fokus p frafaldet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Fokus på frafaldet” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Fokus på frafaldet”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

”Fokus på frafaldet” - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

”Fokus på frafaldet”. Mentorprogrammet – ” Fokus på frafaldet”. Undertegnede. Thomas Bedsted 34 år Uddannet lærer. Arbejdet på ordblinde efterskole. Været leder af intern skole på socialpædagogisk opholdsted Har haft flere børn i aflastning/pleje. Nu vejleder ved UU Skive.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Fokus på frafaldet”' - adin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fokus p frafaldet
”Fokus på frafaldet”

Mentorprogrammet –

”Fokus på frafaldet”

undertegnede
Undertegnede
 • Thomas Bedsted
 • 34 år
 • Uddannet lærer.
 • Arbejdet på ordblinde efterskole. Været leder af intern skole på socialpædagogisk opholdsted
 • Har haft flere børn i aflastning/pleje.
 • Nu vejleder ved UU Skive.
slide3

”Det, der virker, uanset om vi kalder det mentor eller ej, er nærværet, empatien og det at blive forstået/mødt – altså menneskeligheden – det kommer vi ikke uden om.”

baggrund for projektet
Baggrund for projektet.
 • For mange unge uden uddannelse - i amtet 22% (3% højere end gennemsnittet)
 • SSP-samarbejdet i Skive opfordrer til særlig indsats så flere unge gennemfører ungd. Udd.
 • 655 unge i UU Skives område i årgang 89 – 22% svarer til 144 unge!!
 • Ungeindsats i Skive Kommune, med UU Skive som omdrejningspunkt.
den konomiske ramme
Den økonomiske ramme
 • Ca. 571.000 kr. fra mentorpuljen.
 • Ca. 115.000 kr. egen finansiering.
 • 2/3 af pengene går direkte til støtte af de unge.
 • Den sidste 1/3 del går til kursus, opkvalificering af mentorer og unge rollemodeller samt administration.
 • Ca. 250 timer pr. mentor fordelt over to år.
 • Hver mentor er ansvarlig for ca. 7 unge.
faktuelt
Faktuelt
 • 9 mentorer.
  • 2 på teknisk skole
  • 1 fra handelsskolen
  • 2 unge - henholdsvis en studerende fra seminarium og en fra erhvervslivet.
  • 4 fra UU skive
 • 62 mentees fordelt på HG, HHX, EUD, STX, HTX, SOSU og en enkelt fra 10’eren.
 • Vi skal have 50 unge gennem ”systemet”.
m lgruppe
Målgruppe
 • Unge med personlige, sociale og/eller faglige

problemer.

 • Unge som vurderes i faregruppen for at droppe

ud af en ungdomsuddannelse.

 • Fortrinsvis 16 – 18 årige.
 • Enkelte 19 – 25 årige.
 • Enkelte 9. – 10. klasses elever.
 • Ikke de allersvageste!!
 • Unge som selv har lyst til at

Have en mentor!

mentorens rolle
Mentorens rolle.
 • At støtte den enkelte unge i sit uddannelsesvalg.
 • At støtte den enkelte unge i de sociale relationer han/hun indgår i.
 • Bygge bro mellem ungdomsuddannelserne og den enkelte unge og mellem virksomhederne og den unge
  • Mentor kan være med til at ændre kulturen på udd. inst.
 • Samarbejde omkring de unge – tænke i helheder.
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
  • De sociale myndigheder.
  • Erhvervslivet
 • At støtte den enkelte unge i de faglige udfordringer.
 • At være med til at opbygge netværksgrupper i gruppen af sårbare unge.
 • At iværksætte sociale aktiviteter i netværksgrupperne.
 • At sætte sig ud over sin rolle som ”lærer”, for i stedet at være mentor/”voksenven”/støtte.
 • At være personlig vejleder/hjælper/støtte/rådgiver…..
hvordan arbejder vi
Hvordan arbejder vi?
 • Den første kontakt er vigtig!
  • Personlig henvendelse.
  • Tid til snak og spørgsmål.
 • Afhængig af situationen har vi kontakt daglig, hver uge, hver anden uge.
  • Kontakten kan være ”face to face”, pr. mail, pr. telefon, pr. sms, brev, ….. Alt er muligt – afhængig af hvad der virker.
 • Det er os der står for kontakten indtil den unge selv er kan/vil.
 • Vi går ”i kødet” på de unge mennesker – VI PAKKER IKKE TINGENE IND – på nær hvis det er nødvendigt.
 • Vi arbejder individuelt!!!!
 • Vi holder mentormøde hver måned.
 • Vi laver netværksarrangementer.
 • Vi holder kurser for vore mentorer/unge rollemodeller.
 • Vi arbejder løbende på, at implementere beskrivelser

af vore mentees i fht. de kategorier som er beskrevet

i vores projekt.

rollemodeller
Rollemodeller
 • Unge på ungdomsuddannelserne, som har socialt sind.
  • Succeoplevelser for livet. Både for mentor, men også for mentee.
 • Det kræver overskud at være rollemodel.
 • Rollemodellerne bliver ansat ved ansættelsessamtale og bliver aflønnet.
 • Unge snakker bedre med unge om nogle ting!
  • Selv jeg er for gammel!
 • Rollemodeller overtager efterhånden mentors

opgaver.

match mellem mentor og mentee
Match mellem mentor og mentee.
 • Hvad har den enkelte mentee brug for?
  • En ”erstatningsforælder”.
  • En kritisk ven.
  • En voksenven.
  • En ”oversætter”.
  • Storebror/storesøster.
  • Et skulderklap på det rigtige tidspunkt.
  • En personlig vejleder/hjælper/støtte/rådgiver.
 • Hvilken mentor tror vi kan matche den enkelte mentee.
  • Hvad passer i fht. de mentees mentor har i forvejen, hvilken skole går mentee på, hvad vurderer vi, den enkelte mentee har brug for hos sin mentor.
 • Hvordan tror vi mentor og mentee ”swinger” sammen.
 • Evaluering i løbet af de første par måneder, afhængig af mødefrekvensen.
 • Evt. ommatchning sker hurtigt…. Men sjældent.
slide14

Netværk

 • Store eller små grupper – hvad er der brug for.
  • Tendensen er at de små grupper fungerer bedst.
 • Mange af vore unge mangler sociale netværks/tryghedsgrupper
  • Mangler selv de sociale kompetencer.
 • F. eks fire unge som mødes jævnligt for at se film, gå i biffen, snakke, spise pizza, etc.
 • Målet: at skabe relationer som kan være med til at fastholde de unge på ungdomsuddannelserne.
slide15

Det skal være nemmere at stå op om morgenen!

 • At være på kanten af uddannelsessystemet er ikke et bevidst valg!!!!
 • ”Kan de ikke bare tage sig sammen” – Hvis de kunne det havde de nok gjort det……
 • Marginaliserede unge skal foretage valg de ikke er i stand til at foretage!!!!
 • Unge fortæller sandheden – set med deres øjne…..
 • Det sværeste af alt er er ikke at have succes!!!
slide16

Anbefalinger til fremtiden

 • Mentorgruppe som forankres i UU.
  • Der skal være en synlig markedsføring!
 • Der afsættes midler til mentorarbejdet i fremtiden. Midlerne skal ”styres” af UU – centrene.
  • Midlerne skal ikke øremærkes til aflønning af mentorer, men skal også kunne bruges til netværksaktiviteter eller til at styrke en fritidsinteresse, etc….
  • Det skal være muligt at inddrage psykologbistand.
 • Et korps af mentorer, som favner bredt.
  • Ingen aldersgrænse, dog min. 18 år.
  • Den enkelte unge kan også selv foreslå en mentor, som han hun er tryg ved…..
 • Institutionsuafhængig.
 • Alle skal i princippet kunne indstille til en mentor!!
 • Der skal ikke være en min. eller max timegrænse.
overvejelser
Overvejelser
 • Kan alle jobs forenes med mentorrollen?
  • Studievejleder på handelsskolen – hun oplever at det er meget svært at skelne mellem mentorjobbet og studievejledningen.
  • At skifte mellem de forskellige ”kasketter”.
 • Hvordan måler vi vores succes?
  • Hvordan ville vores mentees have klaret sig uden os og omvendt?
  • Successikring – hvordan gør man det?
  • Frustrationen over at det et langt stykke hen af vejen er mentoren der bærer samværet/tager initiativet.
slide18

”Det, der virker, uanset om vi kalder det mentor eller ej, er nærværet, empatien og det at blive forstået/mødt – altså menneskeligheden – det kommer vi ikke uden om.”