menad ment u saobra aju l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU. Predavač: Doc. dr Saša Jovanović. Saobraćaj. Saobraćaj predstavlja deo nacionalnog privrednog sistema za koji država ima određeni vid direktne odgovornosti ili posebno izražen interes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
menad ment u saobra aju

MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

Predavač:

Doc. dr Saša Jovanović

saobra aj
Saobraćaj
 • Saobraćaj predstavlja deo nacionalnog privrednog sistema za koji država ima određeni vid direktne odgovornosti ili posebno izražen interes.
 • To je posebna organizovana ekonomska i društvena delatnost koja obezbeđuje, vremensko savlađivanje udaljenosti između unapred utvrđenih tačaka i prenos određenih ljudskih misaonih aktivnosti.
 • Saobraćaj pripada uslušnoj delatnosti čiji je jak razvoj u poslednje dve decenije iniciran industrijskom revolucijom XVIII veka.
saobra aj3
Saobraćaj
 • Marks je u delu Kapital klasifikovao 4 oblasti materijalne proizvodnje, ističući saobraćaj kao jednu od njih. To su:
 • Ekstraktivna industrija
 • Poljoprivreda
 • Prerađivačka idustrija i
 • Saobraćaj.
zna aj saobra aja
Značaj saobraćaja
 • Saobraćajni sistem, koji danas obuhvata sve savremene vidove transporta, predstavlja osnovu proizvodne infrastrukture i vodeću privrednu granu.
 • Transport danas troši oko 28% iskorišćene energije, 15% osnovnog proizvodnog kapitala , učestvuje u ukupnoj zaposlenosti i društvenom dohotku sa 7%, što nadmašuje ključne privredne grane, kao što su energetika, poljoprivreda, prerađivačka industrija.
 • Veliki značaj saobraćaja kao privrednog sektora Srbije je naročito to što zapošljava veliki broj ljudi i na taj način doprinosi povećanju stope zaposlenosti. Prеduzеćа u оblаsti sаоbrаćаја, sklаdištеnjа i vеzа činе 6,4% prеduzеćа u Rеpublici Srbiјi.
 • Oblast saobraćaja 2008. godine zapošljavala je oko 7,6% od ukupnog broja zaposlenih.
zna aj menad menta za poslovanje saobra ajnih kompanija
Značaj menadžmenta za poslovanje saobraćajnih kompanija
 • Sаvrеmеnе sаоbrаćајnе kоmpаniје pоsluјu u оkružеnju kоје kаrаktеrišе visok intenzitet promena.
 • Od saobraćajnih kompanija sе оčеkuје dа brzо slеdе nоvе zаhtеvе kоје nаmеću kоnkurеnciја, pоtrоšаči, prаvni sistеm, еkоnоmski trеndоvi
 • Opstanak na tržištu i nivo konkurentnosti saobraćajnih kompanija najviše zavisi od sposobnosti menadžmenta.
 • Saobraćajni menadžment treba da obezbede poslovnu klimu koja podržava:
  • privređivanje
  • inovativnost
  • razvoj sposobnosti
  • preduzetničke sklonosti.
ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta
 • Da studenti uvide značaj saobraćaja, i da nauče koje su osnovne dimenzije kvaliteta saobraćajne usluge.
 • Da studenti steknu znanje o najosnovnijim funkcijama menadžmenta u saobraćaju.
 • Da studenti nauče da analiziraju okruženje savremenih saobraćajnih kompanija.
 • Da studenti uvide značaj primene savremenih menadžment principa za konkurentnost saobraćajnih kompanija.
nastavne jedinice
Nastavne jedinice
 • Pojam i principi menadžmenta
  • Nastanak menadžmenta kao nauke
  • Definicije menadžmenta
  • Funkcije menadžmenta
  • Principi menadžmenta
 • Saobraćajni sistem
 • Pojam i klasifikacija saobraćajnih usluga
  • Pojam i karakteristike saobraćajne usluge
  • Klasifikacija saobraćajnih usluga
  • Dimenzije kvaliteta saobraćajne usluge
nastavne jedinice9
Nastavne jedinice
 • Menadžment saobraćajnih kompanija
  • Značaj menadžmenta za poslovanje saobraćajnih kompanija
  • Ciljevi saobraćajnih kompanijs
  • Menadžment funkcije
  • Nivoi menadžmenta
 • Analiza okruženja saobraćajnih kompanija
  • Faktori u okruženju saobraćaja
  • Karakteristike saobraćaja u Evropskoj uniji
  • Tehnike analize okruženja
 • Panevropski saobraćajni koridori
 • Koncepti TQM, Menadžment znanja, Downsizing, Benčmarking, Relationship marketing
studije slu aja
Studije slučaja
 • Kompanije iz oblasti telekomunikacija
 • Praksa poslovanja svetskih železnica
 • Menadžment aviokompanija
literatura
Literatura
 • Draker P., Moj pogled na menadžment, Adižes, Novi Sad, 2003.
 • Janićijević N., Upravljanje organizacionim promenama, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
 • Kostadinović S., Transportno pravo, Biografika, Beograd, 2000.
 • Kostadinović S., Strategija razvoja saobraćaja, Grafo – Žig d.o.o., Beograd, 2003.
 • Kolarić N., Menadžment u saobraćaju, Visoka turistička škola, Beograd, 2007.
 • Ljubojević Č., Marketing usluga, Stylos, Novi Sad, 2002
 • Philip S Thomas, Environmental Analysis for Corporate Planing, Business Horizonts, 2004.