Prof. Dr. Selda
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr. Selda Önderoğlu. DİPLOMA EKİ (de) Diploma supplement (DS) Bologna Sürecİnin türkİye’de uygulanmasI projesİ 2011-2013 dİploma ekİ semİnerİ. 1.3.2013-İstanbul Teknik Üniversitesi. Ortak Bir Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulması

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 3 2013 stanbul teknik niversitesi

Prof. Dr. Selda Önderoğlu

DİPLOMA EKİ (de)Diploma supplement (DS)Bologna Sürecİnintürkİye’deuygulanmasIprojesİ 2011-2013dİplomaekİsemİnerİ

1.3.2013-İstanbul Teknik Üniversitesi


1 3 2013 stanbul teknik niversitesi

Ortak Bir Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulması

Ortak iki seviyeli eğitim sisteminin yerleştirilmesi (Lisans ve yüksek lisans)

Öğrenci ve eğitmenlerin hareketliliğinin sağlanması

1998

SorbonneDeklerasyonu

Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir dereceler kredi sistemi (AKTS)

Araştırmacıların hareketliliği

Kalite güvencesi

Yükseköğrenimde Avrupalılık boyutu

O r t a k ç a l ı ş m a r u h u

1999

Bologna Deklerasyonu

Yaşam Boyu eğitim (LLP)

Sosyal Boyut

Yükseköğrenim kurumları ve öğrencilerin katılımı

Avrupa Yüksek Öğrenim Alanının Özendirilmesi

2001

Prag Bildirisi

Kurumsal, Ulusal ve Avrupa seviyelerinde Kalite Güvencesi

Doktora eğitiminin 3. seviye olarak kabul edilmesi

Derecelerin ve kredilerin tanınması (Diploma Eki)

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

Eğitim ve araştırma arasında yakın bağlantı

2003

Berlin Bildirisi

B O L O G N A S Ü R E C İ

Sosyal Boyut’un güçlendirilmesi

Kalite Güvencesi’nin standartları ve rehberleri

Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri

Ortak Derecelerin takdimi ve tanınması

Yükseköğrenimde esnek öğrenme yolları

2005

Bergen Bildirisi

Avrupa Kalite Güvencesi Kaydı’nın oluşturulması

Bologna Sürecinin Global Boyutunu geliştirme stratejileri

Sosyal Boyutu izleme amaçlı etkin ulusal planların üretilmesi

2007

Londra Konferansı

2020 yılına kadar mezunların en az %20’sinin hareketliliğinin sağlanması

Yükseköğretimden faydalanan grupların artırılmasının sağlanması

Yükseköğretime ayrılan kaynakların artırılması ve çeşitlendirilmesi

2009

Leuven Konferansı

2010

Youth on themove !!! Haydi gençler yola !


Diploma eki de diploma supplement ds
Diploma Eki (DE) Diploma Supplement (DS)

 • Öğrenim süreleri ve diplomaların tanınması için geliştirilmiş araçlardan birisidir.

 • Uluslararası şeffaflığın geliştirilmesi, elde edilen diploma, derece, sertifika gibi kazanımların akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırmayı sağlayan belgedir.

 • Yüksek öğretim diploması ile birlikte verilir.

 • Ve ancak diploma ile birlikte geçerliliğivardır.


De ve europass
DE ve Europass

Bireylerin beceri ve yeterliliklerini Avrupa

düzeyinde daha iyi anlatabilmelerine yardımcı

olmak amacıyla geliştirilmiş Europass’ınparçasıdır.

Europass:

Beceri ve yeterliliklerin şeffaflığı için oluşturulmuş tek bir çerçeve.

Europass şeffaflık araçları:

EuropassCV

EuropassDiploma Eki

Europass Hareketlilik

EuropassDil Portföyü

Europass Sertifikalar Eki


1 3 2013 stanbul teknik niversitesi
DE

 • Diploma eki, bir üniversitede derecesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilere Avrupa’da yaygın konuşulan dillerden birinde ve ücretsiz olarak verilir.

 • Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz.

 • DE yüksek öğretimde şeffaflığı sağlar. Ayrıca hareketlilik ve yaşam boyu öğrenmede bireylere yardımcı olur.


De ne de ildir
DE ne değildir?

 • Bir özgeçmiş (CV) değildir.

 • Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

 • Kendiliğinden akademik veya mesleki tanınmayı garantileyen bir belge değildir


1 3 2013 stanbul teknik niversitesi

 • Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

 • Bu bilgi notu diploma ekinin giriş kısmında yer alır.

 • DE Şablonu ülkemizde YÖK tarafından belirlenmiştir. Çeşitli bölümlerle ilgili açıklama/Değişiklikler YÖK tarafından üniversitelere bildirilmektedir.

 • DE-TR: İngilizce, A3 boyutunda basılır,katlanır.

 • YÖK her yıl üniversitelerden diploma eki çalışmaları ile ilgili bilgi istemektedir (en son 4.1.2013).


De giri b l m
DE-Giriş Bölümü Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

 • This Diploma Supplementfollowsthe model developedbytheEuropeanCommission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. ThePurpose of thesupplement is toprovidesufficientindependent data toimprovetheinternational “transparency” andfairacademicandprofessionalrecognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designedtoprovide a description of thenature, level, context, contentandthestatus of thestudiesthatwerepursuedandsuccessfullycompletedbytheindividualnamed on theoriginalqualificationtowhichthissupplement is appended. Itshould be freefromanyvaluejudgments, equivalencestatementsorsuggestionsaboutrecognition. Information in alleightsectionsshould be provided. Whereinformation in not provided, an explanationshouldgivethereasonwhy.


De nin 8 b l m vard r
DE'nin Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. 8 bölümü vardır:

1- kişi hakkında bilgiler,

2- alınan derece hakkında bilgiler,

3- derecenin seviyesi konusunda bilgiler,

4- kazanılan sonuç ve içerik hakkında bilgiler,

5- derecenin kullanım alanları  (fonksiyonu) hakkında bilgiler,

6- ek bilgiler,

7- diploma ekinin onaylanması,

8- ulusal yüksek öğretim sistemi hakkında bilgi.


1 3 2013 stanbul teknik niversitesi

 • Her Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.bölümün alt başlıkları vardır.

 • Başlık numaralandırma ve alt başlıklara ekleme/çıkarma yapılamaz.

 • Her bölümün doldurulması gerekmektedir.

 • Bir bilgi yazılmayacak ise:Notapplicable


A klama de i iklik y k
Açıklama/değişiklik-YÖK Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

 • 2.2.2011: açıklama/değişiklikler

 • 17.8.2012: DE 8. bölüm güncellemesi


De b l m 1
DE-Bölüm 1 Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family Name(s):

1.2. Given Name (s):

1.3 Placeanddate of birth:

1.4 Studentidentificationnumber:


De b l m 2
DE- Bölüm 2 Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1. Name of qualification:  

2.2 Main field(s) of studyforthequalification:

2.3 Name andstatus of awardinginstitution:  

2.4. Name andstatus of institutionadministeringstudies

2.5. Language(s) of instruction/examination:  


De b l m 3
DE-Bölüm 3 Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of qualification:

3.2 Officiallength of programme:

3.3 Access requirement(s): High School Diploma

Placementthrough a nation-wideStudentSelectionExamination (ÖSS)


De b l m 4
DE-Bölüm 4 Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of study:  

4.2 Programmerequirements:

4.3 Programmedetailsandtheindividualgrades/marksobtained

4.4 GradingSchemeandGrades

4.5 OverallClassification of theQualification


De b l m 5 ve 6
DE-Bölüm 5 ve 6 Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

5- INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access tofurtherstudy:

5.2 Professional statusconferred:

6- ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additionalinformation:

6.2 Furtherinformationsources:


De b l m 7 ve 8
DE-Bölüm 7 ve 8 Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

7- CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date:

7.2 Name andSignature:

7.3 Capacity:

7.4 Officialstamporseal:

8- INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

YÖK’ten üniversitelere yollanan bilgi


Renciler i in de nin yararlar nedir
Öğrenciler için DE’ Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.nin yararları nedir?

 • Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir.

 • Eğitim programı boyunca elde edilen yeterliliklerin, akademik çalışmaların tam tanımlamalarını içerir.

 • Elde edilen başarıların ve yetkinliklerin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

 • Yurt dışında iş olanakları veya daha ileri eğitim için kolaylık sağlar


De y ksek retim kurumlar na ne sa lar
DE yükseköğretim kurumlarına ne sağlar? Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

 • Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yeterlilikleri saydam kılar.

 • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.

 • Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına aracı olur.

 • Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.

 • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.

 • Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.


Diploma eki etiketi
Diploma eki etiketi Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.


1 3 2013 stanbul teknik niversitesi

YÖK Bologna web sayfası: Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

http:// www.yok.gov.tr

Bologna Süreci resmi web sayfası: http://www.ehea.info/

Avrupa Komisyonu DE sayfası:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php