hrub p edpoklad v e regulovan ch cen a zam len ch zm n v pravidlech trhu s elekt inou n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Martin Koďousek Energetický regulační úřad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Martin Koďousek Energetický regulační úřad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Martin Koďousek Energetický regulační úřad - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Hrubý předpoklad výše regulovaných cen a zamýšlených změn v Pravidlech trhu s elektřinou. Martin Koďousek Energetický regulační úřad. Obsah:. Návrh regulovaných cen elektřiny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen přenos a systémové služby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Martin Koďousek Energetický regulační úřad' - adlai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hrub p edpoklad v e regulovan ch cen a zam len ch zm n v pravidlech trhu s elekt inou

Hrubý předpoklad výše regulovaných cen a zamýšlených změn v Pravidlech trhu s elektřinou

Martin Koďousek

Energetický regulační úřad

obsah
Obsah:
 • Návrh regulovaných cen elektřiny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen
  • přenos a systémové služby
  • ceny pro podporované zdroje
  • distribuce a silová elektřina
  • průměrné ceny pro konečné zákazníky
 • Zamýšlené změny v Pravidlech trhu s elektřinou
slide4

Změny v procesu úpravy cen Vyhláška č. 150/2007 Sb. (nahrazena vyhláška č. 438/2001 Sb.)

 • Do 30. 4. – REAS, LDS a ČEPS předloží výkazy za minulý rok
 • oznámení parametrů 7/5 měsíců před regulovaným rokem nebo obdobím pro ČEPS/REAS
 • Sdělení cen pro OTE do 31. 7.
 • Sdělení cen pro ČEPS do 15. 8.
 • Sdělení cen přenosu pro REAS do 31.8.
 • Sdělení ceny za distribuci VVN a VN REAS do 30. 9.
 • Sdělení cen distribuce REAS pro LDS do 15. 10.
 • Sdělení tarifů na NN REAS a ceny DPI do 31. 10.
 • Sdělení ceny pro lokální distribuci do 15. 11.
 • Cenové rozhodnutí 30. 11.

Původně:

 • Do 30. 6. – předložení návrhu ceny přenosu elektřiny a systémových služeb ze strany ČEPS a návrhu cen OTE
     • Výstup ERÚ 31. 7.
 • Do 31. 8. – předložení návrhu cen distribuce elektřiny ze strany REAS
     • Výstup ERÚ 30. 9.
p enos elekt iny i
Přenos elektřiny I

Rezervace kapacity

Stálé náklady klíčovány podle průměrů bilančních sald čtyř zimních měsíců za 3 roky

Vliv na změnu ceny:

 • pokles WACC vlivem daně 7,085 %

(7,315%)

 • pokles užití výnosů z aukcí do cen na

1,1 mld. Kč

 • vliv na náklady:
  • Průmyslový eskal. faktor = 102,5 % (4/2007)
  • Mzdový eskalační faktor = 106,5 % (váha 0,15)
  • Faktor efektivity = 2,085 %

Cena pro rok 2008:

513 336,49 Kč/MW za rok

rok 2007: 482 830,04 Kč/MW.rok

pro rok 2006: 511 266,15 Kč/MW za rok

pro rok 2005: 610 843,56 Kč/MW za rok

p enos elekt iny ii
Přenos elektřiny II

Cena za použití sítí

 • cena silové elektřiny použita podle

nového dlouhodobého kontraktu

 • nárůst ceny silové elektřiny

na krytí ztrát na 1707 Kč

tj. o 47%

Cena pro rok 2008:41,25 Kč/MWh

Průměrná orientační cena za přenos pro rok 2008: 128,67 Kč/MWh

pro rok 2007: 114,97 Kč/MWh

pro rok 2006: 110,20 Kč/MWh

(pro rok 2005: 130,14 Kč/MWh)

(pro rok 2004: 134,56 Kč/MWh)

syst mov slu by

147,15

55,12

Systémové služby

Zastoupení subjektů ve VŘ - výsledek pro rok 2008

Výběrové řízení na nákup podpůrných

služeb – 2008-2010

 • nakoupeno od 40 až 80% potřeby

podle typu služby

 • zbytek bude dokupován ve VŘ

a denním trhu, týdenní řezy

 • náklady na nákup podpůrných

služeb zvýšeny na 8,1 mld. Kč

 • případné vyšší náklady budou

kryty příjmy z aukcí a nadvýnosy

ze systému zúčtování odchylek

Cena pro konečný odběr pro rok 2008: 147,81 Kč/MWh

Cena pro lokální spotřebu: 55,56 Kč/MWh

decentr ln v roba

Operátor trhu s elektřinou

Decentrální výroba
 • regulace založena na predikovaném cash flow
 • v souladu s vyhláškou použit průmyslový eskalační faktor
 • zvýšení ceny na 4,75 Kč/MWh
 • Nezávislost na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky
 • Ceny ponechány v úrovni předchozích let
 • V dalších letech uvažováno zrušení příspěvku pro všechny hladiny
 • Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, od roku 2005 stejný na všech napěťových úrovních v rámci jednoho REAS – 2008 průměrně 9,54 Kč/MWh

2007 - 9,45 Kč/MWh

2006 - 7,48 Kč/MWh

obnoviteln zdroje
Obnovitelné zdroje

V souladu se zákonem č. 180/2001 úprava o:

 • index cen průmyslových výrobců duben-duben v úrovni 2,5 %
 • zohlednění nárůstu ceny silové elektřiny – uvažováno 14 %
 • nutné zohlednit vliv dotací z EU
 • programy MPO, MŽP, MZE cca 6+8+8 mld. Kč na investiční podporu OZE do roku 2012
 • podpora 30 až 80% investičních nákladů dle typu programu a kategorie zdrojů

Předpokládaný příspěvek na podporu OZE, KVET A DZ činí 39,61 Kč/MWh

kvet a druhotn zdroje
KVET a druhotné zdroje

KVET:

 • Nárůst ceny zemního plynu
 • Nárůst ceny silové elektřiny v průměru o 15 procent
 • Zachováno současné členění zdrojů a podpor
 • Změna volby délky VT/NT jedenkrát za měsíc

Druhotné zdroje:

 • Zachováno současné členění zdrojů a podpor
distribuce elekt iny i
Distribuce elektřiny I

Vliv na změnu ceny rezervace kapacity:

 • 2006 – sloučení a outsourcing činností, zohlednění unbundlingu
 • 2007 – řada analýz za účelem ověření nutnosti zohlednění přecenění
 • 2008 – přecenění majetku v průběhu II. RO neuznáno pro regulaci

– částečné uznání přeceněných odpisů

– povolené výnosy upravovány o meziroční přírůstek majetku

 • zohlednění příjmů z Ceny za rezervovanou kapacitu pro rok 2007

připojení v cenách

 • WACC 7,731 %

(7,955 %)

 • vliv na náklady:

Průmyslový eskal. faktor

= 102,5 % (4/2007)

Mzdový eskalační faktor

= 106,5 % (váha 0,35)

Faktor efektivity = 2,085 %

distribuce elekt iny ii
Distribuce elektřiny II

Zvýšení průměrné ceny silové elektřiny na ztráty

 • Ocenění diagramu podle skutečně nakoupené elektřiny na ztráty
 • Provedeno ocenění diagramů REAS produkty burzy – není relevantní pro stanovení cen
 • Stejná cena je uvažována pro pokrytí diagramu MOO a MOP
 • Nárůst ceny silové elektřiny o jako vážený průměr 3 obchodníků o 16,8% (včetně ceny odchylky)
dod vka na vvn vn nn
Dodávka na VVN, VN, NN

Vliv na změnu ceny dodávky pro zákazníka na NN:

 • cena silové elektřiny – použité ceny podle cen skutečně nakoupené elektřiny
dal postup
Další postup

Ceny distribuce:

 • Upřesnění cen OZE a KVET - cena biomasy, uhlí, plynu, povolenek
 • Stanovení tarifů na NN – úprava jednotné ceny NT, hraniční body
 • určení odpovídající ceny silové elektřiny pro dodavatele poslední instance v jednotlivých sazbách (podle reálných možností nákupu elektřiny všemi distribučními společnostmi)
 • výpočet cen pro 3 LDS s individuální cenou

- 2 soustavy s požadavkem na nižší ceny

- závislost cen na nadřazených soustavách

- neodepsanost majetku, vysoký zisk při standardní regulaci

- zvažujeme věcné usměrňování ceny pro další roky (při nižší ceně)

 • aktualizace textů a úprava částí cenových rozhodnutí souvisejících s oceněním odchylky

Vydání cenových rozhodnutí

pravy zp sobu z tov n odchylek
Úpravy způsobu zúčtování odchylek
 • Odstranění kategorie vícenákladů
  • Protiregulace bude hrazena z rozdílů zúčtovacích a nabídkových cen regulační energie
 • Linearizace křivky pro záporné odchylky

C = 1990 + 5,5 x Osys-

 • Zavedení křivky pro kladné odchylky

C = -1 - 3,5 x Osys+

 • Zatraktivnění vyrovnávacího trhu
  • ČEPS bude zveřejňovat poptávku a cenu
  • Poskytovatel obdrží nabídkovou resp. zúčtovací cenu
n vrhy na zm ny pravidel trhu i
Návrhy na změny Pravidel trhu I
 • Umožnění redispečinku pro řízení zatížení v ES ČR v souladu s Nařízením 1228/2003
  • Redispečink se realizuje na základě smlouvy mezi českým provozovatelem přenosové soustavy a mezi výrobcem nebo provozovatelem zahraniční přenosové soustavy
  • Smlouvy mohou být uzavírány po uzavírce dvoustranných obchodů
  • Náklady na tuto službu budou součástí regulované ceny za SySl
n vrhy na zm ny pravidel trhu ii
Návrhy na změny Pravidel trhu II
 • Umožnění elektronické fakturace mezi PDS a dodavatelem prostřednictvím IS OTE
 • Zvláštní režim zúčtování odchylek rozšířen kromě stavů nouze i na předcházení stavu nouze v hodinách stanovených provozovatelem přenosové soustavy
 • Zavedení blokového trhu OTE
  • Obchodovány bloky > 1 MW
  • Uzavírka 1 hodinu před uzavřením denního trhu
  • Další podrobnosti jsou ještě upřesňovány
n vrhy na zm ny pravidel trhu iii
Návrhy na změny Pravidel trhu III
 • Změna dodavatele:
  • Změnu je nově možné provádět v libovolných termínech (v minulosti omezení, kdy u A a B bylo možné změnit dodavatele k 1. dni v měsíci a u C pouze 1x za 6 měsíců)
 • S cílem usnadnit změnu dodavatele elektřiny bude umožněna tzv. předregistrace, kdy v IS OTE budou jednorázově zaregistrována všechna odběrná místa. Tímto způsobem lze zahájit změnu dodavatele na jakékoliv odběrné místo a teprve v rámci procesu změny dodavatele budou ze strany PDS dodatečně zaslána kmenová data o příslušných OPM.
n vrhy na zm ny pravidel trhu
Návrhy na změny pravidel trhu
 • Zavedení povinnosti pro PDS předávat na vyžádání zákazníkovi případně jeho dodavateli čtvrthodinová maxima a údaje o jalové energii
 • Upřesnění výkazu pro vykazování množství elektřiny z OZE
  • Doplnění údajů nezbytných pro vykázání celé bilance toků elektřiny v předávacím místě výrobce
  • Cílem je vyloučit možné nesprávné vykázání podporovaného množství elektřiny z těchto zdrojů a uplatnění neoprávněné podpory
  • Řešení rovněž usnadní celkovou kontrolu správnosti vykazovaných údajů