Markedsstyring i staten
Download
1 / 20

Markedsstyring i staten - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Markedsstyring i staten. Oppsummerer NTLs kritikk Markedsstyring: Styringsmåter av offentlig sektor hentet fra privat sektor, ofte ved bruk av markedsmekanismer Målstyring Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting ” Liksommarkeder ” (bestiller- og utførermodeller) Målgrupper

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Markedsstyring i staten' - adina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Markedsstyring i staten
Markedsstyring i staten

 • Oppsummerer NTLs kritikk

 • Markedsstyring:

  • Styringsmåter av offentlig sektor hentet fra privat sektor, ofte ved bruk av markedsmekanismer

  • Målstyring

  • Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting

  • ”Liksommarkeder” (bestiller- og utførermodeller)

 • Målgrupper

  • Medlemmer og tillitsvalgte i NTL

  • Politikere og virksomhetsledere


Kartlagte omr der
Kartlagte områder

 • Mål- og resultatstyring

 • Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting

 • Bestiller– og utførermodeller

 • Medbestemmelse

  • HR-ledelse, Lean

 • Forretningsbasert regnskap i offentlig sektor

 • Midlertidig ansatte

 • Konsulentbruk i staten


Den norske modellen
Den norske modellen

 • Norges største konkurransefortrinn

  • Sikrer medarbeiderdrevet innovasjon

 • Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse

  • Sterke fagforeninger og fast ansettelse

 • Trepartssamarbeid

 • Små forskjeller og nærhet i beslutningene

 • Gjensidig tillit


Gjennomg m lstyringen
Gjennomgå målstyringen:

 • Færre mål

 • Mål og rapporter det mest vesentlige

 • Mål kvalitet i stedet for kvantitet

 • Ikke målstyr på individnivå

 • Ikke bryt ned overordnede mål til mange undermål i virksomhetene


Gjennomg m lstyringen 2
Gjennomgå målstyringen (2):

 • Utarbeid bedre styringsverktøy

  • Ikke la ”enkle” oppgaver teller likt med ”vanskelige”

 • Ikke bruk ”gapestokkstrategier”

  • Ikke heng ut ledere, grupper av ansatte eller enkeltansatte når indikatorer og mål ikke er oppnådd.

 • Ledere bør ikke gis bonus ut fra måloppnåelse.


Hvem tjener p privatisering
Hvem tjener på privatisering?

 • Offentlig sektor brukte 555 mrd kr

 • Sykehustjenester, ca. 100 mrd kr

 • Pleie og omsorgstjenester ca 70 mrd kr

 • Innkjøp av varer og tjenester for 350 mrd kr

  ( 2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra)

  NHO:

  ” Våre medlemsbedrifter har et veldig

  sterkt ønske om å få slippe til”

  Petter Brubakk, NHOs næringsdirektør ( Dagsavisen 5.5.11)


Drivkrefter
Drivkrefter

 • Politiske holdninger

  • Ideologi

   • ”privat er best”

  • Pragmatisk - kostnadsorientert

   • ”det viktigste er ikke hvem som vasker bestemor så lenge bestemor blir vasket”

 • Ledernes holdninger

  • ”Styrke fokus” = slippe ansvaret

  • Hva er moderne?

  • Holde budsjettet – kortsiktige gevinster

 • Andre aktører: konsulenter, media osv.


Markedsstyring i staten

Kontroll

Omstilling

Anbud

Profitt

Før-kostnader

Etter-kostnader

Anbudskostnader


Markedsstyring i staten

www.respublica.no

www.facebook.com/respublicanorge

Twitter: @respublica_

#Blåkopi

www.respublica.no


Konkrete tiltak
Konkrete tiltak

 • Samarbeid over sektorgrenser

 • Redusere konsulentbruken

 • Redusere bruk av midlertidige ansatte.

 • Konsekvensanalyser og evaluering

 • Gode offentlige tjenester i egen regi

 • Gjennomgang av bestiller – og utførerløsninger


Styrk trepartsamarbeidet og den norske modellen
Styrk trepartsamarbeidet og den norske modellen

 • Tillitsvalgte inn i styringsdialogen

 • Bruk Hovedavtalen bedre

 • Styrk lederplattformen

 • Opplæring om offentlig sektors særtrekk

 • Medbestemmelse i alle ledd


Satsingsomr der 2013
Satsingsområder 2013

 • Intern informasjon

  • I regi av landsforeningene og foreningene

 • Arbeid ut mot enkeltvirksomheter

  • Samarbeide med lokale organisasjonsledd i noen utvalgte virksomheter

 • Påvirke på overordnet nivå

  • Arbeide opp mot politikere og virksomhetsledere