M.D., Nae-Hee Lee, M.D., Junghan Yoon, M.D., Joo-Young Yang, M.D., Bong-Ki Lee, M.D., Young-Jin Choi, M.D., Wook-Sung Chung, M.D., Do-Sun Lim, M.D., Sang-Sig Cheong, M.D., Kee-Sik Kim, M.D., Jei Keon Chae, M.D., Deuk-Young Nah, M.D., Doo-Soo Jeon, M.D., Ki Bae Seung, M.D., Jae-Sik Jang, M.D., Hun Sik Park, M.D., and Keun Lee, M.D.

Dr. Kerem Özbek

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji AD- Tokat

Volume 362(15):1374-1382April 15, 2010


Original article duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents
Giriş

 • İlaç kaplı stent? Metal kaplı stent?

 • DES; Restenoz, TRV 

 • DES; geç dönem stent restenozu?

 • Geç dönem stenozu = Bozulmuş arteryel iyileşme?

 • Güncel PCI kılavuzları 12 ay İkili anti-platelet tedavi önermekte

 • Peki ideal süre ne kadar?

 • Gözlemsel çalışmalarda sonuçlar çelişkili?

 • İlk randomize çalışma


Al ma dizayn
Çalışma Dizaynı

 • Eş zamanlı iki çalışmanın verilerinden yararlanılarak bu çalışma dizayn edilmiş.

 • Correlation of Clopidogrel Therapy Discontinuation in Real- World Patients Treated with Drug-Eluting Stent Implantation and Late Coronary Arterial Thrombotic Events (REAL-LATE)

 • Evaluation of the Long-Term Safety after Zotarolimus- Eluting Stent, Sirolimus-Eluting Stent, or Paclitaxel- Eluting Stent Implantation for Coronary Lesions — Late Coronary Arterial Thrombotic Events (ZEST-LATE)

*Çalışmaların hiçbir aşamasında sponsor desteği alınmamıştır.


Hasta pop lasyonu
Hasta popülasyonu

 • 12 ay içerisinde DES implante edilmiş

 • İşlem sonrası major kanama geçirmeyen

 • İşlem sonrası major KVS olay geçirmeyen

 • Antiplatelet kullanımının kontrendike olmadığı

 • Yaşam süresinin <1 yıl olan hastalığı olmayan hastalar

 • ZEST çalışmasına alınan hastalar


Metodoloji
Metodoloji

 •  Düşük doz ASA (100-200 mg/gün)

 •  Düşük doz ASA  Klopidogrel (75 mg/gün)

 •  Standart tedavi

 • 6 aylık takip

 • İlaç kullanımları, sayısı, kesilme zamanı…


Sonlan m noktalar
Sonlanım Noktaları

 • Primer sonlanım noktası

  MI ve Kardiyak sebeplere bağlı ölüm

 • Sekonder sonlanım noktası

  (MI, Herhangi bir nedene bağlı Ölüm, İnme, Stent trombozu, yeniden revaskülirazsyon, MI ve herhangi bir nedene bağlı Ölüm bileşimi, MI ve İnme bileşimi, TIMI kriterlerine göre major kanama)


Original article duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents

Genel Bakış

 • Çalışmaya DES sonrası en az 12 ay ikili anti-platelet tedavi alan 2701 hasta kabul edilmiş

 • Temmuz 2007-Eylül 2008

 • Güney Kore, 22 Merkez

 • Klopidogrel devamı konusunda hastalar randomize edilmiş

 • Randomizasyon sonrası hastalar ortalama 19.2 ay takip edilmiş


Original article duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents

Sonuç

 • DES implante edilmiş hastalarda 12 aydan sonra ikili anti-platelet kullanımı tek başına aspirin tedavisine göre MI ve Kardiyak sebeplere bağlı ölümde anlamlı azalma sağlayamamıştır.

 • Bu bulgular yeni randomize kontrollü çalışmalarla desteklenmeli veya tekrar gözden geçirilmelidir.


Original article duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents

Tartışma

 • DES takılan hastalarda BMS’e göre 6 aydan sonra Klopidogrel kullanımın bırakılması daha fazla oranda MI ve Ölüm oranı ile ilişkilidir.

 • Bu veriler 6 aydan sonra veya 12 aydan önce herhangi bir zamanda Klopidogrel kesilmesini içeren DUKE* kayıt verileri ile benzerdir.

*Eisenstein EL, Anstrom KJ, Kong DF,et al. Clopidogrel use and long-term clinical outcomes after drug-eluting stent implantation. JAMA 2007;297:159-68.


Original article duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents

 • Airoldi F, Colombo A, Morici N, et al. Incidence and predictors of drug-eluting stent thrombosis during and after discontinuation of thienopyridine treatment. Circulation 2007;116:745-54.

 • Park DW, Yun SC, Lee SW, et al. Stent thrombosis, clinical events, and influence of prolonged clopidogrel use after placement of drug-eluting stent data from an observational cohort study of drug-eluting versus bare-metal stents. JACC Cardiovasc Interv 2008;1:494-503.

 • Harjai KJ, Shenoy C, Orshaw P, Boura J. Dual antiplatelet therapy for more than 12 months after percutaneous coronary intervention: insights from the Guthrie PCI Registry. Heart 2009;95:1579-86.

 • Kimura T, Morimoto T, Nakagawa Y,et al. Antiplatelet therapy and stent thrombosis after sirolimus-eluting stent implantation. Circulation 2009;119:987-95.

 • Schulz S, Schuster T, Mehilli J, et al. Stent thrombosis after drug-eluting stent implantation: incidence, timing, and relation to discontinuation of clopidogrel therapy over a 4-year period. Eur Heart J 2009;30:2714-21.

 • Stone GW, Ellis SG, Colombo A, et al. Effect of prolonged thienopyridine use after drug-eluting stent implantation (from the TAXUS landmark trials data). Am J Cardiol 2008;102:1017-22.

Yukarıdaki çalışmalarda 6-12 ay arasında klopidogrel kullanımının stent trombozu ve geç klinik komplikasyonları önlemede faydalı olduğu gösterilememiştir.


Original article duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents

 • DES takılan hastalarda BMS’e göre 6 aydan sonra Klopidogrel kullanımın bırakılması daha fazla oranda MI ve Ölüm oranı ile ilişkilidir.

 • Bu veriler 6 aydan sonra veya 12 aydan önce herhangi bir zamanda klopidogrel kesilmesini içeren DUKE* kayıt verileri ile benzerdir.

*Eisenstein EL, Anstrom KJ, Kong DF,et al. Clopidogrel use and long-term clinical outcomes after drug-eluting stent implantation. JAMA 2007;297:159-68.


Original article duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents

 • Çalışmada Klopidogrel kullanımın bırakılması daha fazla oranda MI ve Ölüm oranı ile ilişkilidir.CHARİSMA çalışmasına benzer olarak beklenmedik bir şekilde herhangi bir nedene bağlı ölüm, MI ve Stroke oranında anlamlı olmayan bir artış izlendi.

 • Sekonder sonlanım noktaları az sayıda olduğu için ve 1 olayın bile istatistiği değiştirdiği için bu bulgular pek anlamlı olmayabilir.