Hypotheekvormen
Download
1 / 8

hypotheekvormen - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

hypotheekvormen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' hypotheekvormen' - adila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hypotheekvormen

hypotheekvormen

Er zijn diverse hypotheekvormen mogelijk. Elke vorm met z'n eigen kenmerken en z'n eigen voordelen. Het hangt dus van uw omstandigheden af, welke hypotheekvorm het beste bij u past. Het is ons vak om dat (samen met u) te bepalen.Om u alvast op weg te helpen treft u hierna duidelijke uitleg over de diverse basishypotheekvormen aan.


Lineaire hypotheek
Lineaire hypotheek

 • vaste aflossing

 • hoge aanvangslasten

 • dalende maandbetaling

 • afnemend fiscaal voordeel

  Bij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. De rente wordt steeds berekend over het nog niet afgeloste deel van de hypotheek en daalt dus. In de beginperiode zijn de hypotheeklasten het hoogst, jaarlijks worden de lasten lager. Over de gehele looptijd bezien, is deze hypotheekvorm de voordeligste.U kunt voor deze hypotheekvorm kiezen wanneer u in korte tijd vermogen wilt opbouwen of een inkomensdaling verwacht.


Annu teitenhypotheek
Annuïteitenhypotheek

 • oplopende aflossing

 • lage aanvangslasten

 • vaste maandbetaling

 • afnemend fiscaal voordeel

  Ook bij deze hypotheekvorm lost u iedere maand een deel van de lening af. Dit is echter geen vast bedrag. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. Gedurende de looptijd van de lening wordt jaarlijks hetzelfde bedrag betaald voor rente en aflossing samen. Zeker de eerste tien jaar is dat minder dan bij de lineaire hypotheek.Jonge starters op de woningmarkt hebben veel voordeel bij deze hypotheekvorm, omdat bij aanvang de netto-maandlasten relatief laag zijn. De netto-lasten worden in de loop van de tijd hoger.


Levenhypotheek
Levenhypotheek

 • oplopende waarde

 • hogere aanvangslasten

 • vaste maandbetaling

 • hoog fiscaal voordeel

  Deze hypotheek bestaat uit twee onderdelen; een losse levensverzekering en een aflossingsvrije lening. Er wordt een levensverzekering afgesloten die dekking geeft voor het risico van overlijden en een kapitaal uitkeert bij in leven zijn op een vooraf bepaalde einddatum. Op de einddatum kan met de kapitaaluitkering (plus de extra winstuitkering) de lening in een keer afgelost worden. Omdat er gedurende de gehele looptijd niet wordt afgelost, is het rentebestanddeel van deze hypotheek constant.Aangezien renten op schulden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting kan deze vorm van lenen de voorkeur hebben vanwege de maximale rente-aftrek.


Spaarhypotheek
Spaarhypotheek

 • annuïtair spaardeel

 • lage aanvangslasten

 • vaste maandbetaling

 • optimaal fiscaal voordeel

  In principe werkt de spaarhypotheek op dezelfde wijze als de levenhypotheek. Op de lening wordt gedurende de looptijd niets afgelost. Met de opbrengst van de spaarverzekering wordt de lening afgelost bij in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden.Het bijzondere van de spaarhypotheek is, dat over de betaalde spaarpremies (de aflossing) een rente vergoed wordt die gelijk is aan de berekende hypotheekrente. Telkens als de hypotheekrente wordt aangepast zal de te betalen spaarpremie zodanig worden herzien dat de lening op de einddatum precies is afgelost. Door koppeling van de hypotheekrente aan de spaarpremie zal de premie bij een hoge rentestand dalen en bij een lage rente stijgen.Deze hypotheekvorm geeft, naast de maximale rente-aftrek voor de inkomstenbelasting, zekerheid over de einduitkering. Bijkomend voordeel is, dat de maandlasten minder afhankelijk zijn van renteschommelingen.


Beleggingshypotheek
Beleggingshypotheek

 • waardeopbouw door beleggingen

 • lage aanvangslasten

 • vaste maandbetaling

 • hoog fiscaal voordeel

  Ook hier is het belastingvoordeel maximaal. De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Door middel van een maandelijkse inleg op een beleggingsrekening groeit uw vermogen naar het uiteindelijke hypotheekbedrag, waarbij de einduitkering niet gegarandeerd is. Dit bedrag wordt gebruikt om op de einddatum de hypotheek af te lossen. De rente voor het deel van de lening dat gebruikt wordt voor de aankoop van de effecten (de inleg op de beleggingsrekening) kan niet worden aangemerkt als aftrekbare kosten.Deze vorm kenmerkt zich door grote vrijheid. De waarde van aandelen kan fluctueren, waardoor er géén garantie gegeven kan worden dat de beleggingsrekening op de einddatum daadwerkelijk het benodigde bedrag zal opbrengen. Anderzijds bestaat de kans dat de uiteindelijke uitkering hoger is dan het hypotheekbedrag.


Beleggingshypotheek levensverzekering
Beleggingshypotheek + levensverzekering

 • waarde-opbouw door beleggingen

 • vaste maandbetaling

 • uitkering door middel van beleggings-verzekering

 • hoog fiscaal voordeel

  U "spaart" in deze vorm niet door middel van een beleggingsrekening, maar door middel van een beleggingsverzekering. Deze verzekering wordt direct afgesloten en betaald vanuit de lening. De maandelijkse kosten zijn hierdoor laag. De rente van de af te sluiten lening wordt als een aftrekbare kostenpost beschouwd.Afhankelijk van uw financiële en fiscale situatie kan deze vorm u behoorlijke besparingen opleveren.


Aflossingsvrije hypotheek
Aflossingsvrijehypotheek

 • geen verplichte periodieke aflossing

 • vaste maandbetaling

 • vaste maandbetaling

 • afnemend fiscaal voordeel

  Bij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd de lening niet af; u betaalt alleen rente. U geniet daardoor de maximale hypotheekrente-aftrek over de gehele looptijd. U bouwt echter geen vermogen op.Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert.


ad